ceteor

Energetski pregledi i energetsko certificiranje

Energetski pregled (energetski audit) je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlašteno lice.

Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga (kao i energetski pregled) ovlašteno lice.

Na osnovu odredbi Pravilnika o energetskom certificiranju objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/10) svi novi objekti grijani na temperaturu 12°C i više, korisne površine veće od 50m2 (izuzev Pravilnikom izuzetih namjenskih objekata), kao i postojeći objekti koji se prodaju, iznajmljuje ili daje na leasing, dužni su posjedovati energetski certifikat. Prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10), energetski certifikat može izdati samo pravno lice ovlašteno od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

CETEOR d.o.o. Sarajevo je pravno lice ovlašteno za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja objekata sa jednostavnim (Broj: UPI/03-23-2-145/11) i složenim (Broj: UPI/03-23-2-209/11) tehničkim sistemima od strane Federalnom ministarstva prostornog uređenja, a svi članovi tima su stručno osposobljeni i ovlašteni za predmetnu vrstu djelatnosti. CETEOR  je do sada proveo preko 70 energetskih pregleda, što mu daje legitimitet vodeće kompanije u BiH iz ove oblasti.

Stručni tim zadužen za provođenje energetskih pregleda i izradu energetkih certifikata sastavljen je od stručnog osoblja različitog inžinjerskog profila (mašinske, arhitektonske, građevinske, elektro i ekonosmke struke) sa ciljem dostizanja maksimalnog učinka pregleda i analiza u pojedinim tehničkim sistemima.

PREUZMITE OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PUNUDU.

Reference u implementaciji i provođenju energetskih pregleda u zgradarstvu

 

Za svaku potrebnu informaciju, molimo da se obratite:
+387 33 563 586
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials