CETEOR d.o.o Sarajevo se, uz još 11 projektnih partnera iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Crne Gore, kandidirao na prvi javni poziv transnacionalnog Jadransko-jonskog programa INTERREG V-B 2014.-2020. (ADRION) “PORTODIMARE”. Ovaj projekat je odobren za financiranje u vremenskom periodu od dvije godine. Projekt je započeo s implementacijom početkom februara tekuće godine.

Cilj ovog projekta je izrada Geoportala Jadransko-jonske regije koji će sadržavati skup alata i podataka koji su veoma bitni za prostorno planiranje morskih i obalnih područja. Ova baza podataka biti će u potpunosti usklađena sa Protokolom o integralnom upravljanju obalnim područjem Mediterana, EU Direktivom o prostornom planiranju morskih područja, te načelima i politikama koje podupiru direktnu implementaciju EUISAR Akcijskog plana. Dakle, cilj programa ADRION je poticanje europskih integracija korištenjem prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa država članica Jadransko-jonske inicijative, bazirajući se na usvojenoj Jadransko-jonskoj Strategiji (EUSAIR) koja se sastoji od četiri stupa-plavi rast, povezivanje regije, kvaliteta okoliša i održivi turizam. Ovim projektom planira se doprinijeti kvaliteti obalnog i morskog okoliša Jadransko-jonske regije, očuvanju njene bioraznolikosti i ekosistema. Posljednjih godina došlo je do povećanja svijesti kod stanovništva, ali i kod odgovornih organa kada je u pitanju zaštita morskih i obalnih područja. S tim u vezi naglašava se važnost prostornog planiranja ovih područja u cilju održivog razvoja. Klimatske promjene imaju veliki uticaj na obalni i morski okoliš, prirodne resurse, te obalne i morske ekosisteme. Posljedice se naročito osjete na obala Jadranskog i Jonskog mora koji su zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama veoma ranjivi.