ceteor

Održan seminar ''Mjerenje buke u okolišu''

U periodu 09-10.11.2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu održana je stručna edukacija na temu ''Mjerenje buke u okolišu''. Učesnici stručne edukacije upoznati su sa osnovnim principima i tehnikama mjerenja buke, primjerima iz prakse, obavezama BiH na putu ka pristupanju Evropskoj Uniji u pogledu zaštite od buke, važećem zakonodavstvu u BiH, mjernim metodama za mjerenje buke u okolišu, mjernim uređajima, zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025:2006 te rješenjima kod implementacije za laboratorije koje vrše mjerenja buke.

Slike sa seminara možete pogledati OVDJE.

Uspješno isporučen program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE) u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving Fond u deset (10) gradova BiH

 

Od 2013. godine projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ daje značajan doprinos u institucionalizaciji aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, promociji energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Republike Srpske su kroz tehničku asistenciju UNDP-a radili na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE).

Opširnije...

Izvještaj o održanom seminaru "Sigurno rukovanje opasnim materijama i tehničkim gasovima"

Po prvi put u BiH CETEOR doo Sarajevo je organizirao stručnu edukaciju na temu „Sigurno rukovanje opasnim materijama i tehničkim gasovima“. Obuka je održana na Univerzitetu Burch, 24-25. oktobra 2017. godine. Edukaciju je prošlo 36 učesnika.

Opširnije...

Održano šesto Savjetovanje o energetici u BiH sa preko 160 učesnika

U Neumu je 28. i 29. septembra 2017. godine u organizaciji firme CETEOR Sarajevo održano šesto Savjetovanje o energetici u BiH na temu: energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije u praksi, put ka energetikom zaokretu. Savjetovanju je prisustvovalo preko 160 učesnika iz BiH i regiona. Vodeći partneri ovog događaja su bili GIZ i UNDP BiH, a vodeći sponzori IPSA Institut i Xella BH – Ytong. Sponzori i parneri događaja su bili Hoval, Knauf Insulation, Wilo, REIC, Whova, Thermoflux, GGF, Danfoss, Polytehnik, Adensa, Energistika.ba, a medijski pokrovitelji VI Savjetovanja su bili Akta.ba i RSG Radio.

Opširnije...

Poziv za: Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz R e v o l v i n g F o n d

Fond za zaštitu okoliša FBiH i RS je kroz tehničku asistenciju UNDP-a i projekta ''Zeleni ekonomski razvoj'', koji finansira Vlada Švedske, radio na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti. Uspostavom navedenog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru. U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, imamo čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijene Općinama/Kantonima, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.

Opširnije...

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials