• Međulaboratorijska poređenja
  • Kontrola i ocjena laboratorija
  • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001
  • Okolinski monitoring
  • Konsaling u oblasti okoline, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu
  • Okolinski audit
  • Stalna revizija rezultata mjerenja na području okoline i sigurnosti na radnom mjestu