ceteor

Poziv za dostavu radova

Nakon uspjeha dosadašnjih pet Savjetovanja sa preko 500 učesnika i blizu 200 objavljenih radova, te imajući u vidu činjenicu da su doneseni Zakoni o energijskoj efikasnosti u FBiH i RS, više nego ikada, ukazala se potreba za razmjenom stručnih iskustava iz oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE).  U ozračju pozitivnih promjena u BiH u oblasti održivog razvoja, čast nam je i zadovoljstvo, najaviti održavanje VI Savjetovanja u periodu od 28-29. septembar/rujan 2017. godine u Neumu.

Pozivamo sve zainteresirane autore radova da dostave prijavu rada na jednu od navedenih tema, poštujući date upute i rokove.

Teme VI Savjetovanja su:
•    Energetski zaokret
•    Energetska strategija na nivou EU
•    Državna i entitetske energetske strategije
•    Društvene koristi energetskog planiranja (kvalitet zraka, zdravlje itd.)
•    Zeleni gradovi
•    EE u zgradarstvu i certificiranje objekata
•    Dostupna javna sredstva za projekte EE i OIE
•    Kreditne linije za projekte EE i OIE
•    Međunarodni projekti iz oblasti EE i OIE
•    ESCO modeli
•    Energetske zadruge
•    Javno privatno partnerstvo  u projektima EE i OIE
•    Korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grijanja
•    Poslovni modeli projekata OIE

Važni datumi:
•    Dostava prijave  rada: najkasnije do 01.07.2017.
•    Obavijest o pristigloj prijavi rada: do 12.07.2017.
•    Predaja kompletnih radova: najkasnije do 01.09.2017.
•    Recenzija: do 10.09.2017.
•    VI Savjetovanje: 28-29.09.2017.
 

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova, registriranom u NUB BiH i zavedenom u ISSN registar.

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials