PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE NA PROGRAMU OBUKE

OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO ERTIFICIRANJE ZGRADA SA
JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – MODUL 1, SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – MODUL 2 I USAVRŠAVANJA – MODUL 3

PODACI O KANDIDATU – fizičko lice:

//

PODACI O KANDIDATU – pravno lice: