ceteor

Energijska efikasnost u javnim zgradama u Prištini

CETEOR Sarajevo je uspješno realizovao projekat “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prishtina” finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Glavni cilj projekta je uvođenje integralnog sistema podrške za planiranje pouzdanog i pristupačnog programa energijski efikasne sanacije javnih zgrada na području Opštine Priština.

U okviru projekta izrađena je (i) detaljna baza javnih zgrada u vlasništvu Opštine Priština, (ii) pregled trenutnog stanja sa aspekta energijske efikasnosti i mogućih mjera energijske efikasnosti za 50 javnih zgrada te je (iii) predstavljen program investiranja u mjere energijske efikasnosti struktuiran u tri kategorije (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne investicije).

Implementacijom predloženog programa ostvaruje se niz koristi za opštinu Priština kao što su povećanje ušteda energije, smanjanje uvoza energije i manji trgovinski deficit, produženje životnoh vijeka saniranih zgrada te smanjenje emisije stakleničkih gasova.

Za slike kliknite OVDJE.

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials