ceteor

Program obaveznog usavršavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom - MODUL 3

Termin održavanja cjelodnevne dvodnevne nastave za ovlaštena, imenovana i stručna kvalifikovana lica zaposlena u ovlaštenom licu i sva druga zainteresirana lica koja djeluju u oblasti EE u zgradarstvu:

15. i 16. septembar 2020. godine, mjesto: Hotel Hills Sarajevo, Ilidža

(registracija od 09:30-09:45 h, nastava: 09:45-18:00 h)

CETEOR doo Sarajevo kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku           CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano devetnaest (19) obuka za MODUL 1, šest (6) obuka za MODUL 2 i sedam (7) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsultantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Ko je obavezan prisustvovati na programu usavršavanja – Modul 3?

Program usavršavanja obavezno pohađaju jednom u razdoblju od dvije (2) godine, ovlaštena lica, te imenovana i stručna kvalifikovana lica zaposlena u ovlaštenom licu, koja provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade.

Programu usavršavanja poželjno je da prisustvuju i svi zainteresirani subjekti čije su poslovne aktivnosti u domenu korištenja i upravanja energijom (energijski menadžment), energijskoj efikasnosti (EE), obnovljivim izvorima energije (OIE), uključujući pravne subjekte licencirane za projektovanje, izradu glavnih i izvedbenih projekata, energijskih iskaznica (elaborata energijskih karakteristika zgrada), investitori koji su dužni osigurati energijski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda zgrade, kao i subjekti koji obnašaju funkciju energijskih menadžera na različitim nivoima vlasti.

O dvodnevnom programu usavršavanja – Modul 3

Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od 8 do 16 sati, ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

Programom usavršavanja prema Uredbi o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine FBiH” broj 87/18), stručno kvalifikovana lica stiču znanja o:

 • Izvještajima o energijskim auditima i energijskim certifikatima zgrada,
 • Tehničkom napretku u struci (materijali, oprema, tehnologije, metodologije i sl.),
 • Promjenama vezanim uz regulativu iz područja energijske efikasnosti zgrada, promjenama europskog prava na tom području,
 • Razvoju softverskih alata za izračun energijskih karakteristika zgrada,
 • Ispravnost, tačnosti i potpunosti izdatih energijskih certifikata i izrađenih izvještaja o energijskom auditu.

Polaznici programa usavršavanja će imati priliku upoznati se sa oblastima kao što su:

 • ZAKONODAVNO-REGULATORNI OKVIR ZA OBAVLJANJE ENERGIJSKIH AUDITA I ENERGIJSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

-          Pregled novih Direktiva ili izmjena i dopuna postojećih direktiva, te drugih izvora europskog prava na području energijske efikasnosti

-          Pregled novih i izmjena i dopuna postojećih zakona i propisa iz područja energijske efikasnosti u FBiH

 • ISKUSTVA IZ OBAVLJENIH ENERGIJSKIH AUDITA ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMIMA
 • ISKUSTVA U IZDAVANJU ENERGIJSKIH CERTIFIKATA ZGRADA
 • ISKUSTVA NEZAVISNE KONSTROLE IZVJEŠTAJA O PROVEDENIM ENERGIJSKIM AUDITIMA I IZDATIM CERTIFIKATIMA

-          Izvještaji o kontroli rada ovlaštenih lica

-          Preciznost i istinitost podataka

-          Pitanja etike u radu

 • INOVATIVNA RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I UNAPREĐENJA OBAVLJANJA ENERGIJSKIH AUDITA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE

-          Novi materijali, oprema, tehnologije i pristupi za poboljšanje energijske efikasnosti u zgradama, te njihova primjena

-          Primjeri dobre prakse i prenos iskustva i znanja iz drugih europskih zemalja (opcionalno)

 • RAČUNARSKI ALATI

Kako bi polaznici Programa usavršili svoje sposobnosti u predmetnoj oblasti, za predavače (domaće i gostujuće) su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, kao i mnogi iskusni projektanti i konsultanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, proizvođači opreme i građevinskih materijala, stručnjaci realnog sektora, stručnjaci CETEOR-a kao i oni kompanija licenciranih za oblast auditiranja i certificiranja zgrada, te ostali saradnici (predstavnici resornih ministarstava/institucija, stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, naučnih i finansijskih institucija) koji su radili na izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Pozivajući se na opredjeljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja (dopis FMPU br.04-19-846/20, od 15.07.2020. godine), da se Program usavršavanja održi kao i do sada, u formi ''in situ training'' što podrazumijeva fizičko održavanje obuke u hotelskoj sali uz prisustvo svih polaznika obuke u toku trajanja nastave, napominjemo da će obuka biti organizovana u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja Programa usavršavanja, biće poduzete sve mjera zaštite i socijalne distance  odnosno osigurat će se  propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa i sl.

Nakon uspješnog pohađanja Programa usavršavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa.

 

Cijena učešća na programu usavršavanja

Cijena obuke uključuje:

 • kotizaciju za Program usavršavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, kafe pauze i ručkove:
 • Iznos kotizacije: 550 KM bez PDV-a

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca.

                                                                                                                                       

Iznos kotizacije, po primitku predračuna, a shodno dostavljenom prijavnom obrascu, potrebno je regulisati najkasnije do početka obuke. Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

Agenda i radni materijal programa bit će raspoloživ polazniku na dan dolaska na obuku.

Više informacija o Programu usavršavanja u FBiH i načinu prijave: MA Džana Jusufović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

POZIV

 

Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prishtina

CETEOR Sarajevo has successfully implemented the project “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prishtina” funded by European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). The overall objective of the Project is to introduce an integrated management support system for planning reliable and affordable energy renovation programmes for public buildings in the Municipality of Prishtina.

The Study is prepared with presented: (i) comprehensive building stock database, (ii) review of the energy performance and possible solutions for up to 50 public buildings (identified schools and healthcare buildings) in Prishtina and (iii) investment programme structured in three (3) main investment categories (short term, mid-term and long-term investments).

Implementation of EE investment program will generate a range of benefits for Prishtina's economy, thus providing increased energy savings, diminishment of energy imports and a lower trade deficit, greater longevity of adjusted buildings and decreases in the emission of greenhouse gases.

For picture please click HERE.

Pre-tender presentation of the Project Vitez municipality district heating system

Pre-tender presentation of the Project Vitez municipality district heating system based on the public - private partnership model was held on 17th September 2019 atHotel „Central“ Vitez. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) implements the „Regional Energy efficiency Programme (REEP)”, funded from the Western Balkans Investment Framework (WBIF). The project in Bosnia and Herzegovina in the area of technical assistance is implemented by the EBRD and led by the consortium CMS/ CETEOR/GMC.

The Vitez Municipality strategic commitment is to permanently solve the heating problem in the city. Vitez had a district heating system until 1998 from an industrial plant owned by Vitezit d.o.o. Vitez. Today, there is no organized heat supply system in the municipality of Vitez and heating of buildings is carried out through individual heating systems for each building. The objective of this project is to develop a proposal for a district heating system using biomass for the urban area of Vitez municipality, which will in addition to ongoing measures to improve the energy efficiency of buildings covered by the district heating system ensure the sustainability of the district heating system, reducing losses and increasing thermal comfort.

During the event the team of consultants engaged to provide technical support to the municipality of Vitez presented to the potential private partners, the concept of the project at hand, a term sheet of the main contract terms, rights and obligations of the parties, the project’s parameters, risks, the contracting strategy, as well as the tender and project implementation timeline. Furthermore, within this event presentation of the project from technical, economic, environmental and other key aspects was given as well as its strategic implementation plan through all phases of the public-private partnership (PPP).  The purpose of this event was to familiarize all stakeholders, i.e. potential private partners with the project and its conditions and suggestions before the preparation of tender documents based on the PPP model.

For pictures from the event click HERE.

Pre-tender presentation of the Project Teslic municipality district heating system

Pre-tender presentation of the Project Teslic municipality district heating system based on the public - private partnership model was held on 16th September 2019 at Hotel „Kardial“ Teslic. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) implements the „Regional Energy efficiency Programme (REEP)”, funded from the Western Balkans Investment Framework (WBIF). The project in Bosnia and Herzegovina in the area of technical assistance is implemented by the EBRD and led by the consortium CMS/ CETEOR/GMC.

Considering that Teslic Municipality doesn`t have established district heating system, the strategic commitment of the Municipality is to solve the problems of heating the urban area of the municipality. The objective of this project is to develop a proposal for a district heating system using biomass for the urban area of Teslic municipality, which would provide an organized, sustainable and environmentally acceptable heating system, and reduce heat losses and provide thermal comfort.

During the event the team of consultants engaged to provide technical support to the municipality of Teslic presented, to the potential private partners, the concept of the project at hand, a term sheet of the main contract terms, rights and obligations of the parties, the project’s parameters, risks, the contracting strategy, as well as the tender and project implementation timeline. Furthermore, within this event presentation of the project from technical, economic, environmental and other key aspects was given as well as its strategic implementation plan through all phases of the public-private partnership (PPP). The purpose of this event was to familiarize all stakeholders, i.e. potential private partners with the project and its conditions and suggestions before the preparation of tender documents based on the PPP model.

For pictures from the event click HERE.

Pre-tender presentation of the Project Vitez municipality district heating system based on the public - private partnership model

Pre-tender presentation of the Project Vitez municipality district heating system

 based on the public - private partnership model

 

Vitez, 17th September 2019, 10:00-14:00, Hotel „Central“

 

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) implements the „Regional Energy efficiency Programme (REEP)”, funded from the Western Balkans Investment Framework (WBIF). The project in Bosnia and Herzegovina in the area of technical assistance is implemented by the EBRD and led by the consortium CMS/ CETEOR/GMC.

The team of consultants engaged to provide technical support to the municipality of Vitez will present to the potential private partners, the concept of the project at hand, a term sheet of the main contract terms, rights and obligations of the parties, the project’s parameters, risks, the contracting strategy, as well as the tender and project implementation timeline.

The purpose of this event is to familiarize all stakeholders, i.e. potential private partners with the project and its conditions and suggestions before the preparation of tender documents based on the PPP model.

The presentation of this Project will be held in Vitez on 17th September 2019, 10:00-14:00, at Hotel „Central“, according to the agenda that we will send you on the second call. Information on this event is available at www.ceteor.ba and www.opcinavitez.info Contact person is Leonida Hadzimuratovic, Project manager;   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;    tel.: +387 33 563 589.

We sincerely hope for your attendance, so if you are interested to participate in the event, please send your confirmation of attendance to e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   or phone: 033/563 582 or          fax: 033/205 725 no later than 12th September 2019.

 

Invitation Letter and Project flyer

Contact Us

Topal Osman Paše 32B,
(Next to Stadium Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Telephone: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials