CETEOR (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo) je osnovan 1992. godine sa ciljem pružanja podrške okolinskom, društvenom, ekonomskom i tehnološkom razvoju Bosne i Hercegovine. CETEOR je nastavio tradiciju Instituta za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine Mašinskog fakulteta u Sarajevu, nakon što je 1992. godine došlo do prestanka njegovog rada. Vjerovatno je CETEOR prva firma koja je u samostalnoj Bosni i Hercegovini registrovana za podršku razvoju.

Od svog osnivanje CETEOR djeluje u domenu održivog razvoja, prije svega u oblastima okoliša i energije.   Kroz svoje djelovanje nastojimo biti poveznica (i) Biznisa, (ii) Akademije, (iii) Vladinih organizacija i (iv) Međunarodnih organizacija.

Naš tim čini multidisciplinarni tim mašinskih inženjera, eletkro inženjera, arhitekata, hemijskih inženjera, inženjera poljoprivrede i tehnologije, inženjera zaštite okoliša i ekonomista. Pored tima koji čine stalno uposleni naš tim čine stalni saradnici različitih struka (profesori sa fakulteta, individualni eksperti i free lanceri, istraživači, analitičari i dr.).

Aktivnosti su podijeljene u Odjele (Sektore) gdje Odjeli okoliš i energija predstavljaju okosnicu poslovanja. Odjeli edukacije i laboratorije predstavljaju podršku prva dva sektora. Preko petog Odjela EKO CET nastojimo pružiti tehnološka rješenja (tj. proizvode) za naše klijente.

ZNANJE

Kompanija je u proteklom periodu mnogo investirala u znanje njenih uposlenika, kroz različite forme sticanja znanja (formalne i neformalne), te kroz iskustvo stečeno u realizaciji velikog broja projekata.

INTEGRITET

CETEOR realizuje svoje projekte na profesionalan i nepristrasan način, vodeći istovremeno računa o kvalitetu usluga i zadovoljstvu klijenta, a sve u cilju primjene najboljih raspoloživih tehnologija i rješenja.

POUZDANOST

Kroz različite oblike interakcije sa klijentima i drugim učesnicima, nastojimo i uspijevamo da realiziramo projekte unutar dogovorenih rokova i budžeta.

INOVATIVNOST

Tržišna kretanja, nove tehnologije, novi načini realizacije projekata u Svijetu traže od nas da, pored navedenih ključnih vrijednosti, počnemo razvijati novu korporativnu vrijednost – inovativnost kompanije. Osnova za ovo je izgradnja i njegovanje kulture kompanije koja motivira sve uposlenike da aktivno djeluju na unaprjeđenju načina rada i proširuju svoja znanja koja su bitna za naredni period tehnološkog razvoja u oblastima u kojima djeluje CETEOR.

Misija

Želimo da budemo aktivni učesnici stvaranja dugoročne održivosti u oblastima okoliša i energije, na način što ćemo našim klijentima pružiti prvoklasne usluge uz primjenu najnovijih znanja i najboljih raspoloživih tehnologija.


Vizija

Biti jedna od tri vodeće firme u BiH u oblasti održivog razvoja u sektorima energije i okoliša, te poželjan partner i respektabilan konsultant u regionu.


Slogan

Koristimo neograničene kapacitete ljudskog uma prije nego ograničene prirodne resurse.

Ključni događaji


1992.

Osnivanje CETEOR-a

2006.

dokapitalizacija od strane IPSA Instituta

2013.

Osnivanje EKO CET-a

2021.

Brand new look