DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT ZA OBJEKAT „POSLOVNI CENTAR UNITIC“

Naziv projekta/aktivnosti DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT ZA OBJEKAT „POSLOVNI CENTAR UNITIC“, Sarajevo 
Name of project/activity Izrada detaljnog energijskog audita za „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ Sarajevo 

(objekti A, B, C, D i E sa garažnim prostorom)

 

Kratak opis Završena je izrada DEA (DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT) za objekat „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ koji je smješten u zoni gradskog centra Marijin dvor u Sarajevu. Poslovni centar izgrađen je u periodu između 1985. i 1987.godine kao jedan od značajnijih projekata arhitekte Josipa Štrausa za sjedište tadašnjeg UNIS – Holdinga, jedne od najvećih kompanija metalne industrije u bivšoj Jugoslaviji. Također, bio je i najveći poslovni centar u Bosni i Hercegovini. Usljed ratnih dejstava, u periodu 1992. – 1995. godine pretrpio je značajna oštećenja, te je izvršena rekonstrukcija objekta u periodu između 2002. – 2004. godine. U međuvremenu je promijenjena vlasnička struktura, formirana je kompanija UNITIC i istoimeni poslovni centar. Glavne djelatnosti kompanije su: iznajmljivanje poslovnih prostora i sadržaja, priprema i održavanje poslovnih prostora prema zahtjevima klijenata, pružanje telekomunikacijskih usluga, priprema i održavanje prostora za postavljanje antena, iznajmljivanje prostora za postavljanje bankomata, iznajmljivanje prostora za postavljanje reklamnih panoa i iznajmljivanje prostora za postavljanje jarbola za isticanje zastava. 

     

1.Pogled na tornjeve A i B                    2. Situacija kompleksa Unitic

Poslovni centar Unitic sastoji se od pet objekata međusobno povezanih pješačkim mostovima na nivou visokog prizemlja i mezanina. Osnovnu funkciju čine kancelarijski prostori koji su smješteni u tornjevima A i B i dijelom u objektu D. Prateći prostori su većinom smješteni u objektima C, D i E i čine ih uslužni prostori, ugostiteljski prostori, konferencijske sale, pomoćni dijelovi poslovnih prostora, klinika Eurofarm, garaža, te tehnički, skladišni i komunikacijski prostori.

Bruto površina grijanog dijela objekta Poslovnog centra Unitic iznosi: A= 37.428,85 m2, od čega neto grijanu površinu objekta čini: Ak= 33.133,61 m2.

Obzirom na veličinu objekta, te njegov značaj, funkciju, složene termo-tehničke sisteme, te visoke zahtjeve klijenta, izrada DEA za „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ je bio pravi izazov za tim eksperata iz Ceteora i sa Mašinskog fakulteta iz Sarajeva. Višemjesečni timski rad donio je sjajna i inovativna rješenja za poboljšanje energijske efikasnosti cijelog kompleksa. Na osnovu analize prikupljenih podataka dobijen je uvid u zatečeno energijsko stanje objekata, te su predložene konkretne energijski, ekonomski i okolinski optimalne mjere povećanja energijske efikasnosti predmetnih objekata. Osim standardnih mjera za poboljšanje EE, predložene su i nestandardne mjere koje će dodatno doprinijeti i kvaliteti prostora i komforu klijenata, kao što su ozelenjavanje ravnog krova, postavljanje unutrašnjih zaslona za zaštitu od pregrijavanja na tornjevima, postavljanje vanjskih brisoleja i biljaka penjalica u svrhu zaštite od sunca na restoranu objekta, postavljanje solarnih kolektora za zagrijavanje tople vode i solarnih panela za vlastitu proizvodnju električne energije.  Implementacijom svih predloženih mjera ostvarile bi se uštede u toplotnoj i električnoj energiji, smanjili bi se troškovi za grijanje i korištenje električne energije, te bi se riješio problem nedovoljnog toplotnog komfora unutar objekata i smanjila emisija CO2.

Short description

 

       

               3. Izgled ravnog ozelenjenog krova                          4. Sistem za ozelenjavanja zidova

5.Idejno rješenje ozelenjavanja istočne (lijevo) i zapadne (desno) fasade restorana