DRUGI POZIV na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1,

Vas poziva na

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  1

Termin održavanja cjelodnevne nastave (09:00 – 17:00 h) za inženjere:

mašinske struke  arhitektonske/građevinske struke  elektrotehničke struke 
petodnevna nastava
10-14. oktobra 2022. godine

10-14. oktobar 2022. godine, Hotel Hills, Sarajevo

 

CETEOR d.o.o. kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), već 11 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).  

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano dvadesetjedna (21) obuka za MODUL 1, osam (8) obuka za MODUL 2 i devet (9) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017. godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita. Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka). 

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

O Programu osposobljavanja i provjeri znanja (završnom ispitu)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

Cijena programa obuke i polaganja ispita uključuje:

-kotizaciju za Program osposobljavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji,
software kafe pauze i ručkove: 1.290,00 KM
-naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja,
a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu: 600,00 KM

U cijene nije uključen PDV Ukupno: 1.890,00 KM

Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.
Agenda i radni materijal programa biti će raspoloživ polazniku na dan početka obuke.

Kandidati su u obavezi Nosiocu obuke dostaviti slijedeću dokumentaciju poštom ili na dan održavanja obuke: 

Diploma, VII stepen stručne spreme                                          Ovjerena kopija

Dokaz o radnom iskustvu (u skladu s uslovima)                     Original sa potpisom i pečatom poslodavca

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti:

MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 587, fax:

+387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba


Međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini” u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”

u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja

 

U organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja 14.09.2022. godine, u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu, održana međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”.

CETEOR i VIA MEDIA bili su angažirani od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za pripremu i organizaciju ovog značajnog događaja. Kao kompanija sa velikim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti, CETEOR je bio zadužen za stručni dio konferencije.

Događaj je okupio ključne aktere u oblasti  energetske efikasnosti u BiH, upravo kako bi razgovarali o temama od značaja za energetsku efikasnost, sa fokusom na modele finansiranja i izgradnju kapaciteta s ciljem uklanjanja postojećih prepreka za daljnji razvoj tržišta i povećanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada.

Prisutnima je prezentirana vizija razvoja u oblasti  energetske efikasnosti javnih zgrada u nadolazećim desetljećima, s osvrtom na ostvarene rezultate i prepreke vezano za obnovu zgrada tokom prethodnih godina, te ukazano na značaj uspostavljanja inventara javnih zgrada i održivih mehanizama financiranja, kao i mobilizacije privatnog kapitala.

Konferencija je bila prilika za razmjenu mišljenja i iskustava, te prezentaciju primjera dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti u EU i zemljama okruženja. Događaj je poslužio kao platforma za prezentiranje novih ideja i rješenja, koja će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu ispunjavanja zahtjeva iz Ugovora o Energetskoj zajednici i pristupanja EU.

Zaključci konferencije će u formi smjernica biti dostavljeni svim nadležnim institucijama u BiH, s ciljem promptnog djelovanja kako bi se u narednih godinu dana kreiralo stimulirajuće okruženje za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te pokrenule nove investicije za energetsku obnovu javnog sektora.

Sveobuhvatna energetska obnova javnih zgrada prilika je za nove investicije i upošljavanje građevinske operative – Beep

Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini | Federalno ministarstvo prostornog uređenja (fmpu.gov.ba)

 

 


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

Pozivamo Vas na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM M O D U L 1

Termin održavanja cjelodnevne nastave (nastava od 09:00 – 17:00 h) za inženjere:

mašinske struke  arhitektonske/građevinske struke  elektrotehničke struke 
petodnevna nastava
10-14. oktobra 2022. godine

Obuke će se održati u hotelu Hills u Sarajevu

CETEOR d.o.o. kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), već 11 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).  

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano dvadesetjedan (21) obuka za MODUL 1, osam (8) obuka za MODUL 2 i devet (9) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017. godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita. Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka). 

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

O Programu osposobljavanja i provjeri znanja (završnom ispitu)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE NA PROGRAMU OBUKE

Agenda i radni materijal programa bit će raspoloživ polazniku na dan početka obuke.

Organizator se obavezuje da će blagovremeno dostaviti kandidatima link-ove za obuku i omogućiti mu direktnu komunikaciju s predavačima u toku trajanja obuke.

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave:

MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo,

Tel: +387 33 563 587, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba


SEMINAR: Zakon o zaštiti okoliša i upravljanje otpadom

SEMINAR

Zakon o zaštiti okoliša i upravljanje otpadom 06-07.oktobar 2022., Hotel „Grand“, Neum

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novim Zakonom o zaštiti okoliša kao i novim Uredbama i Pravilnicima:

 • Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš,
 • Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu.
 • Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš
 • Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera.

Kroz seminar će biti obrazloženo koje Zahtjeve i uslove treba zadovoljiti za dobijanje okolinske dozvole – proceduralni koraci dobijanja okolinske dozvole, te ko su obveznici pribavljanja okolinskih dozvola (nivo FBiH i kantona). Također, učesnici će biti upoznati sa inspekcijskim nadzorom te na brojnim primjerima iz prakse će moći provjeriti da li posluju u skladu sa Zakonskim odredbama.

Drugi dio seminara će biti posvećen upravljanju otpadom. Učesnici će se upoznati sa novim podzakonskim aktima:

 • Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava,
 • Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada,
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekograničnom prometu otpada.

Učesnici će dobiti najnovije informacije o statusu novih podzakonskih propisa u oblasti upravljanja otpadom. Na seminaru učesnici će se upoznati sa detaljima vezanim za Informacioni sistem upravljanja otpadom odnosno o tome ko je u obavezi podnositi izvještaj, način registracije i unosa podataka. Nakon seminara polaznici će dobiti informacije koje će moći primjenjivati na svom radnom mjestu.

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije te Fonda za zaštitu okoliša) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene novih Zakonskih i podzakonskih propisa.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz sektora okoliša, zaposlenim u ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima, osobama zaposlenim u privrednim subjektima koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, obveznicima izvještavanja gdje spadaju: subjekti koji upravljaju otpadom, subjekti koji plasiraju proizvode na tržište, subjekti koji produkuju otpad kao rezultat svog proizvodnog procesa i drugim zainteresiranim koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom. 

Koje su teme?

Teme su strukturirane tako da upoznaju učesnike sa novitetima koje nam je donio Zakon o zaštiti okoliša, kao i Uredbe i Pravilnici po pitanju zaštite okoliša kao i upravljanja otpadom, efikasnim metodama izvještavanja, načinu dostavljanja i obradi podataka kroz informacioni sistem.

Predavači

Predavači na seminaru su, između ostalih:

Suada Numić - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Muvedet Šišić – Federalna uprava za inspekcijske poslove

Azra Bašić - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ibrahim Balić - Fond za zaštitu okoliša FBiH

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 420,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg prijavljenog učesnika.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                        

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).                                                                              

U cijene nije uključen PDV 

Mjesto i vrijeme

Dvodnevni seminar „Zakon o zaštiti okoliša i upravljanje otpadom“  će se održati u hotelu „Grand“, u Neumu, u periodu od  06-07.10.2022. godine sa početkom u 09:30 h.

Cijena za smještaj u jednokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom iznosi 120,00 KM, a u dvokrevetnim sobama 90,00 KM po osobi.  Kontakt telefon hotela „Grand“ je + 387 36 880 078 ili prodaja@hotel-neum.com

Kontakt osoba: Ida Dizdar Rok za prijavu: 30.09.2022. godine
Tel: +387 33 563 591 E-mail: idizdar@ceteor.ba
Fax: +387 33 205 725 Web: www.ceteor.ba

Prijavnica Zastita okolisa i upravljanje otpadom

NAPOMENA: Broj učesnika je ograničen. 


JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA ŽENE: „Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP“ Modul 2

 JAVNI POZIV 

 ZA SUDJELOVANJE U 2-DNEVNOM STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA ŽENE

KOJE AKTIVNO DJELUJU U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU PROJEKTA 

„Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP“

 

KOJE PROVODI FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA U SURADNJI SA SVJETSKOM BANKOM

Termin 1 stručne obuke Modul 2: 20. i 21. oktobar/listopad 2022. godine (četvrtak i petak)

 Hotel Mostar, Ul. Ulica Kneza Domagoja , Grad Mostar 

Termin 2 stručne obuke Modul 2: 27. i 28. oktobar/listopad 2022. godine (četvrtak i petak)

 Hotel Hills, Ilidža , Sarajevo

Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) prepoznala je značaj energetske efikasnosti (EE) za podršku održivom ekonomskom rastu i pridruživanju naše zemlje EU, te je zahvaljujući Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) dobila kreditna sredstva za „Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ (Additional Financing for BEEP – AF BEEP). Cilj  projekta je demonstriranje prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i podrška razvoju skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat AF BEEP je pokrenut 2020. godine, a u FBiH ga implementira Federalno ministrstvo prostornog uređenja.

Zahvaljujući projektnim aktivnostima Federalnog ministrstva prostornog uređenja, od 2016. godine u okviru BEEP-a kroz investiciju od 39.3 miliona KM, do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.000 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Implementacijom mjera EE u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 29.500 MWh.

Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini osim energetski efikasne obnove javnih zgrada, doprinosi i edukaciji šire javnosti o značaju energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, što je rezultiralo kreiranjem stručnog programa obuke za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Stoga je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorne za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažiralo konsultantsku kompaniju CETEOR d.o.o. Sarajevo za implementaciju projekta pod nazivom ''Pružanje usluga u vezi sa procjenom potreba za obukom, razvojem programa, modula obuke i izvođenjem obuke za žene sa profesionalnim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu''.

Prema „Rodna strategija Svjetske banke 2016.-2023.“ zelena ekonomija pruža priliku za uključivanjem većeg broja žena u zelene poslove te da postoji potencijal za promjene u dugogodišnjoj profesionalnoj spolnoj segregaciji u sektoru energetike i građevinarstva koji se tradicionalno smatraju industrijama u kojima dominiraju muškarci, naročito u pogledu rukovodstvenih pozicija.

Procjena potreba za obukom žena koje djeluju u oblasti EE u sektoru zgradarstva, provedena kao jedna od prvih projektnih aktivnosti, ukazala je upravo na potrebu žena za dodatnim znanjima i vještinama u ovoj oblasti  kako bi bile osposobljene za pozicije i poslove na kojima su tradicionalno zastupljene u manjem procentu u odnosu na svoje muške kolege.

 

U skladu sa izvršenim istraživanjima i provedenom procjenom o potrebama za treninzima za žene koje aktivno djeluju u oblasti EE u zgradarstvu, kreirana su 2 modula: 

Modul 1 - Unaprijeđenje poslovnih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva - dvodnevna obuka za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

Modul 2 - Unaprijeđenje poslovnih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva - dvodnevna obuka za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

U okviru ove stručne obuke, obrađuju se teme koje su u vezi sa unapređenje tehničkih kompetencija žena, stoga pozivamo žene različitih strukovnih zvanja koje profesionalno djeluju u EE u zgradarstvu, da svojom prijavom i prisustvom uzmu aktivno učešće u razvoju energetske efikasnosti u BiH:

Modul 2   

Unaprijeđenje tehničkih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva

Nakon odslušanog Modula 2 učesnicama će biti dodijeljena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Napomena: Predmetna obuka će se organizirati u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju sa COVID-19 virusom, te odlukama Kriznih štabova FBiH u pogledu organiziranja skupova različite namjene. 

Broj mjesta na Modulu 2 je ograničen.

Sve troškove sudjelovanja u programu snose organizatori.

Molimo Vas da pravovremeno osigurate učešće na Modulu 2 i  prijavite se putem  on-line registracije (putem linka OVDJE).

Molimo Vas da Prijavu izvršite najkasnije do: 10. oktobra/listopada 2022. godine.

Nakon isteka roka za prijavu, aplikantice će biti blagovremeno obaviještene o prihvatanju aplikacije, kada će im biti dostavljena i agenda.

Javni poziv će biti dostupan na sljedećim web lokacijama:

 

Za više informacija o predstojećem treningu kontaktirajte:

Adna Šovšić Kurešepi, dipl.ing.el., e-mail: asovsic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 586, ili

Lejla Sahačić, dipl.žur., e-mail: lsahacic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 582.

 


JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA ŽENE: „Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP“ Modul 1

 

JAVNI POZIV 

 ZA SUDJELOVANJE U 2-DNEVNOM STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA ŽENE

KOJE AKTIVNO DJELUJU U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU PROJEKTA 

„Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP“ 

 

KOJE PROVODI FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA U SURADNJI SA SVJETSKOM BANKOM

Termin 1 stručne obuke Modul 1: 18. i 19. oktobar/listopad 2022. godine (utorak i srijeda)

 Hotel Mostar, Ul. Ulica Kneza Domagoja , Grad Mostar 

Termin 2 stručne obuke Modul 1: 25. i 26. oktobar/listopad 2022. godine (utorak i srijeda)

 Hotel Hills, Ilidža , Sarajevo    

Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) prepoznala je značaj energetske efikasnosti (EE) za podršku održivom ekonomskom rastu i pridruživanju naše zemlje EU, te je zahvaljujući Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) dobila kreditna sredstva za „Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ (Additional Financing for BEEP – AF BEEP). Cilj  projekta je demonstriranje prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i podrška razvoju skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat AF BEEP je pokrenut 2020. godine, a u FBiH ga implementira Federalno ministrstvo prostornog uređenja.

Zahvaljujući projektnim aktivnostima Federalnog ministrstva prostornog uređenja, od 2016. godine u okviru BEEP-a kroz investiciju od 39.3 miliona KM, do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.000 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Implementacijom mjera EE u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 29.500 MWh.

Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini osim energetski efikasne obnove javnih zgrada, doprinosi i edukaciji šire javnosti o značaju energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, što je rezultiralo kreiranjem stručnog programa obuke za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Stoga je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorne za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažiralo konsultantsku kompaniju CETEOR d.o.o. Sarajevo za implementaciju projekta pod nazivom ”Pružanje usluga u vezi sa procjenom potreba za obukom, razvojem programa, modula obuke i izvođenjem obuke za žene sa profesionalnim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu”.

Prema „Rodna strategija Svjetske banke 2016.-2023.“ zelena ekonomija pruža priliku za uključivanjem većeg broja žena u zelene poslove te da postoji potencijal za promjene u dugogodišnjoj profesionalnoj spolnoj segregaciji u sektoru energetike i građevinarstva koji se tradicionalno smatraju industrijama u kojima dominiraju muškarci, naročito u pogledu rukovodstvenih pozicija.

Procjena potreba za obukom žena koje djeluju u oblasti EE u sektoru zgradarstva, provedena kao jedna od prvih projektnih aktivnosti, ukazala je upravo na potrebu žena za dodatnim znanjima i vještinama u ovoj oblasti  kako bi bile osposobljene za pozicije i poslove na kojima su tradicionalno zastupljene u manjem procentu u odnosu na svoje muške kolege. 

 

U skladu sa izvršenim istraživanjima i provedenom procjenom o potrebama za treninzima za žene koje aktivno djeluju u oblasti EE u zgradarstvu, kreirana su 2 modula: 

Modul 1 – Unaprijeđenje poslovnih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva – dvodnevna obuka za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

Modul 2 – Unaprijeđenje tehničkih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva – dvodnevna obuka za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

U okviru ove stručne obuke, obrađuju se teme koje su u vezi sa unapređenje poslovnih kompetencija žena, stoga pozivamo žene različitih strukovnih zvanja koje profesionalno djeluju u EE u zgradarstvu, da svojom prijavom i prisustvom uzmu aktivno učešće u razvoju energetske efikasnosti u BiH:

Modul 1   

Unaprijeđenje poslovnih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva

Nakon odslušanog Modula 1 učesnicama će biti dodijeljena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Napomena: Predmetna obuka će se organizirati u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju sa COVID-19 virusom, te odlukama Kriznih štabova FBiH u pogledu organiziranja skupova različite namjene. 

Broj mjesta na Modulu 1 je ograničen.

Sve troškove sudjelovanja u programu snose organizatori.

Molimo Vas da pravovremeno osigurate učešće na Modulu 1 i  prijavite se putem  on-line registracije (putem linka OVDJE)

Molimo Vas da Prijavu izvršite najkasnije do: 10. oktobra/listopada 2022. godine.

Nakon isteka roka za prijavu, aplikantice će biti blagovremeno obaviještene o prihvatanju aplikacije, kada će im biti dostavljena i agenda.

Javni poziv će biti dostupan na sljedećim web lokacijama:

 

Za više informacija o predstojećem treningu kontaktirajte:

Adna Šovšić Kurešepi, dipl.ing.el., e-mail: asovsic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 586, ili

Lejla Sahačić, dipl.žur., e-mail: lsahacic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 582.


Projekat TRIBUTE: Integrisane i inovativne akcije za unapređenje održive urbane mobilnosti

Podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda

Politecnico di Milano, pokrenuo je Projekat TRIBUTE – Integrisane i inovativne akcije za unapređenje održive urbane mobilnosti, u okviru evropske transnacionalne saradnje programa Interreg ADRION sa 8 gradova Jadransko-jonskog regiona (Ljubljana, Maribor, Milano, Novi Sad, Patras, Podgorica Sarajevo i Zagreb)

U cilju suočavanja sa izazovima koje nameće brza difuzija novih tehnologija u sektoru transporta, te potrebom inovativnih rješenja mobilnosti za suočavanje sa nastalim socio-ekonomskim i demografskim promjenama, projektni partneri će pojedinačno razvijati 8 pilot akcija uključujući: inovativne usluge javnog prijevoza; Mreža „zelenih“ biciklističkih ruta i upravljanje veoma zakrčenim putnim koridorima.

Projekat je podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.

TRIBUTE Newsletter


Seminar “Implementacija Zakona zaštite na radu”

Seminar “Implementacija Zakona zaštite na radu” koji smo održali dana 06./07. juna 2022.g. u hotelu Sunce u Neumu, svim prisutnim je pružio mnoštvo korisnih informacija, najaktuelnijih saznanja kao i praktičnih rješenja za implementaciju navedenog Zakona. Učesnici su imali priliku čuti prezentaciju proizvođača DENIOS, svjetskog lidera na polju razvoja i proizvodnje predmeta u vezi  sigurnosti na radnom mjestu, zaštite okoliša, rukovanja opasnim materijalima, te sigurnog skladištenja.


ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA

''ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE

MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA''

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

IMPLEMENTACIONA JEDINICA PROJEKTA SVJETSKE BANKE ''ENERGIJSKA EFIKASNOST U BIH'' (BEEP)

Održani su treninzi za energijske menadžere, predstavnike kantona/općina i javnih objekata u okviru projekta  ''Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima'', 01 i 02. juna/lipnja u Mostaru, a 07. i 08. juna/lipnja  u Sarajevu 2022. godine.

Bosna i Hercegovina prepoznala je značaj energijske efikasnosti (EE), pa je sa ciljem ostvarenja ekonomske održivosti projekata energijske efikasnosti i procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pristupila finansiranju projekta „Energijska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (BEEP) iz kreditnih sredstava Svjetske banke, odnosno Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Riječ je o najvećem projektu energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, za koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorno za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažovalo konsultantske kompanije (CETEOR d.o.o. Sarajevo i ENOVA d.o.o. Sarajevo) za implementaciju projekta pod nazivom ''Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima''. Razvojni cilj BEEP-a je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora te podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energijske efikasnosti.

Slijedeći uspjeh projekta iz prethodnih godina, BEEP je nastavio sa svojim aktivnostima i u 2022. godini na 37 javnih objekata lociranih u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom, te Hercegovačko-neretvanskom kantonu, uz podršku Zakonski propisanih smijernica iz 2019. godine u pogledu uspostavljanja sistema energijskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u FBIH. Smijernice su propisane Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti u BiH (Službene novine Federacije BiH broj 2/19) tzv. ISEE donešen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), a čija je svrha olaškati korisniku tj. energijskom menadžeru različitog stepena odgovornosti, prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

Projekat je svoje aktivnosti započeo sa 2016. godinom i u svakoj narednoj godini vrijedno je radio na implementaciji projektnih komponenti. Svrha implementacije objekta imala je za cilj smanjenje emisije CO2, što znači prelazak na čistije energente, smanjenje zagađenja zraka u zimskom periodu uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi, povećanje nivoa komfora u objektima, pozitivan uticaj na zapošljavanje u građevinskom sektoru, povećanje svijesti o energijskoj efikasnosti u uključenim zajednicama, te općenito smanjenje lokalnog zagađenja. Benefiti EE-a, rezultat su implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u FBIH (zamjena prozora, ugradnja termofasade, unapređenje sistema grijanja, rasvjete…); povećanjem kapaciteta iz oblasti, pružanjem usluga treninga za buduće energijske menadžere, imenovane osobe ispred općinskih i kantonalnih organa, te predstavnika javnih objekata koji vode brigu o objektu; aktivnostima popunjavanja baza podataka javnih zgrada; te povećanje vještina ciljnih sudionika u području energijske efikasnosti, obnovljivih izvora, upravljanja energijom, relevantnih energijskih politika i normi i standarda.

U periodu od 2016-2020. godine, obnovljeno je ukupno 55 javnih objekata, grijane površine 166.913 m2. Toplotni komfor u javnim objektima poboljšan je za ukupno 457.009 korisnika; emisije CO2 smanjene su za 4.564 t/god., te su kreirana 1.325 zelena radna mjesta. Ukupno procijenjene uštede u energiji iznosile su 12.333,420 kWh/godišnje sa ukupnom prosječnom investicijom u radove od 25.088,140,12 KM. Prosječna investicija po objektu iznosila je 456.148,00 KM.

                                                                                                                                                                                               

 

 


Poziv na seminar "Implementacija zakona o zaštiti na radu"

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

06-07. juni, 2022. Seminar

Hotel „Sunce“ Neum 

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

 • Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima
 • polaganja stručnih ispita („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br. 34/21)
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i ovlaštenih organizacija) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike sa Zakonskim obavezama vezanim za Zaštitu na radu te donesenim podzakonskim aktima. Koja su prava i obveze radnika? Tko je u obavezi da polaže stručni ispit? Koje su obveze poslodavca? Ko obavlja poslove zaštite na radu i pod kojim uslovima? Koju dokumentaciju morate imati u kompaniji kada dođe inspekcija? Šta je predmet nadzora inspektora i koji su najčešći propusti koji se utvrđuju kod poslodavaca? Također, na brojnim primjerima iz prakse moći ćete da provjerite da li poslujete po Zakonu i na koji način izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni i provođenje prekršajnih postupaka. Za šta nam je potreban Akt o procjeni rizika? Uvjeti za ovlaštene organizacije i trenutna praksa ovlaštenih organizacija su neke od tema koje će biti obrađene na seminaru.

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu seminara, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti zaštite na radu će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja za implementaciju Zakona o zaštiti na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Ševal Smajić, federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu
 • Emina Kosić, kantonalna inspektorica rada u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK
 • Marin Udovčić, direktor, Tehnozaštita d.o.o
 • Aida Ahmedović, menadžer za društveno upravljanje, Eastern Mining
 • Ida Dizdar, rukovoditelj prodaje EKO CET, CETEOR d.o.o.

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 350,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večera, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. Troškovi smještaja nisu uključeni u cijenu.

Cijene su bez PDV-a

 

Vrijeme održavanja seminara

Dvodnevni seminar „Implementacija Zakona o zaštiti na radu“  će se održati u hotelu „Sunce“, u Neumu, u periodu od  06-07.06.2022. godine sa početkom u 09:30 h.

Cijena za smještaj u jednokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom iznosi 80,00 KM, a u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama 120,00 KM.  Kontakt telefon hotela „Sunce“ je +387 36 880 033 ili info@hotel-sunce.com

Rok za prijavu: 30.05.2022. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Preuzmite dokument: Prijavnica ZNR