Laboratorija za okoliš i energijsku efikasnost CETEOR-a je akreditovana po standardu BAS EN ISO/IEC 17025 za mjerenje buke u okolišu.

Laboratorija osigurava pouzdanost, nepristranost i kvalitet kod pružanja profesionalnih usluga, uz puno poštivanje vlasničkih prava kupaca i zadovoljavanja njihovih zahtjeva.

Laboratorija svoje usluge pruža u oblastima zaštite od buke, zaštite zraka i energijske efikasnosti.

U tom smislu, Odjel za edukaciju razvio je sljedeće oblike obrazovanja i usavršavanja:

U oblasti zaštite od buke laboratorija pruža usluge:

 • mjerenja okolinske buke (akreditovana po ISO 17025),
 • mjerenja zvučne izolacije u objektima,
 • modeliranje uticaja izvora buke na okoliš i izrade karata buke pomoću licenciranog softvera,
 • pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja okolinske buke i zaštite od buke

U oblasti zaštite zraka laboratorija vrši:

 • Modeliranje postojećeg i predviđanje budućeg stanja kvaliteta zraka pomoću licenciranog softvera
 • Izrade karata stanja kvaliteta zraka
 • Pružanje konsultantskih usluga u području zaštite kvaliteta zraka
 • Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja emisija u zrak i očuvanja kvaliteta zraka
 • Proračuni godišnjih emisija u zrak
 • Tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom

Kao poseban segment djelovanja Laboratorije su mjerenja parametara energijske efikasnosti.CETEOR je jedina kompanija u BiH koja kompletno pruža sljedeće usluge:

 • određivanje karakteristika zrakopropusnosti, odnosno ventilacijskih gubitaka zgrade – ”bloower door test”
 • mjerenje stepena efikasnosti kotlova
 • snimanje i analiza rezultata termovizijskom kamerom
 • snimanje potrošnje električne energije
 • snimanje nivoa osvijetljenost