• Ekspertize za pregled okolinskih uslova projekat koridora Vc (2008-2009)
  • Nadzor i okolinski monitoring za potrebe rekonstrukcije željeznicke pruge u FBiH (2008-2009)
  • Nadzor i okolinski monitoring tokom rekonstrukcije magistralnog puta u FBiH dionica Tuzla – Orašje (2008-2009)
  • Međulaboratorijsko poređenje ispred Kantona Sarajevo u svrhu odabira laboratorije koje će imati dozvolu da vrše zvanično mjerenje emisija iz ložišta (2005)
  • Kontrola i ocjena laboratorija ispred Kantona Sarajevo u svrhu odabira laboratorije koje će imati dozvolu da vrše zvanično mjerenje emisija na tehnološkim postrojenjima (2004)
  • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001 kao član tima Lloyd Register u preduzeću ENERGOINVEST Sarajevo (2005)
  • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001 kao član tima Lloyd Register u Coca Cola Beverages (2004)
  • Okolinski monitoring u toku rehabilitacije magistralnog puta Stupska petlja – Jablanica i mosta Ugar po ugovoru sa Svjetskom bankom (2003)
  • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001 kao član tima Lloyd Register u Coca Cola Beverages (2003)
  • Konsaling u oblasti okoline, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu za FDS (2001)
  • Okolinski audit Tvornice Dubint, Kočerin (po nalogu Evropske banke), 2000 Stalna revizija rezultata mjerenja na području okoline i sigurnosti na radnom mjestu, koja za Bosnalijek Sarajevo obavljaju različite institucije