VII Savjetovanje o energetici u BiH

CETEOR Sarajevo najavljuje tradicionalni dvodnevni događaj koji se organizuje od 2007.godine i koji je prvi u BiH ponudio platformu za diskusiju o energijskoj efikasnosti (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE).

VII Savjetovanje o energetici u BiH sa sloganom 7E će se održati od 26 i 27. septembra 2019. godine u Sarajevo, u hotelu Swissotel.

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je podstaći diskusiju o temama vezanim za otvorena pitanja sa kojima se BiH suočava u kontekstu energijske tranzicije i zaštite okoliša, te reforme i budućnosti EU energijske i klimatske politike. Također će se dati kritički osvrt na strateške dokumente, uz poticanje zajedničkog angažmana i holističkog rješavanja barijera na svim nivoima vlasti.

CETEOR kroz dugoročnu praksu i rad uvijek je uključivao ključne domaće i međunarodne institucije u organizaciju Savjetovanja. Na taj način uspijevala se postići sinergija između potreba tržišta i podrške ovih organizacija čime su ostvarivane višestruke koristi za sve učesnike događaja.

Na ovogodišnjem VII Savjetovanju očekujemo relevantne aktere iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao što su:

        predstavnici resornih ministarstava/institucija;

        proizvođači opreme i građevinskih materijala;

        predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija;

        stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;

        predstavnici lokalnih zajednica;

        investitori u projekte EE i OIE;

        predstavnici nevladinih organizacija i medija.

 

Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radova; ukazalo je da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom porastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja u Neumu, događaj koji se željno očekuje.  

 

Za više detalja KLIKNITE OVDJE.

 

Kontakt informacije:

Tel: +387 33 563 588

Fax: +387 33 205 725

dzjusufovic@ceteor.ba

www.ceteor.ba

www.facebook.com/ceteor.sarajevo

 

 

CETEOR Sarajevo najavljuje tradicionalni dvodnevni događaj koji se organizuje od 2007.godine i koji je prvi u BiH ponudio platformu za diskusiju o energijskoj efikasnosti (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE).

VII Savjetovanje o energetici u BiH sa sloganom 7E će se održati od 26 i 27. septembra 2019. godine u Neumu, u hotelu Sunce.

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je podstaći diskusiju o temama vezanim za otvorena pitanja sa kojima se BiH suočava u kontekstu energijske tranzicije i zaštite okoliša, te reforme i budućnosti EU energijske i klimatske politike. Također će se dati kritički osvrt na strateške dokumente, uz poticanje zajedničkog angažmana i holističkog rješavanja barijera na svim nivoima vlasti.

CETEOR kroz dugoročnu praksu i rad uvijek je uključivao ključne domaće i međunarodne institucije u organizaciju Savjetovanja. Na taj način uspijevala se postići sinergija između potreba tržišta i podrške ovih organizacija čime su ostvarivane višestruke koristi za sve učesnike događaja.

Na ovogodišnjem VII Savjetovanju očekujemo relevantne aktere iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao što su:

        predstavnici resornih ministarstava/institucija;

        proizvođači opreme i građevinskih materijala;

        predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija;

        stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;

        predstavnici lokalnih zajednica;

        investitori u projekte EE i OIE;

        predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radova; ukazalo je da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom porastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja u Neumu, događaj koji se željno očekuje. 

 


VII Savjetovanje o energetici u BiH

CETEOR Sarajevo najavljuje tradicionalni dvodnevni događaj koji se organizuje od 2007.godine i koji je prvi u BiH ponudio platformu za diskusiju o energijskoj efikasnosti (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE).

VII Savjetovanje o energetici u BiH sa sloganom 7E će se održati od 26 i 27. septembra 2019. godine u Sarajevu, u hotelu Swissotel.

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je podstaći diskusiju o temama vezanim za otvorena pitanja sa kojima se BiH suočava u kontekstu energijske tranzicije i zaštite okoliša, te reforme i budućnosti EU energijske i klimatske politike. Također će se dati kritički osvrt na strateške dokumente, uz poticanje zajedničkog angažmana i holističkog rješavanja barijera na svim nivoima vlasti.

CETEOR kroz dugoročnu praksu i rad uvijek je uključivao ključne domaće i međunarodne institucije u organizaciju Savjetovanja. Na taj način uspijevala se postići sinergija između potreba tržišta i podrške ovih organizacija čime su ostvarivane višestruke koristi za sve učesnike događaja.

Na ovogodišnjem VII Savjetovanju očekujemo relevantne aktere iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao što su:

 • predstavnici resornih ministarstava/institucija;
 • proizvođači opreme i građevinskih materijala;
 • predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija;
 • stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;
 • predstavnici lokalnih zajednica;
 • investitori u projekte EE i OIE;
 • predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radova; ukazalo je da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom porastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja u Neumu, događaj koji se željno očekuje. 

 

Za više informacija KLIKNITE OVDJE.

 

Kontakt informacije:

Tel: +387 33 563 588

Fax: +387 33 205 725

dzjusufovic@ceteor.ba

www.ceteor.ba

www.facebook.com/ceteor.sarajevo

 

VII Energy Council

CETEOR Sarajevo announces a traditional two-day event that has been organized since 2007 and is the first in BiH to offer a platform for discussion on energy efficiency (EE) and renewable energy sources (RES). The VII Energy consulting in BiH with the slogan 7E will be held from September 26 to 27, 2019 in Sarajevo, hotel Swissotel.

The aim of this year's Council is to encourage discussion on issues related to open issues that BiH faces in the context of energy transition and environmental protection, the reform and future of the EU energy and climate policy. A critical review of strategic documents will also be given, while encouraging joint engagement and holistic resolution of barriers at all levels of government.

CETEOR through long-term practice and work has always included key national and international institutions in the organization of the Council. In this way, the synergy between the needs of the market and the support of these organizations was achieved, thus achieving multiple benefits for all participants of the event.

At VII Counseling we expect:

 • representatives of line ministries / institutions;
 • equipment manufacturers and building materials;
 • representatives of international and domestic organizations;
 • experts and managers from energy organizations, industry, construction and transport, scientific and financial institutions;
 • representatives of local communities;
 • investors in EE and RES projects, and representatives of non-governmental organizations and the media.

Following the success of the previous six Councils, it was attended by:

600 participants from local and international institutions, representatives of academic and professional communities and non-governmental sector dealing with the policy of efficient use of resources and EE, increase of RES and greenhouse gas (CO2) emissions; you

Nearly 250 papers have been published.

The need for exchange of professional experiences from the current field is still on the rise, which is why the continuation of the tradition of organizing the Counseling, an event that is eagerly anticipated. Be Part VII of the Counseling-7E!

 

For more information CLICK HERE.

Contact info:

Tel: +387 33 563 588

Fax: +387 33 205 725

dzjusufovic@ceteor.ba

www.ceteor.ba

www.facebook.com/ceteor.sarajevo


Zahtjev za ponudu

Ukoliko imate interes da sarađujete sa nama, molimo Vas da popunite obrazac zahtjeva za ponudu za odabranu uslugu.

Studija uticaja na okoliš ili Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - PREUZMI ZAHTJEV

Izrada detaljnog energetskog audita ili energetskog certifikata - PREUZMI ZAHTJEV


Request for proposal

If you are interested in working with us, please fill in the bid form for the selected service.

Environmental Impact Assessment - DOWNLOAD BID FORM

Energy Audit or Energy Certificate - DOWNLOAD BID FORM


Online katalog

KONTAKT PODACI ZA VIŠE INFORMACIJA I NARUDŽBU

+387 33 563 592; denios@ceteor.ba


Online catalogue

Online catalogue available in Bosnian language. Go to BHS Version - CLICK HERE.


Sušionici – uređaji za kondicioniranje gasa

PGD-100 je uređaj za kodicioniranje gasa potreban za pripremu uzorka prije daljnje analize. Uklanja čestice aerosoli i održava stabilan nivo vlažnosti uzorkovanog gasa tokom mjerenja. Korištenje uređaja za kodicioniranje je neophodno u većini slučajeva mjerenja sa analizatorima gasa.

 

Brochure

MD3 sušionik gasa bio je prvobitno namijenjen kao dio stacionarnog maMoS analizatora. Ipak, zahvaljujući efikasnosti, malim dimenzijama i konkurentnoj cijeni, MD3 sušionik postao je alternativa pa čak i namjensko rješenje za samostalne uređaje za kondicioniranje gasa. Njegova univerzalnost čini ga dostupnim u dvije verzije: stacionarni i prenosni za primjenu u laboratorijama.

 

Brochure


Dryers – gas conditioning units

PGD-100 prepares gas sample for the co-operating analyser by removing dust, salts particles and condensate, so the sample is dry and clean. Using gas conditioner is essential in case of majority measurements with gas analysers.

 

Brochure

MD3 gas dryer was initially designed to be a part of our stationary maMoS analyser. Though, thanks to the efficiency, small dimensions, and competitive price, MD3 dryer became interesting alternative and even dedicated solution as a standalone gas conditioner. Its another strong point - universality, makes it available in two different versions: stationary (hung on the wall), and portable for “laboratory” applications.

 

Brochure