ceteor

Uspješno isporučen program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE) u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving Fond u deset (10) gradova BiH

 

Od 2013. godine GED projekt, koji finansira Vlada Švedske, realizuje aktivnosti institucionalizacije upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, promociji energijske efikasnosti (EE) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE).

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske su kroz tehničku asistenciju UNDP-a radili na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata EE i OIE. Uspostavom ovog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.  

U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, upriličene su jednodnevne stručne edukacije koje su stavile u fokus predstavnike Općina/Kantona, javnih objekata, komunalnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća.

Edukacije su uspješno isporučene u deset (10) gradova u BiH sa odzivom od preko 450 učesnika koji su aktivno učestvovali u diskusijama uz predlaganje konkretnih projekata.

Uspostavljanje Revolving fonda u BiH izuzetno je važno jer osigurava održivo finansiranje energijskog sektora. Sredstva u budžetima su ograničena za postojeće projekte i one koji predstoje. Revolving fond je način da se sredstva od postignutih ušteda, ponovo reinvestiraju i da aspekt finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE) bude dugoročan i održiv.

Nosioci Revolving fonda su Entitetski Fondovi, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpska.

Nivo operativnosti Revolving fonda razlikuje se shodno entitetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine je operativan od 2016.godine, dok se u Republici Srpska još uvijek nalazi u fazi pripreme svoje operativnosti čiji je rad izgledan u periodu koji predstoji.

Kreditnim sredstvima Revolving fonda, finansiraju se i finansirat će se u budućnosti mjere poboljšanja energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva (nestambenim: javnim i privrednim i stambenim objektima), industriji i industrijskim procesima, projektima javne rasvjete, te aktivnosti i procesi u obavljanju komunalnih usluga (sistemi daljinskih grijanja, vodovoda, kanalizacije i sl.).

Od kraja 2017.godine, Revolving fond u FBIH je otvoren i za projekte iz oblasti okoliša.

Kvalifikacioni uslovi za dobivanje sredstava iz Revolving fonda zahtijevaju od apliciranih projekata  smanjenje ukupne potrošnje (toplotne i električne) energije najmanje za 20% na godišnjem nivou ili smanjenje emisija CO2 najmanje za 20% na godišnjem nivou, što jasno ukazuje energetski pregled ili studija izvodljivosti koje izdaje ovlaštena konsultantska kuća.

Organizatorski okvir Programa činili su UNDP i vlada Švedske u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Privrednom / Gospodarskom komorom FBIH, Privrednom komorom RS, Udruženjem termoenergetičara BiH, uz podršku Saveza gradova i općina FBIH, Saveza opština i gradova RS.

Tehničku asistenciju programa činili su CETEOR Sarajevo i CRP Tuzla koji već dugi niz godina rade uspješno na promoviranju ovakvih vrsta aktivnosti.

Slike sa događaja možete pogledati na našoj Facebook stranici.  

 

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials