Intervju sa ministrom Željkom Nedićem, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, povodom 2. Međunarodne konferencije o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom "Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050"

Intervju sa ministrom Željkom Nedićem, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, povodom 2. Međunarodne konferencije o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom "Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050"

 

Sarajevo - 09.02.2024.

Međunarodnu konferenciju o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050.”, organiziralo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja uz tehničku podršku kompanije CETEOR, 7.02.2024. godine u Sarajevu.

Ministre Nedić, 07.02.2024. godine je u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, održana 2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA, pod nazivom „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050”. Šta je povod za organiziranje događaja na ovakvom nivou?

Više je povoda za organiziranje konferencije na ovakvoj razini, no izdvojiti ću samo neke od njih. Jedan od njih je sadržan u nazivu konferencije, a to je „značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050. godine“, u ovom pogledu pred nama je velik posao i dug put, no smatram da ćemo uz dosadašnju podršku na izazove kao i dosad uspjeti odgovoriti. Upravo zato smo okupili sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti uključujući javni sektor, kreatore politika na svim razinama vlasti, znanstveno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, financijske institucije, konzultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija kako bi ih upoznali sa razvojnim prednostima Strategije obnove.

Također, povod za održavanje ovakve konferencije koja je prvi put održana 2022. godine, upravo je prezentacija dosadašnjeg rada, kako bi sudionici bili upoznati šta je dosad učinjeno i kakve su daljnje aktivnosti i ciljevi kad je riječ o energetskoj učinkovitosti u javnim zgradama.

Treći povod, a svakako ne manje bitan jeste iznalaženje novih mogućnosti i usvajanje primjera pozitivne prakse u susjednim zemljama, što je uspješno realizirano kroz održane panele tijekom konferencije.

Pred nama je zahtjevan zadatak provedbe energetske obnove zgrada, stoga nam je bila namjera upoznati sve sudionike ovog procesa sa izazovima koji nas očekuju u fazi implementacije.  Nacrt dokumenta "Strategija obnove zgrada u FBiH do 2050." koji smo prezentirali, predstavlja prvi korak ka transformaciji sektora zgradarstva u energetski visokoučinkovit, dekarboniziran i održiv sektor.

Bosna i Hercegovina se kao ugovorna strana Energetske zajednice obavezala između ostalog i na ispunjavanje zahtjeva u oblasti energetske efikasnosti. Kakvi se zahtjevi trebaju ispuniti u pogledu energetske obnove zgrada?

Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici, Bosna i Hercegovina se obvezala na preuzimanje temeljnih odrednica energetskog zakonodavstva EU odnosno harmoniziranje pravnog okvira u našoj državi  sa pravnom stečevinom EU u energetskom sektoru. Kontinuirano se radi na unaprjeđenju regulatornog i institucionalnog okvira u cilju potpunog usklađivanja sa zahtjevima EU u oblasti energetske efikasnosti. Kao Ugovorna strana Energetske zajednice, a sukladno Direktivi o energetskim karakteristikama zgrada, BiH je u obvezi izraditi dugoročnu strategiju obnove zgrada za razdoblje do 2050. u cilju poboljšanja energetske efikasnosti fonda javnih, privatnih, stambenih i nestambenih zgrada, na isplativ način.

Osim toga, Bosna i Hercegovina  se kao članica Ujedinjenih naroda obvezala na  smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i provođenje Agende održivog razvoja do 2030. Kroz  usvojeni „Okvir za realiziranje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini“, s ciljem unaprjeđenja socijalnih, gospodarskih i okolišnih aspekata, i jačanja regionalne suradnje, utvrđeni su širi razvojni pravci putem kojih vlasti na svim razinama u BiH nastoje doprinijeti ostvarivanju ciljeva koji se odnose na dobru upravu i upravljanje javnim sektorom,  pametni rast i društvo jednakih mogućnosti. Stoga se strateški i razvojni planovi na svim razinama u BiH usklađuju upravo sa ciljevima održivog razvoja.

Prema potpisanim međunarodnim obavezama potpuno je jasno šta su obaveze BiH, ali šta Strategija obnove zgrada do 2050. godine znači za građane i privrednike u FBiH?

Strategija obnove zgrada do 2050. godine ima za cilj transformirati postojeći fond zgrada u Federaciji BiH u energetski visokoučinkovit. Procjena postojećeg stanja fonda zgrada pokazuje da su zgrade izgrađene u razdoblju do 2000. godine, najlošijih  energetskih karakteristika i čine više od 80% ukupnog fonda zgrada u FBiH. Fosilna goriva su još uvijek primarna u sektoru zgradarstva, a toplotni komfor je nezadovoljavajući što uz neadekvatne uvjete stanovanja postaje glavni uzrok energetskog siromaštva. Smatram da će kroz Strategiju obnove zgrada prednosti za građane i gospodarstvenike u Federaciji BiH biti višestruke, te da će se prvenstveno unaprijediti kvaliteta življenja u Bosni i Hercegovini.

Provedba Strategije za obnovu zgrada do 2050. godine prilika je za sveobuhvatne radove temeljene na principima održive gradnje uz primjenu novih materijala i pametnih tehnologija te obnovljivih izvora energije, što bi rezultiralo većim ulaganjima, razvoju novih industrija i kreiranju radnih mjesta. Upravo zato Vlada FBiH i resorna ministarstva u obvezi su pružiti maksimalnu podršku građevinskoj operativi kako bi planirali i razvili dodatne kapacitete koji mogu iznijeti ovako kompleksan i dugoročan projekt.

Da li  imamo dovoljne kapacitete, finansijske i institucionalne koji mogu odgovoriti na izazove koje energetska obnova nosi sa sobom?

Energetska obnova je dugotrajan i opsežan proces za mnoge države tako i za nas, smatram da je edukacija od iznimne važnosti u ovoj oblasti. Mislim na educiranje službenika u institucijama, te educiranje javnosti o važnosti energetske učinkovitosti, koja nam treba svima biti zajednički cilj jer unaprjeđuje kvalitetu življenja. Stoga smatram da postoje kapaciteti u institucijama koji mogu odgovoriti na izazove koje energetska obnova nosi s sobom, no da bi isti bili dovoljni potrebno je raditi na edukaciji ljudi zaposlenih u institucijama, da shvate važnost i mogućnosti koje se otvaraju kroz poboljšanje energetske učinkovitosti.

Smatram da mogu reći da su u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja izgrađeni kapaciteti, budući da Jedinica za implementaciju projekata (PIU) već dugi niz godina izvrsno implementira projekte koji se odnose na energetsku učinkovitost, te rezultati govore sami za sebe budući da je u  razdoblju od 2011. godine do danas, obnovljeno 460 javnih zgrada u Federaciji BiH, ukupne investicijske vrijednosti od 55,2 milijuna EUR.  To je dokaz kako se inicijativom i dobrim upravljanjem projektima mogu postići odlični rezultati.  Dugogodišnjom suradnjom sa financijskim institucijama i organizacijama poput  Svjetske banke, KfW, UNDP, GIZ, USAID i ŠVICARSKI KARITAS, uz čiju podršku su implementirani brojni projekti energetske efikasnosti u BiH, dokazujemo svoju opredijeljenost za dekarbonizaciju sektora javnih zgrada kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti. Naši partneri KfW i Zeleni klimatski fond su to prepoznali i zato nastavljamo suradnju na novim projektima.

Napredak i spremnost u odgovaranju na sve izazove koje energetska učinkovitost nosi sa sobom moguće je ostvariti uz pomoć dugoročnih i održivih mehanizama financiranja  javnog i privatnog sektora, zato je obveza Vlade FBiH, resornih ministarstava i institucija pružiti podršku u kreiranju ambijenta i stvaranju preduvjeta za povoljniju investicijsku klimu za implementaciju investicija definiranih u okviru Strategije obnove. Kao podršku intenzivnijoj energetskoj obnovi javnog sektora, Vlada FBiH je 2021. godine uspostavila Revolving fond za energetsku efikasnost  javnih zgrada u FBiH, kao samoodrživi financijski mehanizam s ciljem prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima za provođenje mjera energetske efikasnosti u javnim zgradama u FBiH, putem dodjele bespovratnih sredstava i beskamatnih zajmova organima uprave s područja FBiH. Vlada je do sada podržala Revolving fond sa 4.750.000 KM, a imajući u vidu ostvarene rezultate Ministarstva, ove godine donesena je odluka o podršci sa dodatnih 7.000.000 KM.

Ministre Nedić, evo za kraj ovog intervjua, možete li upravo održanu konferenciju ocijeniti uspješnom?

Održanu konferenciju mogu ocijeniti uspješnom, što potvrđuju izvrsni paneli koji su održani i zaključci koji su proistekli tijekom konferencije, kao i odaziv više od 200 sudionika. Konferencija predstavlja krunu našeg dosadašnjeg rada, te sam ponosan na činjenicu da smo organizirali konferenciju na ovakvoj razini, što još jednom potvrđuje da se trud i rad isplate. Smatram da su ovakvi događaji izuzetno potrebni, jer rezultiraju umrežavanjem ljudi u ovom sektoru koji nemaju često priliku da razgovaraju o ovoj temi,  te ću se zalagati da ih bude i dalje, a upravo ova konferencija nam služi kao temelj i izvrstan početak za nadogradnju novih aktivnosti i projekata iz oblasti energetske učinkovitosti.

(Autor intervjua je Federalno ministarstvo prostornog uređenja)


SEMINAR na temu: "Izazovi zaštite okoliša i zaštite na radu u građevinarstvu"

SEMINAR na temu: "Izazovi zaštite okoliša i zaštite na radu u građevinarstvu"

 

CETEOR najavljuje održavanje SEMINARA na temu: "Izazovi zaštite okoliša i zaštite na radu u građevinarstvu"koji će se održati 15.-16. februar 2024. godine u hotelu "Kardial" u Tesliću. 

Teme koje će biti obrađene na seminaru su: Zakonske obaveze u FBiH, RS i BD BiH; obavezna dokumentacija, obaveze provođenja mjera zaštite na radu.

Predavači su predstavnici ministarstava, sudski vještaci, stručnjaci sa univerziteta i kompanija koje vrše izradu građevinske dokumentacije i koje vrše nadzor nad gradnjom i eksperti uključeni u kreiranje zakonodavnog okvira.

Za sve detalje o seminaru i kako se prijaviti pročitajte OVDJE

Za detaljne informacije i prijave, javite se na e-mail adresu ekavazovic@ceteor.ba ili putem telefona 033 563 590.

 


Objavljujemo dokument D2.2 - Analiza zelenog sektora, rađen u okviru projekta ADDUPT tokom 2023. godine

Ponosno objavljujemo dokument D2.2 - Analiza zelenog sektora, rađen u okviru projekta ADDUPT tokom 2023. godine, a u kojem učestvuje CETEOR

Ovaj izvještaj je sveobuhvatna analiza u okviru projekta ADDUPT, čiji je cilj rješavanje izazova s kojima se suočava sektor stručnog obrazovanja i obuke u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ove zemlje dijele zajedničke probleme neusklađenosti vještina između ponude SOO i rastućih potreba poslodavaca. Primarna svrha izvještaja je rasvijetliti trenutne trendove i promjenjive potrebe tržišta rada zelenog sektora u partnerskim zemljama zapadnog Balkana. Kroz ovu analizu, projekat želi uspostaviti operativni mehanizam koji efikasno procijenjuje poslovne potrebe u zelenom sektoru. Cilj je omogućiti pravovremene, ciljane i sveobuhvatne prilagodbe u pružanju stručnog obrazovanja i obuke, kako bi se premostio jaz u vještinama između sistema stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada u zelenom sektoru.

Projekt ADDUPT postavlja ciljeve usmjerene na jačanje regionalnog stručnog obrazovanja i obuke (SOO) te razvoj plodnih odnosa s dinamičnim zelenim sektorom. Nastojimo uskladiti ponudu SOO s potrebama ekološki osviješćenih industrija, pružiti dubinsku analizu zelenog sektora u zemljama sudionicama: Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Srdačno zahvaljujemo svima koji su doprinijeli stvaranju ovog dokumenta kroz istraživanje, sudjelovanje na radionicama i pruženi feedback. Vaša predanost bila je ključna za postizanje ovog značajnog koraka prema održivijoj budućnosti.

Dokument možete preuzeti OVDJE

Za više informacija o projektu ADDUPT posjetite https://learning4green.eu/


Oglas za posao u CETEOR-u: Prodajni agent za ključne kupce (m/ž)

Prodajni agent za ključne kupce (m/ž)

11.01.2024. - Sarajevo

CETEOR d.o.o. je u proteklih 30 godina poslovanja izrastao u jednu od vodećih BiH kompanija u oblasti okolišnog inženjeringa i energijske efikasnosti. CETEOR d.o.o. razvio je aktivnosti zastupanja i distribucije renomiranih inostranih brendova i njihovih proizvoda iz oblasti zaštite na radu i okoliša, energijske efikasnosti i laboratorijske opreme na tržištu Bosne i Hercegovine i susjednih država. Više informacija na  www.ceteor.ba.

OGLAS ZA POSAO: PRODAJNI AGENT ZA KLJUČNE KUPCE (m/ž)

BROJ IZVRŠILACA: 1

 

OPIS POSLA:

 • Planiranje prodaje i realizacija planova prodaje
 • Proaktivno traženje novih kupaca, kreiranje i održavanje baze aktivnih kupaca
 • Prezentacija proizvoda, priprema ponuda i komercijalne dokumentacije
 • Predlaganje i provođenje mjera za unapređenje poslovanja i povećanja prodaje
 • Praćenje razvoja tržišta i konkurencije
 • Utvrđivanje budžeta za marketinške aktivnosti i planiranje marketinških aktivnosti
 • Praćenje dokumentacije transporta, tranzita, carina i uvoza roba
 • Postoprodajne aktivnosti i kontrola poslovanja sa kupcem
 • Održavanje kontakta i izgradnja dobrih odnosa sa svim ključnim kupcima
 • Izvještavanje menadžmentu o rezultatima prodaje

 POTREBNI USLOVI:

 • Obrazovanje: VSS
 • Minimalno 3 godine iskustva u prodaji sa kompleksnim kupcima (tj. B2B)
 • Aktivno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika u govoru i pisanju
 • Poznavanje carinskih procedura
 • Posjedovanje vlastitog automobila
 • Vještine dobrog planiranja i organizovanja
 • Odlične vještine komuniciranja, prezentiranja i pregovaranja
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Bez ograničenja po pitanju putovanja i rada, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu

POŽELJNI USLOVI:

 • Sposobnost lične organizacije i koordinacije različitih radnih zadataka
 • Iskustvo u javnim nabavkama
 • Poznavanje carinskih procedura i Incoterms
 • Upornost, ambicioznost i samostalnost u radu
 • Proaktivan pristup radnim zadacima
 • Predsusretljivost i ljubaznost
 • Odlične komunikacijske vještine
 • Preciznost, tačnost i poštivanje rokova i zadatih ciljeva

BENEFITI:

 • Probni period je na 1 godinu dana. Nakon toga, u ovisnosti od realizacije planova prodaje i postignutih rezultata kandidat može očekivati ugovor na neodređen ili određen period
 • Tržišno konkurentna fiksna plata uz mogućnost ostvarivanje bonusa u zavisnosti od prodajnih rezultata
 • Kompenzacija za korištenje vlastitog automobila ovisno o ostvarenoj kolimetraži, a u skadu sa važećim zakonskim propisima
 • Plaćeni račun za korištenje mobitela u službene svrhe (definisano Ugovorom o radu)
 • Ugodne radne uslove i savremenu opremu za rad (prenosni računar, prilagođen za rad u kancelariji i na terenu)
 • Otvorenu i prijateljsku radnu atmosferu uz uvažavanje i vrednovanje svakog pojedinca
 • Mogućnost stalnog usavršavanja i edukacije u BiH i inozemstvu
 • Otvorenost za kreativnost, inovativnost

CETEOR Vam nudi odgovornu i izazovnu poziciju u organizacijskom sistemu koji se kontinuirano razvija i napreduje, odlične uslove rada, te priliku da u potpunosti iskažete i dalje unapredite svoja profesionalna znanja i kompetencije kroz individualne razvojne planove

Ukoliko želite da postanete dio tima uspješnih profesionalaca i mislite da je ovo tvoja prilika za pozitivnu promjenu i korak naprijed u Vašoj karijeri, pošaljite nam motivaciono pismo i CV  putem opcije: "Prijavite se na oglas".

Trajanje oglasa: 30 dana (ističe 11.02.2024.)


Kada car postane go – Bosanski pogled na COP28

Vedad Suljić, 14.12.2023. godine

 

Kada car postane go – Bosanski pogled na COP28

 

COP (Conference of the Parties) je godišnji globalni samit na kojem se okupljaju zemlje potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) kako bi pregovarale i dogovarale međunarodne mjere za borbu protiv klimatskih promjena. Ove godine se održao COP28 u Dubaiju i okupio je oko 85.000 delegata iz 198 zemalja. COP28 je, prema zvaničnim izjavama i izvještajima, postavio je temelje za „početak kraja“ ere fosilnih goriva, te oblikovao put ka pravednoj tranziciji (engl. just transition).

Jedan od najistaknutijih zaključaka COP28 je konačno priznanje potrebe za prelaskom sa fosilnih goriva. Iako COP28 nije donio konkretan plan ili rok, ovo predstavlja značajan korak naprijed. Za Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja se još uvijek u velikoj mjeri oslanja na ugalj, ovo predstavlja poziv na akciju – da i BiH odredi datum prestanka korištenja fosilnih goriva. Za to je potrebno razviti strategije koje predviđaju prelazak na obnovljive izvore energije (OIE). Za ovu priliku ključni dokument predstavlja Integrisani plan za klimu i energiju Bosne i Hercegovine (NECP BiH) i pripadajući entitetski planovi (koji nisu razvijeni, niti usvojeni). Prema nacrtu NECP-a BiH, do 2030. godine udio OIE u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije u BiH bi trebao iznositi 43,6%, a smanjenje emisije ekvivalentnog ugljendioksida (CO2-eq) bi trebalo iznositi 41,21% u odnosu na 1990. godinu. Ovo je prilika za ubrzanje investicija u OIE poput solarnih elektrana, vjetroelektrane i sl. Ovo ne samo da će pomoći u smanjenju CO2-eq, već će i povećati energetsku neovisnost i otvoriti nova radna mjesta.

Jedna od ključnih tema COP28 bila je finansiranje klimatskih promjena. Postignut je napredak u povećanju podrške razvijenih zemalja prema zemljama u razvoju za borbu protiv klimatskih promjena. Pored toga, posebna pažnja posvećena je određivanju cijene ugljika i stvaranju tržišta za trgovanje emisijama. Ova tržišta mogu podsticati smanjenje emisija na ekonomičan način, pružajući finansijske poticaje za projekte koji smanjuju emisije. Na COP28 nije postignut dogovor o nadzoru tržišta ugljika i načinu evidentiranja različitih vrsta kredita, ostavljajući otvorena ključna pitanja o trajnosti tvrdnji o smanjenju emisija. To će biti ključno pitanje za rješavanje na COP29, što je bitno za one koji teže izgradnji efikasnih tržišta ugljika. U BiH, uvođenje cijene ugljika može značajno oblikovati energetsku budućnost zemlje. Evropski sistem trgovanja emisijama (EU ETS) i Mehanizam za graničnu prilagodbu ugljika (CBAM) uticat će na bh. industrije koje izvoze u EU, posebno na proizvodnju električne energije i proizvodnju karbonski intenzivnih proizvoda. BiH će morati razmotriti uvođenje vlastitog sistema trgovanja emisijama (ETS) ili suočavanje s efektima CBAM-a, što može imati značajan uticaj na bh. ekonomiju i konkurentnost. Preliminarni podaci pokazuju da bi CBAM mogao uzrokovati pad izvoza iz pogođenih industrija u BiH u rasponu 11-25%, što ukazuje na potrebu za brzim djelovanjem kako bi se izbjegli negativni ekonomski uticaji i podstakla tranzicija prema OIE.

Poseban naglasak na COP28 stavljen je na adaptaciju i otpornost na klimatske promjene. BiH se mora pripremiti na suočavanje s posljedicama klimatskih promjena, posebno u oblastima upravljanja vodama, poljoprivrede i zaštite biodiverziteta. Nacionalni plan prilagođavanja (NPP) za period 2020 – 2030, koji je usvojio Vijeće ministara BiH krajem oktobra 2022. godine, predstavlja ključan dokument za adaptaciju na klimatske promjene u BiH. Ovaj dokument fokusira se na ključne sektore koji su najviše osjetljivi na klimatske promjene, kao što su poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, biodiverzitet, zdravlje ljudi i turizam. Plan predlaže mjere ukupne vrijednosti 7,5 milijardi KM u navedenim sektorima, međutim ključni problem predstavlja izuzetno nizak implentacioni kapacitet.

COP28 naglašava važnost transparentnosti i odgovornosti u praćenju i izvještavanju o klimatskim akcijama. Za BiH, to znači potrebu za jačanjem institucionalnih kapaciteta i mehanizama za praćenje i izvještavanje o napretku u smanjenju emisija i prilagođavanju klimatskim promjenama.

Dok COP28 trijumfalno proglašava svoje "historijske" zaključke, ne možemo a da se ne zapitamo jesmo li svjedočili stvarnom samitu o klimatskim promjenama ili samo još jednom globalnom okupljanju gdje se više priča nego što se djeluje. Puno velikih riječi i malo konkretnih djela, COP28 izgleda kao da je uspio u umjetnosti pravljenja buke bez ikakvog značajnijeg uticaja. COP28 više podsjeća na predstavu u kojoj su svi glumci dobili uloge heroja koji će spasiti planet, ali bez pravog scenarija ili režisera koji bi ih vodio. U Bosni i Hercegovini smo, nažalost, već navikli na političke igre bez pravih rezultata, pa nam ovakvi globalni samiti djeluju kao još jedan u nizu događaja gdje se mnogo obećava, a malo ispunjava.

Car je go.

Sljedeći COP29 će se održati od 11. - 24. novembra 2024. godine u Azerbejdžanu, a godinu poslije u Brazilu.

Photo source: packaging-gateway.com


Pozivamo Vas da doprinesete unaprijeđenju cirkularne ekonomije!

Vaše mišljenje je ključno za unaprijeđenje cirkularne ekonomije!

Popunite našu zanimljivu anketu i učestvujte u projektu koji razvija nove vještine za održivu budućnost!

Ova anketa je dio saradnje između vodećih fakulteta (Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet,Tehnološko-Metalurški fakultet), CIREKON-a, CETEOR-a i Privrednih komora Srbije i Crne Gore.

Vaš doprinos pomaže u unaprijeđenju modela prenosa znanja o zelenim poslovima u cirkularnoj ekonomiji!

Kliknite na link za anketu: https://www.cognitoforms.com/CIREKON/PLACEAnketaZaFirme

Hvala na učešću i podršci održivom razvoju, cijenimo to!


Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 3

Ceteor vas poziva na PROGRAM OBAVEZNOG USAVRŠAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE

ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM  SISTEMOM – M O D U L  3

 

CETEOR organizuje Program obaveznog usavršavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom – MODUL 3, koji će se održati 08. decembra 2023. godine, u Hotelu Hills u Sarajevu.

Održavanju Programa MODULA 3 mogu pristupiti:

 • OVLAŠTENA I IMENOVANA LICA
 • STRUČNA KVALIFIKOVANA LICA ZAPOSLENA U OVLAŠTENOM LICU
 • SVA DRUGA ZAINTERESIRANA LICA KOJA DJELUJU U OBLASTI EE U ZGRADARSTVU

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti putem: Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba

Detaljne informacije poziva pročitajte OVDJE.


Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 2

Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE

ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  2

CETEOR organizuje Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – MODUL 2, koji će se održati 04. - 07. decembra 2023. godine u Hotelu Hills u Sarajevu (teoretski dio nastave će se održati ONLINE, a praktični dio nastave u hotelu Hills 6.12.2023. godine).

TERMIN ODRŽAVANJA CJELODNEVNE NASTAVE (09:00 – 17:00 H) ZA INŽENJERE:

 • MAŠINSKE STRUKE (04. - 07.12.2023.)
 • ARHITEKTONSKE/GRAĐEVINSKE STRUKE (05. - 07.12.2023.)
 • ELEKTROTEHNIČKE STRUKE (06. - 07.12.2023.)

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti putem: Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba

Detaljne informacije poziva pročitajte OVDJE.


Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE

ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  1

 

CETEOR organizuje Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom MODUL 1, koji će se održati 20. - 24. novembra 2023. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.

TERMIN ODRŽAVANJA CJELODNEVNE NASTAVE (09:00 – 17:00 H) ZA INŽENJERE:

 • MAŠINSKE STRUKE
 • ARHITEKTONSKE/GRAĐEVINSKE STRUKE
 • ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti putem: Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba

Detaljne informacije poziva pročitajte OVDJE.

 

 

 


Projekat TRIBUTE - Newsletter

Tribute projekat je odobren u okviru drugog poziva za os 3 programa ADRION. Projekat je zvanično započeo januara 2021. godine, a završio 30. septembra 2023. godine. Konzorcijum obuhvata 8 gradova Jadransko-jonske regije (Ljubljana, Maribor, Milano, Novi Sad, Patras, Podgorica,

Sarajevo i Zagreb) koju vodi Politecnico di Milano.

TRIBUTE ima za cilj razvoj transnacionalne strategije za gradski prijevoz u Jadransko-jonskom regionu, u skladu s novim ciljevima EU održive, integrirane i inkluzivne mobilnosti. Projekt partneri su usvojili 8 akcionih planova i razvili 8 pilot akcija, po jednu za svaki uključeni grad. Osim toga, uspostavljena je transnacionalna mreža zainteresovanih strana kako bi se osigurala prenosivost rezultata projekta, te za razmjenu iskustava, najboljih praksi u transportu i mobilnosti, čak i nakon završetka projekta.

Pročitajte sve detalje o projektu TRIBUTE u News letteru OVDJE..