Zahtjev za ponudu za izradu dokumentaciju za izdavanje okolinske dozvole

Ponuda treba da uključi izradu potrebnih dokumenata za izdavanje okolinske dozvole, cijenu, način plaćanja, rok za izradu dokumentacije.
1 dana