Potrebe za stalnim obrazovanjem menadžera i stručnim usavršavanjem operativnog osoblja, postaju sve intenzivnije, a naročito u tehnološki razvijenijim i izvozno orijentiranim kompanijama. Tržišni izazovi, s jedne, i konkurencija, s druge strane, zahtijevaju od menadžmenta i ostalih uposlenika nove ideje i nova znanja, a koje je u pravilu moguće steći samo kroz sistematski organizirano, permanentno obrazovanje i usavršavanje.

Iz tih razloga je organiziran Odjel za edukaciju, čija je misija u potpunosti određena temeljnim zadacima i savremenoj edukativno-programskoj orijentaciji CETEOR-a. Naime, životna potreba za usvajanjem novih ideja, znanja i vještina, postaje svakim danom sve veća, tako da ne postoji više dilema „obrazovati se ili ne“, nego se postavlja pitanje „u čemu, kako i gdje se obrazovati i usavršavati?“

Odjel za edukaciju prevashodno definira, priprema i realizira programe stručnog osposobljavanja menadžera i operativnih radnika, jer investiranje u znanje poslovnih ljudi za produktivan rad, i njihova motivacija za efikasno poduzetništvo, danas, u modernom, poslovno-dinamičnom svijetu, postaju okosnica razvoja i poslovanja preduzeća.

U tom smislu, Odjel za edukaciju razvio je sljedeće oblike obrazovanja i usavršavanja:

Edukacije iz oblasti okoliša

 • Škola za stručnjake za upravljanje otpadom – u Nomenklaturi zanimanja u F BiH uspostavljeno je zanimanje „Stručnjak za upravljanje otpadom” , šifra – 214922
 • Seminari iz oblasti upravljanja otpadom (ambalažni, električni i elektronski, građevinski otpad, medicinski otpad, opasni otpad sl.)
 • Stručni seminari iz oblasti mjerenja emisija u zrak i mjerenja buke
 • Seminari i konferencije u vezi kvalitet zraka
 • Seminari iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Ostali stručni seminari i webinari vezani za specifične teme i potrebe naših klijenata

Edukacija iz oblasti energije

 • Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata sa jednostavnim (Modul 1) i složenim (Modul 2) tehničkim sistemima – prema Rješenju 02/10,  Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010. godine.
 • Škola „Energijska efikasnost i energijski menadžment“ – u Nomenklaturi zanimanja u F BiH uspostavljeno je zanimanje „Stručnjak za upravljanje energijom i vodom“, šifra – 214923
 • Stručni seminar – Mjerne metode kod izvođenja energijskih pregleda
 • Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem (organizuje se svake druge godine)
 • Ostali stručni seminari i webinari iz oblasti energije/energijske efikasnosti prilagođeni potrebama klijenata.

Programi edukacije su tematski, metodičko-didaktički i strukovno prilagođeni klijentu, njegovom profilu i specifičnim potrebama. U realizaciji programa koristi se savremeni pristup koji uključuje angažman stručnih predavača, interaktivne metode, rad u grupama, studije slučaja i praktične vježbe uz aktivno učešće polaznika. Metode su prilagođene stručnim i radnim iskustvima i znanjima polaznika.

Energijsko certificiranje

CETEOR kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1), složenim sistemima (Modul 2) kao i redovni program usavršavanja (Modul 3).
Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Savjetovanje o energetici u BiH

Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem je događaj koji organizuje CETEOR svake dvije godine. Generalni cilj ovog skupa je okupiti na jednom mjestu stručnjake i nositelje projekata iz oblasti energetske učinkovitosti , obnovljivih izvora energije, komunalne energetike i srodnih oblasti kako bi se razmijenile informacije vezano za aktualne i nadolazeće projekte. Također, cilj je da domaći stručnjaci čuju i neka iskustva iz drugih zemalja iz regije, te iskustva nositelja međunarodnih projekata koji su trenutno aktuelni i prisutni i u BiH.

Svjetski napori na suzbijanju klimatskih promjena dovode do novih i značajnijih tehničkih i organizacijskih rješenja i njihova primjena velika je razvojna šansa za BiH. Stoga se BiH treba uključiti u ovaj proces u cilju ekonomskog razvoja i zapošljavanja, jedna je od poruka savjetovanja.
Također, poruka koja se želi poslati ovim događajem jeste da se kroz mjere energijske efikasnosti i zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije, pored povećanja zaposlenosti postiže povećanje sigurnosti u snabdijevanju energijom, te smanjuje zavisnost od uvoza energije.
Savjetovanje ima za cilj okupiti menadžere i stručnjake iz preduzeća koja se bave energijskom efikasnošću (EE), obnovljivim izvorima energije (OIE) i komunalnom energetikom, nevladine organizacije, stručnjake sa univerziteta, naučnike, stručne organizacije, konsalting firme, predstavnike ministarstava zaduženih za komunalne poslove, energiju i zaštitu okoline.