U okviru Odjela energije, CETEOR nudi širok spektar konsalting usluga sa fokusom na energijsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE).

Vrlo svjesni značaja racionalizacije u potrošnji energije i korištenja obnovljivih izvora energije kako u sektoru zgradarstva, tako i u proizvodnim procesima, daljinskim grijanjima i komunalnim uslugama (javna rasvjeta, vodosnabdijevanje, upravljanje otpadom, …), za naše klijente kreiramo optimalna tehnička rješenja s ciljem unaprijeđenja njihovog poslovanja i povećanja konkurentnosti na tržištu.

Stručnost našeg inženjerskog tima i iskustvo u uspješnoj realizaciji desetina domaćih i inozemnih projekata, garancija su kvalitete naših usluga.

Kao začetnik energijske efikasnosti u našoj zemlji, CETEOR je prva kompanija u BiH koja je ovlaštena od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima (UPI/03-23-2-209/11).  Poziciju vodeće kompanije u oblasti EE zadržali smo i danas što potvrđuje  više od 500 detaljnih energijskih audita i izdatih certifikata.

Inovativna tehnička rješenja i multidisciplinarni pristup u realizaciji projekata EE i OIE (biomasa, vjetar, voda, sunčeva i geotermalna energija), upravo je ono zbog čega nam klijenti u BiH ali i inozemstvu, iznova ukazuju svoje povjerenje.

Konsultantske usluge u okviru Odjela energije

 • Provođenje detaljnih energijskih audita i izrada energijskih certifikata za zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima;
 • Provođenje energijskih audita komunalnih usluga (javna rasvjeta, vodosnabdijevanje, upravljanje otpadom, …) i proizvodnih procesa;
 • Izrada izvještaja baziranih na pouzdano obavljenim energijskim auditima sa kojima klijenti mogu aplicirati na dostupne finansijske programe podrške za realizaciju predloženih mjera EE;
 • Provođenje tehno-ekonomske analize, optimalna i cjelovita rješenja za postizanje uštede energije i smanjenje troškova za vlasnike/korisnike postojećih objekata (stambenih, javnih, privrednih, industrijskih i svih drugih objekata);
 • Kreiranje savremenih rješenja za unaprijeđenje energijskih i tehnoloških procesa sa aspekta utroška energije u industrijskim preduzećima, te podršku u iznalaženju finansijskih sredstava, pripremu dokumentacije i tehničku pomoć;
 • Stručna pomoć projektantima i investitorima u gradnji novih objekata u fazi projektovanja, kako bi se na najadekvatniji način osigurale minimalno propisane niskoenergijske i/ili „pasivne“ karakterisitke njihovog objekta, razmatrajući opcije efikasnog korištenja energije iz obnovljivih izvora i primjene savremenih tehičkih sistema;
 • Izrada studija izvodljivosti i konceptualnih rješenja rehabilitacije, proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema daljinskog grijanja za komunalne organizacije/lokalnu upravu;
 • Izrada studija izvodljivosti i konceptualnih rješenja proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema javne rasvjete za komunalne organizacije/lokalnu upravu;
 • Lokalnoj i javnoj upravi nudimo stručnu podršku u procesu pripreme strateških dokumenata (akcionih planova i programa unaprijeđenja EE) i prostornog  planiranja sa ciljem definisanja i postizanja optimalne opskrbe energijom, te pomoć u uspostavi sistema upravljanja energijom sa ciljem njenog efikasnog korištenja i dostizanja planiranih ušteda;
 • Investitorima kroz projekte EE, OIE i ostale projekte koji za rezultat imaju smanjenje emisije stakleničkih gasova, nudimo saradnju pri kandidiranju projekata kao CDM (Clean Development Mechanism) i sličnih projekata, kojima se mogu ostvariti dodatni finansijski prihodi, odnosno smanjiti investicioni troškovi. (Zahvaljujući uspješnim partnerskim odnosima sa međunarodnim  kompanijama OneCarbon, Orbeo, odnosno Solvay Energy Services, naša usluga uključuje vođenje kompletne procedure).

CETEOR kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim tehničkim sistemima (Modul 2).

Konsultantske usluge u okviru Odjela energije

 • Provođenje detaljnih energijskih audita i izrada energijskih certifikata za zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima;
 • Provođenje energijskih audita komunalnih usluga (javna rasvjeta, vodosnabdijevanje, upravljanje otpadom, …) i proizvodnih procesa;
 • Izrada izvještaja baziranih na pouzdano obavljenim energijskim auditima sa kojima klijenti mogu aplicirati na dostupne finansijske programe podrške za realizaciju predloženih mjera EE;
 • Provođenje tehno-ekonomske analize, optimalna i cjelovita rješenja za postizanje uštede energije i smanjenje troškova za vlasnike/korisnike postojećih objekata (stambenih, javnih, privrednih, industrijskih i svih drugih objekata);
 • Kreiranje savremenih rješenja za unaprijeđenje energijskih i tehnoloških procesa sa aspekta utroška energije u industrijskim preduzećima, te podršku u iznalaženju finansijskih sredstava, pripremu dokumentacije i tehničku pomoć;
 • Stručna pomoć projektantima i investitorima u gradnji novih objekata u fazi projektovanja, kako bi se na najadekvatniji način osigurale minimalno propisane niskoenergijske i/ili „pasivne“ karakterisitke njihovog objekta, razmatrajući opcije efikasnog korištenja energije iz obnovljivih izvora i primjene savremenih tehničkih sistema;
 • Izrada studija izvodljivosti i konceptualnih rješenja rehabilitacije, proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema daljinskog grijanja za komunalne organizacije/lokalnu upravu;
 • Izrada studija izvodljivosti i konceptualnih rješenja proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema javne rasvjete za komunalne organizacije/lokalnu upravu;
 • Lokalnoj i javnoj upravi nudimo stručnu podršku u procesu pripreme strateških dokumenata (akcionih planova i programa unaprijeđenja EE) i prostornog  planiranja sa ciljem definisanja i postizanja optimalne opskrbe energijom, te pomoć u uspostavi sistema upravljanja energijom sa ciljem njenog efikasnog korištenja i dostizanja planiranih ušteda;
 • Investitorima kroz projekte EE, OIE i ostale projekte koji za rezultat imaju smanjenje emisije stakleničkih gasova, nudimo saradnju pri kandidiranju projekata kao CDM (Clean Development Mechanism) i sličnih projekata, kojima se mogu ostvariti dodatni finansijski prihodi, odnosno smanjiti investicioni troškovi. (Zahvaljujući uspješnim partnerskim odnosima sa međunarodnim  kompanijama OneCarbon, Orbeo, odnosno Solvay Energy Services, naša usluga uključuje vođenje kompletne procedure).

CETEOR

Kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja UPI/03-23-2-303/10), od 2010 uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim tehničkim sistemima (Modul 2).