ceteor

Emisija u zrak

Djelatnost:

  • projektovanje sistema monitoringa kvaliteta zraka i tla
  • projektovanje sistema mjerenja emisije iz energetskih i procesnih postrojenja
  • organizacija sistema monitoringa u lokalnoj zajednici
  • mjerenja procesnih parametara u industriji i energetici
  • mjerenja emisije zagađujućih materija u atmosferu
  • podrška standardizaciji i uvođenju mjeriteljstva u organizaciju
  • organizacija međulaboratorijskog poređenja
  • podrška zakonodavstvu i standardizaciji


Za svako izvršeno mjerenje izrađuju se izvještaji u skladu sa važećim zakonskim odredbama.
Sva mjerenja se obavljaju po metodama propisanim međunarodnim ISO standardima.
Ne može se upravljati okolinskim uticajima bez mjerenja emisija i kvaliteta okoline.

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials