Zahtjev za ponudu za ostale usluge u oblasti EE I OIE

Zahtjev za ponudu za ostale usluge u oblasti EE I OIE

Zahtjevom iskazujem interes za (opisati traženu uslugu).
Uslugu potrebno izvršiti u roku od (navesti broj dana)