ceteor

Elaborati

CETEOR pruža usluge i u oblasti izrada elaborata i davanja stručnih mišljenja vezanih za dobivanje okolinskih dozvola, sistema okolinskog upravljanja, sistema upravljanja kvalitetom, zakonskih tumačenja vezanih za okoliš, kreditiranja banaka itd.

Izrađujemo Elaborate i stručna mišljenja za potrebe investitora.

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials