ceteor

Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010. (Rješenjem br. 02/10), registrovan kao Nosioc Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata.

PDF - Letak Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje 

    

Do sada je uspješno realizovano sedamnaest (17) obuka za MODUL 1, pet (5) obuka za MODUL 2 i pet (5) termina dodatnog Programa stručnog usavršavanja (Modul 3).

Kroz obuke za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata - Modul 1, Modul 2 i Program usavršavanja – Modul 3, osposobljeno je 578 učesnika mašinke, elektro, građevinske i arhitektonske struke.

FMPU je prema odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade, odnosno energetske efikasnosti. Implementirajući osnovne odredbe Direktive 2002/91 o energetskim svojstvima zgrada, ovim Pravilnicima uvode se obaveze energetskog pregleda i certificiranja objekata kao i nova filozofija i pristup proračunima.

Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energetske preglede i certifikaciju objekata, te daju preporuke za poboljšanje energetskih karakteristika objekata, a prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10), lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Uslov za sticanje Ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a.

Shodno metodologiji i uslovima propisanim Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata, ova licasu obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od po 40 sati po modulu za koji se žele certificirati. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energetski certifikatori će biti ovlašteni od strane FMPU-a za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1) i/ili sa složenim tehničkim sistemom (MODUL 2).

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja za MODUL 1  je završen najmanje VII stepen obrazovanja (diplomirani inžinjer) arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke. Pored toga, uslov za pohađanje Programa osposobljavanja za MODUL 2 je uspješno završen Program osposobljavanja za lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1).

Prema Pravilniku Federalnog ministarstva prostornog uređenja - Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10), godišnji Program obaveznog usavršavanja znanja (MODUL 3) iz energetskog certificiranja i obavljanja energetskih pregleda objekata obavezno pohađaju osobe koje su zaposlene u ovlaštenim pravnim licima koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenom pravnom licu potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate. 

Program usavršavanja pohađaju i sva fizička lica koja su završila Modul 1 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom) i Modul 2 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom), kao i ostala lica koja su zainteresirana za sticanje znanja i vještina iz oblasti energetskog certificiranja i energetskih pregleda objekata.

O Programu osposobljavanja

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedili što adekvatniju edukaciju za uspješno obavljanje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata,  za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, proizvođači EE i OIE opreme, stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored obuke po tematskim cjelinama definisan je Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata. Pored pravilnikom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja upriličiće se i praktično obavljanje energetskog certificiranja, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, te osigurati kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad,  tokom obuke imaće priliku i praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energetskih pregleda i ocjene energetske efikasnosti. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i dodijeljen software koji se može koristiti za potrebe energetskog pregleda i certificiranja objekata. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR doo) izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja pismenog ispita pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, najmanje 15 dana nakon završetka obuke.

Polaznici koji uspješno polože ispit dobijaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata.

Ažurirano 21.07.2017.

 

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:

 

Kontakt osoba: MSc. Džana Jusufović, dipl.ing.arh.

 

ü  Tel: (033) 563 586

 

ü  E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli    

 

ü  Web: www.ceteor.ba  

 

ü  Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

 

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials