9. Savjetovanje o energetici „Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana“

 

9. Savjetovanje o energetici

 „Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana“

 

CETEOR organizuje deveto po redu Savjetovanje o energetici pod nazivom "Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana”. Savjetovanje ima za cilj da okupi zainteresirane osobe iz oblasti energetike, informacionih tehnologija i održivosti, kako bi razmotrili najnovije trendove u digitalizaciji energetskog sektora i primjenu principa cirkularne ekonomije u kreiranju niskokarbonske budućnosti na Zapadnom Balkanu.

Digitalna transformacija energetskog sektora predstavlja ključnu komponentu u ostvarenju održive budućnosti. U tom smislu,  Savjetovanje će se posebno usredotočiti na:

  • Digitalizaciju energetskih sistema: Razgovarat će se o tome kako digitalne tehnologije, kao što su Internet stvari (engl. Internet of Things - IoT), vještačka inteligencija (engl. Artificial Intelligence - AI) i blockchain, mogu unaprijediti efikasnost, pouzdanost i sigurnost energetskih sistema, te biti podrška proizvodnji i distribuciji energije iz obnovljivih izvora.
  • Pametne mreže i pametne gradove: Razmotriti će se primjena pametnih mreža i pametnih gradova u cilju smanjenja potrošnje energije, poboljšanja energijske efikasnosti i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije, te na koji način održivo planiranje urbane mobilnosti može biti korišteno kao alat.
  • Cirkularnu ekonomiju u energetskom sektoru: Istaknut će se značaj primjene principa cirkularne ekonomije u energetskom sektoru i razmotriti najnovije inovativne pristupe poput cirkularnih poslovnih modela primjenjivih u sektoru energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, tehnologija za obradu otpada i cirkularne nabavke. Poseban akcenat će biti stavljen na primjenu ovih principa na Zapadnom Balkanu i prilike za razvoj cirkularne ekonomije u regionu.
  • Finansiranje niskokarbonskog razvoja: Pojasnit će se kako održivi principi poput ESG principa (engl. Environmental, Social and Governance - ESG) mogu potaći investiranje u niskokarbonski razvoj, koje su moguće implikacije EU Taksonomije, te na koji način uvođenje CBAM-a (engl. Carbon Border Adjustment Mechanism) i planiranih šema trgovanja emisijama mogu uticati na odluke o investiranju.

Savjetovanje će također ukazati na regulatorne i ekonomske izazove u primjeni digitalnih i cirkularnih rješenja u energetskom sektoru, kao i prilike za razvoj novih poslovnih modela i partnerstava u regionu.

Cilj događaja je predstaviti najbolje prakse i primjere iz regiona i EU, te podstaći stručnjake, industriju i regulatorne organe na intenzivniju saradnju u cilju stvaranja niskokarbonske budućnosti na Zapadnom Balkanu.

 

Datum:            05.-06.10.2023

Lokacija:         Hotel Hills, Sarajevo

Za više informacija: Adna Šovšić Kurešepi  +387 33 563 586, asovsic@ceteor.ba  i Lejla Sahačić  +387 33 563 582, lsahacic@ceteor.ba

 

Sponzoski paketi

Glavni sponzor

10.000 KM

Vodeći sponzor

3.000 KM

Sponzor

1.000 KM

Prezentacija/promo video 15 min Prezentacija/promo video 10 min Prezentacija 5 min
Logo sa linkom na web stranici CETEOR-a Logo sa linkom na web stranici CETEOR-a Logo sa linkom na web stranici CETEOR-a
Tag na drustvenim mrežama Tag na drustvenim mrežama Tag na drustvenim mrežama
Logo na svim materijalima Savjetovanja Logo na svim materijalima Savjetovanja Logo na svim materijalima Savjetovanja
Vlastiti baner na Savjetovanju Vlastiti baner na savjetovanju Vlastiti baner na savjetovanju
Rezervisano VIP mjesto tokom Savjetovanja  Rezervisano VIP mjesto tokom Savjetovanja  Rezervisano VIP mjesto tokom Savjetovanja
Mogućnost ubacivanja vlastitog promo materijala u vrećice Savjetovanja Umetanje vlastitog promo materijala u vrećice Savjetovanja -
Spominjanje u svim medijskim istupima organizatora Spominjanje u svim medijskim istupima organizatora -
Logo na centralnom mjestu Savjetovanja - -
Dostavljanje fotografija sa  događaja i liste svih učesnika Savjetovanja (za dalje kontakte) - -
Dodatne mogućnosti po dogovoru - -
Mogućnost izlaganja reklamnog materijala (štand) – 10 m2 Mogućnost izlaganja reklamnog materijala (štand) – 5 m2 Mogućnost izlaganja reklamnog materijala (štand) – 2 m2
Prikazivanje promo videa tokom trajanja Savjetovanja - -
Gratis kotizacije - 6 Gratis kotizacije - 3 Gratis kotizacije - 1

 

Kotizacija

Iznos kotizacije za učesnike 9. Savjetovanja o energetici iznosi 390,00 KM bez PDV.

Za drugog učesnika iz iste organizacije odobravamo popust od 5%, za trećeg 10%, četvrtog 15%, a učešće petog učesnika je GRATIS.

Kotizacija uključuje zvanične materijale događaja, ručkove i osvježenje na pauzama tokom Savjetovanja.

 

Prijava

Svi zainteresirani učesnici mogu izvršiti online prijavu putem linka:

https://forms.office.com/e/JTYNdVxwar

 


REZERVIŠITE DATUME: Deveto Savjetovanje o energetici 2023: "Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana” u organizaciji CETEOR-a

Pozivamo Vas da rezervišete datume 05. i 06. 10. 2023. godine radi posjete devetom Savjetovanju o energetici pod nazivom "Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana” koje organizuje CETEOR. Savjetovanje ima za cilj da okupi zainteresirane osobe iz oblasti energetike, informacionih tehnologija i održivosti, kako bi razmotrili najnovije trendove u digitalizaciji energetskog sektora i primjenu principa cirkularne ekonomije u kreiranju niskokarbonske budućnosti na Zapadnom Balkanu. Savjetovanje će se održati u Hotelu Hills, Sarajevo.

Uskoro očekujte detaljne informacije vezane za održavanje 9. Savjetovanja o energetici, a do tada, pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, LinkedIn i Instagram.

Vaš CETEOR


DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT ZA OBJEKAT „POSLOVNI CENTAR UNITIC“

Naziv projekta/aktivnosti DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT ZA OBJEKAT „POSLOVNI CENTAR UNITIC“, Sarajevo 
Name of project/activity Izrada detaljnog energijskog audita za „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ Sarajevo 

(objekti A, B, C, D i E sa garažnim prostorom)

 

Kratak opis Završena je izrada DEA (DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT) za objekat „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ koji je smješten u zoni gradskog centra Marijin dvor u Sarajevu. Poslovni centar izgrađen je u periodu između 1985. i 1987.godine kao jedan od značajnijih projekata arhitekte Josipa Štrausa za sjedište tadašnjeg UNIS – Holdinga, jedne od najvećih kompanija metalne industrije u bivšoj Jugoslaviji. Također, bio je i najveći poslovni centar u Bosni i Hercegovini. Usljed ratnih dejstava, u periodu 1992. – 1995. godine pretrpio je značajna oštećenja, te je izvršena rekonstrukcija objekta u periodu između 2002. – 2004. godine. U međuvremenu je promijenjena vlasnička struktura, formirana je kompanija UNITIC i istoimeni poslovni centar. Glavne djelatnosti kompanije su: iznajmljivanje poslovnih prostora i sadržaja, priprema i održavanje poslovnih prostora prema zahtjevima klijenata, pružanje telekomunikacijskih usluga, priprema i održavanje prostora za postavljanje antena, iznajmljivanje prostora za postavljanje bankomata, iznajmljivanje prostora za postavljanje reklamnih panoa i iznajmljivanje prostora za postavljanje jarbola za isticanje zastava. 

     

1.Pogled na tornjeve A i B                    2. Situacija kompleksa Unitic

Poslovni centar Unitic sastoji se od pet objekata međusobno povezanih pješačkim mostovima na nivou visokog prizemlja i mezanina. Osnovnu funkciju čine kancelarijski prostori koji su smješteni u tornjevima A i B i dijelom u objektu D. Prateći prostori su većinom smješteni u objektima C, D i E i čine ih uslužni prostori, ugostiteljski prostori, konferencijske sale, pomoćni dijelovi poslovnih prostora, klinika Eurofarm, garaža, te tehnički, skladišni i komunikacijski prostori.

Bruto površina grijanog dijela objekta Poslovnog centra Unitic iznosi: A= 37.428,85 m2, od čega neto grijanu površinu objekta čini: Ak= 33.133,61 m2.

Obzirom na veličinu objekta, te njegov značaj, funkciju, složene termo-tehničke sisteme, te visoke zahtjeve klijenta, izrada DEA za „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ je bio pravi izazov za tim eksperata iz Ceteora i sa Mašinskog fakulteta iz Sarajeva. Višemjesečni timski rad donio je sjajna i inovativna rješenja za poboljšanje energijske efikasnosti cijelog kompleksa. Na osnovu analize prikupljenih podataka dobijen je uvid u zatečeno energijsko stanje objekata, te su predložene konkretne energijski, ekonomski i okolinski optimalne mjere povećanja energijske efikasnosti predmetnih objekata. Osim standardnih mjera za poboljšanje EE, predložene su i nestandardne mjere koje će dodatno doprinijeti i kvaliteti prostora i komforu klijenata, kao što su ozelenjavanje ravnog krova, postavljanje unutrašnjih zaslona za zaštitu od pregrijavanja na tornjevima, postavljanje vanjskih brisoleja i biljaka penjalica u svrhu zaštite od sunca na restoranu objekta, postavljanje solarnih kolektora za zagrijavanje tople vode i solarnih panela za vlastitu proizvodnju električne energije.  Implementacijom svih predloženih mjera ostvarile bi se uštede u toplotnoj i električnoj energiji, smanjili bi se troškovi za grijanje i korištenje električne energije, te bi se riješio problem nedovoljnog toplotnog komfora unutar objekata i smanjila emisija CO2.

Short description

 

       

               3. Izgled ravnog ozelenjenog krova                          4. Sistem za ozelenjavanja zidova

5.Idejno rješenje ozelenjavanja istočne (lijevo) i zapadne (desno) fasade restorana 

 


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

Vas poziva na

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  1

Termin održavanja cjelodnevne nastave (09:00 – 17:00 h) za inženjere:

mašinske struke       arhitektonske/građevinske struke        elektrotehničke struke

petodnevna nastava

15-19. maj 2023. godine

CETEOR d.o.o. kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), već 12 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).  

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano dvadesetdva (22) obuka za MODUL 1, devet (9) obuka za MODUL 2 i deset (10) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 800 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017. godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita. Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

O Programu osposobljavanja i provjeri znanja (završnom ispitu)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

Cijena programa obuke i polaganja ispita uključuje:

Kotizaciju za Program osposobljavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, software  kafe pauze i ručkove:   1.290,00 KM
Naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu:      600,00 KM
U cijenu nije uključen PDV                                                                                                              Ukupno:  1.890,00 KM

Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Agenda i radni materijal programa biti će raspoloživi polazniku na dan početka obuke.

Kandidati su u obavezi Nosiocu obuke dostaviti sljedeću dokumentaciju poštom ili na dan održavanja obuke:

Diploma, VII stepen stručne spreme Ovjerena kopija
Dokaz o radnom iskustvu (u skladu s uslovima) Original sa potpisom i pečatom poslodavca

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti:

MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 587, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba;Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba


Bosna i Hercegovina po prvi put održala ceremoniju otvaranja berze posvećene ravnopravnosti spolova

Bosna i Hercegovina po prvi put održala ceremoniju otvaranja berze posvećene ravnopravnosti spolova

U Sarajevu je 14. marta BiH održala ceremoniju otvaranja „Zvonite za rodnu ravnopravnost“ u organizaciji Banjalučke berze i Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo – CETEOR, uz podršku Programa integrisanih okolinskih, društvenih i upravljačkih standarda Međunarodne finansijske korporacije (IFC), implementiran u partnerstvu sa Vladom Švicarske - SECO i UN Women u BiH.

Ceremonija otvaranja praćena je treningom na temu „INKLUZIVNO VODSTVO ZA ODRŽIVOST KOMPANIJE“, koji su razvile inicijative IFC Women on Boards i koji je dizajniran za poslovne lidere, uključujući više rukovodioce, članove odbora, vlasnike kompanija i lidere koji se bave rodnom temom i koji su posvećeni identifikaciji i implementaciji poslovnih praksi koje su više inkluzivne i odgovorne.

Obuka ima za cilj da pomogne kompanijama da izgrade kanal za talentovane žene, ubrzaju konkurentske prednosti, ojačaju odnose u zajednici i poboljšaju svoju reputaciju kroz poboljšane performanse u oblasti životne sredine, društva i upravljanja (ESG). Sveobuhvatna misija je pomoći kompanijama da maksimiziraju prednosti rodne raznolikosti i uključivanja u odbore i timove poslovnog vodstva.

Govoreći na otvaranju događaja, generalni direktor Banjalučke berze Milan Božić je istakao da je platforma BLSE uvijek otvorena za konstruktivan dijalog, te da nastoji da doprinese privlačenju pažnje državnih organa i poslovne zajednice na pitanja rodne ravnopravnosti. …"Također želim napomenuti da na našoj berzi žene vode brokerske kuće i mnoge druge kompanije. I pridajemo veliku važnost ulozi žena u razvoju finansijskog sektora Bosne i Hercegovine, danas, zahvaljujući poštovanju rodne ravnopravnosti, žene su uspješne u svim sektorima privrede“, rekao je.

Lada Buševac, Viši državni službenik IFC-a za Bosnu i Hercegovinu, napomenula je da rodna ravnopravnost igra veoma važnu ulogu, posebno danas, kada se oporavljamo od pandemije, nestabilnosti i drugih posljedica krize.

„Ulaganje u žensko poslovno vodstvo ima dobar poslovni smisao. Raznolikost u liderstvu pokreće rast kompanija i ekonomija i poboljšava živote zajednica. Za IFC osiguranje rodne ravnopravnosti je jedan od prioriteta, a to odgovara našem cilju privlačenja održivih investicija u zemlje u razvoju, stvaranja tržišta i mogućnosti“, rekla je Lada Buševac.

Vedad Suljić, generalni direktor CETEOR-a, istakao je nekoliko činjenica vezanih za područje poslovanja CETEOR-a. On je istakao nekoliko istraživačkih projekata koje su sproveli u vezi sa ulogom žena u energetskom sektoru, a ti nalazi pokazuju da na jednu ženu dolazi 5,5 muškaraca u industriji. U CETEOR-u žene čine 2/3 zaposlenih, a od ukupno 49% zaposlenih-akcionara, 46% su žene.


NEWSLETTER PROJEKTA TRIBUTE

NEWSLETTER PROJEKTA TRIBUTE

 

U ovom broju projekta TRIBUTE čitajte o temama:

- 7. godišnji EUSAIR forum – TRIBUTE učestvuje

- TRIBUTE posjećujući događaj VELOCITY 2022

- 2. TRIBUTE Transnational Stakeholder

- Mrežni (TSN) sastanak - TRIBUTE ProjectAbout nuMIDAS

- Ažuriranja o Milanskom pilotu - novembar 2022

- TRIBUTE učešće na 50. Evropskoj transportnoj konferenciji, u Milano (Italija)

 

Newsletter možete pronaći ovdje: TRIBUTE newsletter


Pridruzite se radionici pod nazivom: "Inclusive Leadership For Corporate Sustainability"

Pridruzite se radionici pod nazivom: "Inclusive Leadership For Corporate Sustainability"

Pozivamo vas da se registrirate i pridruzite se radionici pod nazivom: "Inclusive Leadership For Corporate Sustainability", sponzoriranim od strane zena ifc-a na odborima i u programu poslovnog rukovodstva (wbbl).

Radionica ce se odrzati od  14 do 16 Marta, 2023  Novotel Sarajevo Bristol hotelu. Obuka ce se odrzati na engleskom jeziku, bez obezbeenog prevoda.

Cilj obuke je jacanje izvrsne linije i povecanje broja zena u odborima. Program se zasniva na fokusu ifc-a na stvaranju trzista i nasem razumijevanju realnosti ekonomija u nastajanju i razvoju.

Molimo procitajte detalje o radionici: Final invite for training Inclusive Leadership for Company Sustainability


Webinar „Primjena cirkularnih rješenja za unaprijeđenje poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru namještaja i sektoru obrade metala"

U sklopu projekata EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, uz finansijsku podršku Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, se vrši analiza cirkularnosti i resursne valorizacije mikro, malih i srednjih preduzeća u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, metalne industrije i proizvodnje namještaja u BiH. U okviru istraživanja organizujemo besplatan webinar na temu „Primjena cirkularnih rješenja za unaprijeđenje poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru namještaja i sektoru obrade metala“. Sadržaj istraživanja isključiva je odgovornost programa Ujedinjenih nacija i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili Savezne Republike Njemačke.

Cilj ovog webinara je pružiti uvid u to kako primjena cirkularnih rješenja može doprinijeti unaprijeđenju poslovanja u ovim sektorima, kao i predstaviti primjere dobre prakse, izazove i prilike za razvoj cirkularne ekonomije.

Webinar će se održati u virtualnom formatu putem Zoom-a u terminu 20.02.2023. godine od 11:00 - 12:30.

Učešće na webinaru je besplatno uz uslov da kompanija popuni upitnik dostupan na linku u nastavku. Nakon što popunite upitnik, dobit ćete link za pohađanje webinara.

Link za upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN9Haz3ZumVud0y9no_zhoz6bxX46cWPGQdRpqFRMHqc29pA/viewform?usp=send_form

Agenda:

  1. Uvod u cirkularnu ekonomiju i njene principe.
  2. Primjena cirkularnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru - iskustva, izazovi i prilike.
  3. Primjena cirkularnih rješenja u sektoru namještaja - iskustva, izazovi i prilike.
  4. Primjena cirkularnih rješenja u sektoru obrade metala - iskustva, izazovi i prilike.
  5. Diskusija: kako dalje razvijati cirkularne rješenja u ovim sektorima.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na asovsic@ceteor.ba.


CETEOR & IFC Seminar "ESG OSNOVE ZA BIZNIS"

Kompanija CETEOR u saradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) organizuje seminar pod nazivom:

“ESG OSNOVE ZA BIZNIS”

Seminar će se održati 27. februara, 2023. godine, u hotelu Novotel Sarajevo Bristol

Seminar će voditi tim iskusnih profesionalaca iz CETEOR i IFC ECA ESG tima. Predavači imaju veliko znanje i praktično iskustvo u oblasti upravljanja okolišem, društvenim i korporativnim upravljanjem (ESG) i pružiće vrijedan uvid u ovu temu. Seminar će pokriti osnove ESG-a i njegov uticaj na poslovni sektor. Teme uključuju: ESG pristup u skladu sa IFC zahtjevima, pokretače promjena u ESG-u (uključujući faktore kao što su CBAM, klimatske promjene, pritisak u lancu snabdijevanja, taksonomija EU, preferencije kupaca, energetska kriza i zahtjevniji okolinski standardi i pravila), lokalni kontekst u Bosni i Hercegovini, usklađenost sa domaćim i međunarodnim standardima, te domaća i svjetska dobra praksa.

 

Ukupna kotizacija seminara je 250,00 KM. Cijene su bez PDV-a.

Popusti za više učesnika iz iste organizacije/institucije/kompanije: 5% za drugog i 10% za trećeg učesnika.

Dodatni popust od 10% odobrava se za učesnike koji su u prošlosti pohađali neki od CETEOR seminara.

POSEBNA PONUDA:  Četvrti učesnik – BESPLATNO .

Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijavu na seminar je 22.02.2023. godina.

Detaljni poziv možete preuzeti OVDJE

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE


EU INTERREG ADRION projekt SMART RIVER – Održana „Sektorska radionica sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti područja i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš“

EU INTERREG ADRION projekt SMART RIVER – Održana „Sektorska radionica sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti područja

i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš“

Danas su eksperti CETEOR-a učestvovali na „Sektorskoj radionici sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti područja i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš“, u okviru EU INTERREG ADRION projekta SMART RIVER - Building Smart Governance to Manage Flooding Risk of River Communities (Pametno upravljanje rizicima of poplava rječnih zajednica). Radionici su prisustvovali i predstavnici Općine Ilijaš, Agencije za sliv rijeke Save, predstavnici lokalnih zajednica pogođenih poplavama, te predstavnici službe spasilaca i civilne zaštite Ilijaša.