ceteor

Misija i vizija

 Vizija

Postati vodeća firma u oblasti okolinski održivog razvoja u BiH i jedna od tri vodeće u regionu Jugoistočne Evrope.

 

Misija

Primjenjujući savremena znanja i dostignuća nauke proizvoditi vrhunske rezultate na siguran i okolinski prihvatljiv način, te kontinuirano raditi na podizanju svijesti šire društvene zajednice za održivi razvoj, kao uslov opstanka i napretka budućih generacija u Bosni i Hercegovini.

Biti otvoreni prema idejama i ljudima koji nas mogu učiniti boljima i kontinuirano raditi na razvoju vlastitih ljudskih potencijala.

 

Ciljevi

Kvalitet, kao glavna odrednica razvoja preduzeća

Pouzdan i poželjan poslovni partner

Poželjna radna sredina

 

Slogan

Koristimo neograničene kapacitete ljudskog uma prije nego ograničene prirodne resurse.

Share

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials