ceteor

PORTODIMARE - geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment

CETEOR d.o.o Sarajevo se, uz još 11 projektnih partnera iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Crne Gore, kandidirao na prvi javni poziv transnacionalnog Jadransko-jonskog programa INTERREG V-B 2014.-2020. (ADRION) “PORTODIMARE”. Ovaj projekat je odobren za financiranje u vremenskom periodu od dvije godine. Projekt je započeo s implementacijom početkom februara tekuće godine.

Cilj ovog projekta je izrada Geoportala Jadransko-jonske regije koji će sadržavati skup alata i podataka koji su veoma bitni za prostorno planiranje morskih i obalnih područja. Ova baza podataka biti će u potpunosti usklađena sa Protokolom o integralnom upravljanju obalnim područjem Mediterana, EU Direktivom o prostornom planiranju morskih područja, te načelima i politikama koje podupiru direktnu implementaciju EUISAR Akcijskog plana. Dakle, cilj programa ADRION je poticanje europskih integracija korištenjem prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa država članica Jadransko-jonske inicijative, bazirajući se na usvojenoj Jadransko-jonskoj Strategiji (EUSAIR) koja se sastoji od četiri stupa-plavi rast, povezivanje regije, kvaliteta okoliša i održivi turizam. Ovim projektom planira se doprinijeti kvaliteti obalnog i morskog okoliša Jadransko-jonske regije, očuvanju njene bioraznolikosti i ekosistema. Posljednjih godina došlo je do povećanja svijesti kod stanovništva, ali i kod odgovornih organa kada je u pitanju zaštita morskih i obalnih područja. S tim u vezi naglašava se važnost prostornog planiranja ovih područja u cilju održivog razvoja. Klimatske promjene imaju veliki uticaj na obalni i morski okoliš, prirodne resurse, te obalne i morske ekosisteme. Posljedice se naročito osjete na obala Jadranskog i Jonskog mora koji su zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama veoma ranjivi.

Share

Contact Us

Topal Osman Paše 32B,
(Next to Stadium Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Telephone: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials