Koristimo neograničene kapacitete ljudskog uma prije nego ograničene prirodne resurse.

Suljić Vedad

Direktor

+387 33 563 581
vsuljic@ceteor.ba

Čomić Jasmina

Direktor konsaltinga | Voditelj odjela okoliš

+387 33 563 580
jcomic@ceteor.ba

Ajanović Dragan

Savjetnik direktora

+387 33 563 592
dajanovic@ceteor.ba

Bešlija Renata

Tehnički sekretar

+387 33 563 583
rbeslija@ceteor.ba

Čekić Benjamin

Projekt menadžer

+387 33 563 587
bcekic@ceteor.ba

Čeljo Aida

Stručni saradnik

+387 33 563 586
ahodzic@ceteor.ba

Ćulov Azra

Stručni saradnik

+387 33 563 591
aculov@ceteor.ba

Hadžimuratović Leonida

Projekt menadžer | Voditelj odjela energije

+387 33 563 588
lhadzimuratovic@ceteor.ba

Jamaković Ismar

Projekt menadžer | Voditelj odjela laboratorije

+387 33 563 585
ijamakovic@ceteor.ba

Ivazović-Brčaninović Amila

Projekt menadžer

+387 33 563 587
abrcaninovic@ceteor.ba

Kavazović Elma

Projekt menadžer | Voditelj odjela edukacije

+387 33 563 582
ekavazovic@ceteor.ba

Muminović Aida

Projekt menadžer

+387 33 563 591
amuminovic@ceteor.ba

Ramić Lejla

Projekt menadžer

+387 33 563 591
lramic@ceteor.ba

Selmanović Almir

Stručni saradnik

+387 33 563 588
aselmanovic@ceteor.ba

Šovšić-Kurešepi Adna

Stručni saradnik

+387 33 563 586
asovsic@ceteor.ba

Toljević Albin

Projekt menadžer

+387 33 563 584
atoljevic@ceteor.ba

Brekalović Hana

Pripravnik

+387 33 563 586
hbrekalovic@ceteor.ba

Ime i prezime

Pozicija

+387 33 563 5xx
mail@ceteor.ba