CETEOR organizuje seminar: „Sigurnost na radu i zaštita od požara“

Pozivamo vas na stručno usavršavanje iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara: „Sigurnost na radu i zaštita od požara“. Seminar će se održati u hotelu Sunce u Neumu, 26. -27. septembar 2024. godine.

Neke od tema koje će se obraditi na stručnom seminaru su:

 • Zakoni i pravilnici ZOP na nivou FBiH i RS i njihovo razumijevanje i implementacija kroz praktične primjere
 • Zaštita od požara industrijskih objekata
 • Odvodnja dima i topline u ventilacijskom sistemu
 • Zapaljivi materijali u građevinarstvu
 • Rukovanje i skladištenje zapaljivih materija na radnom mjestu /zone opasnosti
 • Evakuacijski putevi/ Proračun vremena potrebnog za evakuaciju/obilježavanje
 • Postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara
 • Zaštita od požara u rudarstvu
 • Zakoni i pravilnici ZNR na nivou FBiH i RS i njihovo razumijevanje i implementacija kroz praktične primjere
 • Inspekcijski nadzor ZNR - praktični primjeri kod inspekcijskih pregleda - zahtjevi inspekcije

Kome je namjenjen seminar:

- Menadžerima sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara

- Predstavnicima radnika/sindikata

- Stručnjacima zaštite na radu i zaštite od požara

- Svima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija

Teme seminara:

Zakoni i pravilnici ZOP na nivou FBiH i RS i njihovo razumijevanje i implementacija kroz praktične primjere; Zaštita od požara industrijskih objekata; Odvodnja dima i topline u ventilacijskom sistemu; Zapaljivi materijali u građevinarstvu; Rukovanje i skladištenje zapaljivih materija na radnom mjestu /zone opasnosti, itd.

Za učesnike je obezbijeđen popust za smještaj.

Rezervacije putem maila: info@hotel-sunce.com

Tel.: 036-880-033

Prijava: Prijavite se putem on-line prijave na linku OVDJE

Za dodatna pitanja kontaktirajte nas na:  033 563 590, ekavazovic@ceteor.ba

Sve informacije pročitajte u brošuri seminara : „Sigurnost na radu i zaštita od požara“ - BROŠURA: Sigurnost na radu i zaštita od požara

 

 


CETEOR organizuje školu „Stručnjak za upravljanje otpadom“

CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje školu „Stručnjak za upravljanje otpadom“ kako bi polaznicima pružio potrebna znanja iz oblasti upravljanja otpadom. Svako pravno lice kojem je izdata okolinska dozvola u FBiH, RS i Distriktu Brčko mora odrediti odgovorno lice za izradu plana upravljanja otpadom.

Škola je namjenjena za:
- Rukovodioce i zaposlenike u oblasti upravljanja otpadom
- Stručnjake iz sektora okoliša/zaštite životne sredine
- Zaposlene u ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima
- Svi proizvodni subjekti, zdravstvene ustanove, hoteli i drugi obveznici pribavljanja okolinske dozvole

Teme su: Opći pristup upravljanja otpadom; jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom u proizvodnim organizacijama i aspekti izdavanja okolinske dozvole; legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU; strategija upravljanja otpadom; kategorije otpada; ISO 9001 i 14001; uloga i značaj Fonda za zaštitu okoliša; izrada plana o upravljanju otpadom i analiza postojećih planova (rad u grupi).

Za učesnike seminara obezbijeđen je popust za smještaj u hotelu Sunce.

Prijave se mogu izvršiti putem on-line prijave na linku OVDJE

Za dodatna pitanja kontaktirajte nas na: 033 563 590, ekavazovic@ceteor.ba

Detaljne informacije o školi „Stručnjak za upravljanje otpadom“ pročitajte u brošuri: Stručnjak za upravljanje otpadom

 

 


Uspjeh Edu-Energy konferencije: Building Bridges for Sustainable Energy Learning

Uspjeh Edu-Energy konferencije: Building Bridges for Sustainable Energy Learning

 

Održana je konferencija pod nazivom EduEnergy „Building Bridges for Sustainable Energy Learning“ koja predstavlja jedan od najvažnijih događaja u regionu. Konferencija je održana 15. marta 2024. godine i okupila je stručnjake iz oblasti energetike iz cijelog regiona, doprinoseći širenju znanja i razmjeni ideja o održivoj energiji.

Ukupno 200 učesnika iz regiona, imalo je priliku da čuje predavanja i diskutuje o temama kao što su implementacija obnovljivih izvora energije, strategije za energijsku efikasnost i edukacija za održivi razvoj. Kroz prezentacije, panel diskusije i razmjenu iskustava, konferencija je omogućila uvid u trenutne izazove i mogućnosti u oblasti obnovljive energije i energijske efikasnosti. Ključni govornici istakli su važnost obrazovanja i razvoja vještina koje su neophodne za uspješnu tranziciju ka zelenoj energiji, naglašavajući ulogu obrazovnih institucija (formalnih i neformalnih), privrede i javnog sektora u ostvarivanju ovog cilja.

Prezentacije ključnih govornika pružile su korisne informacije o stanju i budućem razvoju energetskog sektora, kao i o društvenom odgovoru na izazove zelene tranzicije. Istaknuti govornici su doprinijeli raznovrsnim diskusijama o ključnim temama održive energije. Gospodin Aleksandar Macura, suosnivač Fondacije RES, istakao je važnost razumijevanja da način na koji proizvodimo, transformišemo i trošimo energiju ne odgovara potrebama savremenog društva. Gospodin Vedad Suljić, direktor CETEOR-a, naglasio je hitnu potrebu za povećanjem kapaciteta ključnih aktera u sektorima dekarbonizacije kako bi se iskoristili dostupni fondovi. Doc. dr. sc. Branko Ančić, viši naučni saradnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, istakao je da je trenutna situacija potencijalnog kolapsa savremene civilizacije posljedica razvoja ekstraktivne ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima. Ekspertni panel razmijenio je aktivnosti u cilju prilagođavanja novim zahtjevima tržišta rada izazvanim zelenom tranzicijom. Gospođa Tina Šarić, direktorica ERI SEE, naglasila je značaj strateškog usklađivanja obrazovnih sistema sa nacionalnim i regionalnim ciljevima održive energije, uz uključivanje stručnjaka iz industrije, zaštite životne sredine i kreatora politika.

Na temelju prezentacija i diskusija vođenih na konferenciji EduEnergy „Building Bridges for Sustainable Energy Learning“, izdvojeno je nekoliko ključnih zaključaka i poruka. Ključne poruke su usmjerene ka podizanju svijesti o potrebi za energetskom tranzicijom i jačanju kapaciteta za podršku tom procesu. Zaključci konferencije ukazuju na hitnost promjene energetskih modela i razvoj obrazovanja i obuke u skladu sa zahtjevima održivog razvoja. Govornici su istakli hitnu potrebu za promjenom načina na koji proizvodimo, transformišemo i trošimo energiju. S obzirom na ograničene resurse i negativan uticaj na okolinu koji donosi tradicionalna ekspoloatacijska ekonomija, postoji neophodnost za prelazak na održive izvore energije i povećanje energijske efikasnosti.

Konferencija je naglasila važnost obrazovanja i razvoja vještina potrebnih za podršku zelenoj tranziciji. Obrazovne institucije, privreda i javni sektor imaju ključnu ulogu u osiguravanju sticanja potrebnih znanja i vještina za uspješnu implementaciju održivih energetskih riješenja. Sa regionalnim strategijama i ciljevima usaglašenim na temu održive energije, prekogranični obrazovni programi postaju sve važniji. Postojeći izazovi i mogućnosti u oblasti obnovljive energije zahtjevaju saradnju i razmjenu iskustava između različitih regiona kako bi se postigla efikasnija i održivija energetska budućnost.

Konferencija je istakla da je zelena tranzicija nešto što zahtjeva strateške odluke i visok nivo saradnje između različitih sektora društva. Kako bi se postigla zelena transformacija, neophodno je promijeniti društveno-ekonomski imperativ težnje za ekonomskim rastom, usmjeravajući ga ka održivijoj i odgovornijoj potrošnji energije.

Zaključno, konferencija predstavlja važan korak ka razumjevanju izazova i prilika u oblasti održive energije i energetske efikasnosti. Stečeno znanje i ideje koje su razmjenjene tokom konferencije trebalo bi da posluže kao osnova za dalju saradnju i inovacije, kako bi se postigla održiva energetska budućnost. Edukativne aktivnosti poput ove konferencije su ključne za unaprijeđenje obrazovanja o održivoj energiji i podršku tranziciji ka održivijoj budućnosti, a stečeno znanje i ideje će postati osnova za dalju saradnju i inovacije u oblasti energetike.

ERI SEE nastavlja sa svojim aktivnostima u oblasti obrazovanja i obnovljive energije, te poziva sve zainteresovane da se pridruže njihovim inicijativama i doprinesu ostvarenju ciljeva održive energije.

Za više informacija o konferenciji i aktivnostima Inicijative za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE), posjetite EduEnergy Conference: Building Bridges for Sustainable Energy Learning, on-line, 15 March 2024 - ERI SEE Secretariat.

Konferenciju je organizovao Education Reform Initiative of South Eastern Europe (ERI SEE) u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Privrednom komorom Srbije, kao dio projekta Renewable Energy Services in Education and Training (RESET). Projekt RESET je ključna komponenta šireg regionalnog projekta pod nazivom Zelena Agenda: Dekarbonizacija sektora električne energije na Zapadnom Balkanu, čiji je implementator GIZ. Projekte podržava Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sa ciljem stvaranja sveobuhvatnih rješenja ka zadovoljenju rastućih potreba u sektoru zelene energije u regionu.

 

Članak pripada ERI SEE organizaciji


Newsletter projekta ADDUPT

Newsletter projekta ADDUPT

Drago nam je da možemo podijeliti s vama najnovija dostignuća u projektu ADDUPT - ADdressing skills mismatching in the green sector through Digital Upskilling of veT, inicijativi posvećenoj premošćivanju jaza u vještinama u zelenom sektoru na Zapadnom Balkanu kroz ciljano digitalno usavršavanje u stručnom obrazovanju i obuci (VET).

Uzbuđeni smo što možemo u newsletter-u podijeliti značajan napredak u projektu ADDUPT, uz razvoj četiri ključna resursa za prevazilaženje jaza u vještinama u zelenom sektoru kroz digitalno usavršavanje u stručnom obrazovanju i obuci (SOO). Sada dostupni na web stranici, ovi resursi naglašavaju našu posvećenost promociji održivog rasta i obrazovanja.

Najnoviji newsletter projekta ADDUPT pročitajte OVDJE

Projekat je finansiran od strane EU, kroz Erasmus+ program.

Više informacija o projektu ADDUPT možete pronaći na web stranici: www.learning4green.eu

 

 


PROGRAM OBAVEZNOG USAVRŠAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 3

Ceteor vas poziva na PROGRAM OBAVEZNOG USAVRŠAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM  SISTEMOM – M O D U L  3

 

CETEOR organizuje Program obaveznog usavršavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom – MODUL 3, koji će se održati 17. maja 2024. godine, Hotel Hills Sarajevo.

Održavanju Programa MODULA 3 mogu pristupiti:

 • OVLAŠTENA I IMENOVANA LICA
 • STRUČNA KVALIFIKOVANA LICA ZAPOSLENA U OVLAŠTENOM LICU
 • SVA DRUGA ZAINTERESIRANA LICA KOJA DJELUJU U OBLASTI EE U ZGRADARSTVU

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave javite se na kontakte: Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba, MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Project manager, Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Detaljne informacije poziva pročitajte OVDJE.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 2

Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  2

CETEOR organizuje Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – MODUL 2, koji će se održati 13. -16. maja 2024. godine.  u Hotelu Hills u Sarajevu (Teorijski dio nastave je ONLINE, a praktični dio nastave je u hotelu Hills Sarajevo).

TERMIN ODRŽAVANJA CJELODNEVNE NASTAVE (09:00 – 17:00 H) ZA INŽENJERE:

 • MAŠINSKE STRUKE (13. -16. maj 2024. godine)
 • ARHITEKTONSKE/GRAĐEVINSKE STRUKE (13. -16. maj 2024. godine)
 • ELEKTROTEHNIČKE STRUKE (13. -16. maj 2024. godine)

NOVOSTI ZA PROJEKTANTE

Prema izmjenama i dopunama Pravilnik-o-minimalnim-zahtjevima-za-energijske-karakteristike-zgrada-34-23.pdf (fmpu.gov.ba) od 10.05.2023.godine (“Službene novine Federacije BiH” broj 34) Elaborat energijskih karakteristika zgrade u članu 66. stav (1) mijenja se i glasi:  “(1) Elaborat iz čl. 58. i 64. ovog Pravilnika, izrađuju i potpisuju:

 1. a) za zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom stručna kvalificirana lica arhitektonske ili građevinske ili mašinske ili elektro struke uposlena ili na drugi način angažirana od strane pravnog lica koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata
 2. b) za zgrade sa složenim tehničkim sistemom stručna kvalificirana lica arhitektonske/građevinske, mašinske i elektro struke koje su u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u pravnom licu koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata.“

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave javite se na kontakte: Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba, MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Project manager, Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Detaljne informacije poziva pročitajte OVDJE.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.


Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

 

Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE

ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  1

 

CETEOR organizuje Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom MODUL 1, koji će se održati 15. – 19. aprila 2024. godine. Teorijski dio nastave će se održavati ONLINE, a praktični dio nastave u hotelu Hills Sarajevo.

TERMIN ODRŽAVANJA CJELODNEVNE NASTAVE (09:00 – 17:00 H) ZA INŽENJERE:

 • MAŠINSKE STRUKE
 • ARHITEKTONSKE/GRAĐEVINSKE STRUKE
 • ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

NOVOSTI ZA PROJEKTANTE

Prema izmjenama i dopunama Pravilnik-o-minimalnim-zahtjevima-za-energijske-karakteristike-zgrada-34-23.pdf (fmpu.gov.ba) od 10.05.2023.godine (“Službene novine Federacije BiH” broj 34) Elaborat energijskih karakteristika zgrade u članu 66. stav (1) mijenja se i glasi:  "(1) Elaborat iz čl. 58. i 64. ovog Pravilnika, izrađuju i potpisuju:

 1. a) za zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom stručna kvalificirana lica arhitektonske ili građevinske ili mašinske ili elektro struke uposlena ili na drugi način angažirana od strane pravnog lica koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata
 2. b) za zgrade sa složenim tehničkim sistemom stručna kvalificirana lica arhitektonske/građevinske, mašinske i elektro struke koje su u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u pravnom licu koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata.“

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti klikom OVDJE, Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

 


Intervju sa ministrom Željkom Nedićem, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, povodom 2. Međunarodne konferencije o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom "Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050"

Intervju sa ministrom Željkom Nedićem, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, povodom 2. Međunarodne konferencije o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom "Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050"

 

Sarajevo - 09.02.2024.

Međunarodnu konferenciju o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050.”, organiziralo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja uz tehničku podršku kompanije CETEOR, 7.02.2024. godine u Sarajevu.

Ministre Nedić, 07.02.2024. godine je u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, održana 2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA, pod nazivom „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050”. Šta je povod za organiziranje događaja na ovakvom nivou?

Više je povoda za organiziranje konferencije na ovakvoj razini, no izdvojiti ću samo neke od njih. Jedan od njih je sadržan u nazivu konferencije, a to je „značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050. godine“, u ovom pogledu pred nama je velik posao i dug put, no smatram da ćemo uz dosadašnju podršku na izazove kao i dosad uspjeti odgovoriti. Upravo zato smo okupili sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti uključujući javni sektor, kreatore politika na svim razinama vlasti, znanstveno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, financijske institucije, konzultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija kako bi ih upoznali sa razvojnim prednostima Strategije obnove.

Također, povod za održavanje ovakve konferencije koja je prvi put održana 2022. godine, upravo je prezentacija dosadašnjeg rada, kako bi sudionici bili upoznati šta je dosad učinjeno i kakve su daljnje aktivnosti i ciljevi kad je riječ o energetskoj učinkovitosti u javnim zgradama.

Treći povod, a svakako ne manje bitan jeste iznalaženje novih mogućnosti i usvajanje primjera pozitivne prakse u susjednim zemljama, što je uspješno realizirano kroz održane panele tijekom konferencije.

Pred nama je zahtjevan zadatak provedbe energetske obnove zgrada, stoga nam je bila namjera upoznati sve sudionike ovog procesa sa izazovima koji nas očekuju u fazi implementacije.  Nacrt dokumenta "Strategija obnove zgrada u FBiH do 2050." koji smo prezentirali, predstavlja prvi korak ka transformaciji sektora zgradarstva u energetski visokoučinkovit, dekarboniziran i održiv sektor.

Bosna i Hercegovina se kao ugovorna strana Energetske zajednice obavezala između ostalog i na ispunjavanje zahtjeva u oblasti energetske efikasnosti. Kakvi se zahtjevi trebaju ispuniti u pogledu energetske obnove zgrada?

Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici, Bosna i Hercegovina se obvezala na preuzimanje temeljnih odrednica energetskog zakonodavstva EU odnosno harmoniziranje pravnog okvira u našoj državi  sa pravnom stečevinom EU u energetskom sektoru. Kontinuirano se radi na unaprjeđenju regulatornog i institucionalnog okvira u cilju potpunog usklađivanja sa zahtjevima EU u oblasti energetske efikasnosti. Kao Ugovorna strana Energetske zajednice, a sukladno Direktivi o energetskim karakteristikama zgrada, BiH je u obvezi izraditi dugoročnu strategiju obnove zgrada za razdoblje do 2050. u cilju poboljšanja energetske efikasnosti fonda javnih, privatnih, stambenih i nestambenih zgrada, na isplativ način.

Osim toga, Bosna i Hercegovina  se kao članica Ujedinjenih naroda obvezala na  smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i provođenje Agende održivog razvoja do 2030. Kroz  usvojeni „Okvir za realiziranje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini“, s ciljem unaprjeđenja socijalnih, gospodarskih i okolišnih aspekata, i jačanja regionalne suradnje, utvrđeni su širi razvojni pravci putem kojih vlasti na svim razinama u BiH nastoje doprinijeti ostvarivanju ciljeva koji se odnose na dobru upravu i upravljanje javnim sektorom,  pametni rast i društvo jednakih mogućnosti. Stoga se strateški i razvojni planovi na svim razinama u BiH usklađuju upravo sa ciljevima održivog razvoja.

Prema potpisanim međunarodnim obavezama potpuno je jasno šta su obaveze BiH, ali šta Strategija obnove zgrada do 2050. godine znači za građane i privrednike u FBiH?

Strategija obnove zgrada do 2050. godine ima za cilj transformirati postojeći fond zgrada u Federaciji BiH u energetski visokoučinkovit. Procjena postojećeg stanja fonda zgrada pokazuje da su zgrade izgrađene u razdoblju do 2000. godine, najlošijih  energetskih karakteristika i čine više od 80% ukupnog fonda zgrada u FBiH. Fosilna goriva su još uvijek primarna u sektoru zgradarstva, a toplotni komfor je nezadovoljavajući što uz neadekvatne uvjete stanovanja postaje glavni uzrok energetskog siromaštva. Smatram da će kroz Strategiju obnove zgrada prednosti za građane i gospodarstvenike u Federaciji BiH biti višestruke, te da će se prvenstveno unaprijediti kvaliteta življenja u Bosni i Hercegovini.

