Ceteor vas poziva na PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  2

CETEOR organizuje Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – MODUL 2, koji će se održati 13. -16. maja 2024. godine.  u Hotelu Hills u Sarajevu (Teorijski dio nastave je ONLINE, a praktični dio nastave je u hotelu Hills Sarajevo).

TERMIN ODRŽAVANJA CJELODNEVNE NASTAVE (09:00 – 17:00 H) ZA INŽENJERE:

  • MAŠINSKE STRUKE (13. -16. maj 2024. godine)
  • ARHITEKTONSKE/GRAĐEVINSKE STRUKE (13. -16. maj 2024. godine)
  • ELEKTROTEHNIČKE STRUKE (13. -16. maj 2024. godine)

NOVOSTI ZA PROJEKTANTE

Prema izmjenama i dopunama Pravilnik-o-minimalnim-zahtjevima-za-energijske-karakteristike-zgrada-34-23.pdf (fmpu.gov.ba) od 10.05.2023.godine (“Službene novine Federacije BiH” broj 34) Elaborat energijskih karakteristika zgrade u članu 66. stav (1) mijenja se i glasi:  “(1) Elaborat iz čl. 58. i 64. ovog Pravilnika, izrađuju i potpisuju:

  1. a) za zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom stručna kvalificirana lica arhitektonske ili građevinske ili mašinske ili elektro struke uposlena ili na drugi način angažirana od strane pravnog lica koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata
  2. b) za zgrade sa složenim tehničkim sistemom stručna kvalificirana lica arhitektonske/građevinske, mašinske i elektro struke koje su u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u pravnom licu koje je registrovano za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i stručni nadzor gradnje objekata.“

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave javite se na kontakte: Tel: +387 33 563 592, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; www.ceteor.ba, MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Project manager, Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Detaljne informacije poziva pročitajte OVDJE.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.