O NAMA

Od svog osnivanja CETEOR učestvuje u svim značajnim razvojnim projektima (energetski projekti, autoput, strateški dokumenti), sarađuje sa svim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama (EU, EBRD, EIB, WB, GIZ, USAID, UNIDO i dr.). CETEOR uspješno posluje na tržištu Zapadnog Balkana.

SAZNAJTE VIŠE O NAMA

Zahtjev za ponudu.

Ukoliko imate interes da sarađujete sa nama, molimo Vas da popunite obrazac zahtjeva za ponudu za odabranu uslugu.