Provedba Strategije za obnovu zgrada do 2050. godine prilika je za sveobuhvatne radove temeljene na principima održive gradnje uz primjenu novih materijala i pametnih tehnologija te obnovljivih izvora energije, što bi rezultiralo većim ulaganjima, razvoju novih industrija i kreiranju radnih mjesta. Upravo zato Vlada FBiH i resorna ministarstva u obvezi su pružiti maksimalnu podršku građevinskoj operativi kako bi planirali i razvili dodatne kapacitete koji mogu iznijeti ovako kompleksan i dugoročan projekt.

Da li  imamo dovoljne kapacitete, finansijske i institucionalne koji mogu odgovoriti na izazove koje energetska obnova nosi sa sobom?

Energetska obnova je dugotrajan i opsežan proces za mnoge države tako i za nas, smatram da je edukacija od iznimne važnosti u ovoj oblasti. Mislim na educiranje službenika u institucijama, te educiranje javnosti o važnosti energetske učinkovitosti, koja nam treba svima biti zajednički cilj jer unaprjeđuje kvalitetu življenja. Stoga smatram da postoje kapaciteti u institucijama koji mogu odgovoriti na izazove koje energetska obnova nosi s sobom, no da bi isti bili dovoljni potrebno je raditi na edukaciji ljudi zaposlenih u institucijama, da shvate važnost i mogućnosti koje se otvaraju kroz poboljšanje energetske učinkovitosti.

Smatram da mogu reći da su u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja izgrađeni kapaciteti, budući da Jedinica za implementaciju projekata (PIU) već dugi niz godina izvrsno implementira projekte koji se odnose na energetsku učinkovitost, te rezultati govore sami za sebe budući da je u  razdoblju od 2011. godine do danas, obnovljeno 460 javnih zgrada u Federaciji BiH, ukupne investicijske vrijednosti od 55,2 milijuna EUR.  To je dokaz kako se inicijativom i dobrim upravljanjem projektima mogu postići odlični rezultati.  Dugogodišnjom suradnjom sa financijskim institucijama i organizacijama poput  Svjetske banke, KfW, UNDP, GIZ, USAID i ŠVICARSKI KARITAS, uz čiju podršku su implementirani brojni projekti energetske efikasnosti u BiH, dokazujemo svoju opredijeljenost za dekarbonizaciju sektora javnih zgrada kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti. Naši partneri KfW i Zeleni klimatski fond su to prepoznali i zato nastavljamo suradnju na novim projektima.

Napredak i spremnost u odgovaranju na sve izazove koje energetska učinkovitost nosi sa sobom moguće je ostvariti uz pomoć dugoročnih i održivih mehanizama financiranja  javnog i privatnog sektora, zato je obveza Vlade FBiH, resornih ministarstava i institucija pružiti podršku u kreiranju ambijenta i stvaranju preduvjeta za povoljniju investicijsku klimu za implementaciju investicija definiranih u okviru Strategije obnove. Kao podršku intenzivnijoj energetskoj obnovi javnog sektora, Vlada FBiH je 2021. godine uspostavila Revolving fond za energetsku efikasnost  javnih zgrada u FBiH, kao samoodrživi financijski mehanizam s ciljem prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima za provođenje mjera energetske efikasnosti u javnim zgradama u FBiH, putem dodjele bespovratnih sredstava i beskamatnih zajmova organima uprave s područja FBiH. Vlada je do sada podržala Revolving fond sa 4.750.000 KM, a imajući u vidu ostvarene rezultate Ministarstva, ove godine donesena je odluka o podršci sa dodatnih 7.000.000 KM.

Ministre Nedić, evo za kraj ovog intervjua, možete li upravo održanu konferenciju ocijeniti uspješnom?

Održanu konferenciju mogu ocijeniti uspješnom, što potvrđuju izvrsni paneli koji su održani i zaključci koji su proistekli tijekom konferencije, kao i odaziv više od 200 sudionika. Konferencija predstavlja krunu našeg dosadašnjeg rada, te sam ponosan na činjenicu da smo organizirali konferenciju na ovakvoj razini, što još jednom potvrđuje da se trud i rad isplate. Smatram da su ovakvi događaji izuzetno potrebni, jer rezultiraju umrežavanjem ljudi u ovom sektoru koji nemaju često priliku da razgovaraju o ovoj temi,  te ću se zalagati da ih bude i dalje, a upravo ova konferencija nam služi kao temelj i izvrstan početak za nadogradnju novih aktivnosti i projekata iz oblasti energetske učinkovitosti.

(Autor intervjua je Federalno ministarstvo prostornog uređenja)


SEMINAR na temu: "Izazovi zaštite okoliša i zaštite na radu u građevinarstvu"

SEMINAR na temu: "Izazovi zaštite okoliša i zaštite na radu u građevinarstvu"

 

CETEOR najavljuje održavanje SEMINARA na temu: "Izazovi zaštite okoliša i zaštite na radu u građevinarstvu"koji će se održati 15.-16. februar 2024. godine u hotelu "Kardial" u Tesliću. 

Teme koje će biti obrađene na seminaru su: Zakonske obaveze u FBiH, RS i BD BiH; obavezna dokumentacija, obaveze provođenja mjera zaštite na radu.

Predavači su predstavnici ministarstava, sudski vještaci, stručnjaci sa univerziteta i kompanija koje vrše izradu građevinske dokumentacije i koje vrše nadzor nad gradnjom i eksperti uključeni u kreiranje zakonodavnog okvira.

Za sve detalje o seminaru i kako se prijaviti pročitajte OVDJE

Za detaljne informacije i prijave, javite se na e-mail adresu ekavazovic@ceteor.ba ili putem telefona 033 563 590.

 


Objavljujemo dokument D2.2 - Analiza zelenog sektora, rađen u okviru projekta ADDUPT tokom 2023. godine

Ponosno objavljujemo dokument D2.2 - Analiza zelenog sektora, rađen u okviru projekta ADDUPT tokom 2023. godine, a u kojem učestvuje CETEOR

Ovaj izvještaj je sveobuhvatna analiza u okviru projekta ADDUPT, čiji je cilj rješavanje izazova s kojima se suočava sektor stručnog obrazovanja i obuke u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ove zemlje dijele zajedničke probleme neusklađenosti vještina između ponude SOO i rastućih potreba poslodavaca. Primarna svrha izvještaja je rasvijetliti trenutne trendove i promjenjive potrebe tržišta rada zelenog sektora u partnerskim zemljama zapadnog Balkana. Kroz ovu analizu, projekat želi uspostaviti operativni mehanizam koji efikasno procijenjuje poslovne potrebe u zelenom sektoru. Cilj je omogućiti pravovremene, ciljane i sveobuhvatne prilagodbe u pružanju stručnog obrazovanja i obuke, kako bi se premostio jaz u vještinama između sistema stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada u zelenom sektoru.

Projekt ADDUPT postavlja ciljeve usmjerene na jačanje regionalnog stručnog obrazovanja i obuke (SOO) te razvoj plodnih odnosa s dinamičnim zelenim sektorom. Nastojimo uskladiti ponudu SOO s potrebama ekološki osviješćenih industrija, pružiti dubinsku analizu zelenog sektora u zemljama sudionicama: Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Srdačno zahvaljujemo svima koji su doprinijeli stvaranju ovog dokumenta kroz istraživanje, sudjelovanje na radionicama i pruženi feedback. Vaša predanost bila je ključna za postizanje ovog značajnog koraka prema održivijoj budućnosti.

Dokument možete preuzeti OVDJE

Za više informacija o projektu ADDUPT posjetite https://learning4green.eu/