SARADNJA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji IPPC Direktive (2010 – 2012)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji CDM projekata u BiH kroz potpisan ugovor sa medunarodnim partnerom ONE CARBON (2008-2009)
 • Ucešce eksperata CETEOR-a na izradi i nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama (2008-2009)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji CDM projekata u BiH kroz potpisan ugovor sa međunarodnim partnerom ONE CARBON (2008)
 • Izrada Brošure „Sistem okolinskog upravljanja ISO 14001“, PEPSE/IFC/WB, (2008)  
 • Projekat FP6 /RECOVER/ - Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Projekat FP6 /ACCENT/ - Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Osnivanje Regionalnog Centra za Okolinsko Upravljanje i Informisanje u saradnji sa Unverzitetom u Bolonji i UNESCO – ROSTE (2005)
 • Ugovor sa Lloyd Register o pružanju usluga kao ekspert za područje BiH za audit prema ISO 14000 (2003)
 • Konsalting u sklopu Programa EU za revitalizaciju preduzeća (EUPER) (2002-2003)
 • Indikatori održivog razvoja (2000-2002), finansiran od strane UNIDO, a CETEOR je izvodio projekat u okviru Akademije nauka i umjetnosti BH. U projektu učestvovalo osam balkanskih država, a nosilac projekta je Institut “Milan Vidmar” iz Ljubljane. Projekat “Izgradnja potencijala balkanskih država u cilju smanjenja emisije stakleničkih gasova”(2001-2002)
 • Učestvovalo šest balkanskih država, a finansiran  od Grčke vlade.
 • Konsaling u oblasti okoline, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu za Fabriku duhana Sarajevo (2001) u saradnji sa OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs - und Managementsystemen) Konsaling ISO 9001:2000 za Hidrogradnju (2001), u saradnji sa OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs - und Managementsystemen)
 • Promocija postrojenja za kogeneraciju energije male snage (1999).
 • Realizacija Phare programa uz učešće devet zemalja Centralne i Istočne Evrope.

INTERNATIONAL COOPERATION

 • Activities in the identification and implementation of IPPC Project  (2010 – 2012)
 • Activities in the identification and implementation of CDM projects in Bosnia and Herzegovina, through agent agreement with international partner “ONE CARBON” (2009)
 • Participation of CETEOR's experts on the development of the National Report on climate change (2008-2009)
 • Activities in the identification and implementation of CDM projects in Bosnia and Herzegovina, through agent agreement with international partner “ONE CARBON” Brochure preparation „Environmental Management System ISO 14001“, PEPSE/IFC/WB, (2008)  
 • Project FP6 /RECOVER/ - Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Project FP6 /ACCENT/ - Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Establishment of Regional Environmental and Information Center (REIC) in cooperation with University of Bologna and UNESCO – ROSTE (2005)
 • Development and training delivery “Aspects of environment protection, health and se¬¬curity at work place during realization of infrastructure projects’’ for IFC/ WB (2004)
 • Agreement for the provision of legal expert services with LRQA/LR Lloyd Register of Shipping (2003)
 • Consulting framework of EU Program Enterprises Revitalization (EUPER) (2002-2003)
 • Sustainable development indicators (2000-2002)
 • Financed by UNIDO and CETEOR realized the project within Academy of science and technology of BiH. Eight Balkan countries participated in the project and the leader of the project was Institute “Milan Vidmar” from Ljubljana, Slovenia. Project “Balkan countries capacity building in order to minimize greenhouse gases emission” (2001-2002)
 • Six Balkan countries participated and Greek government financed the project.  Consulting in the field of environment, health and occupational safety for Tobacco factory Sarajevo (2002) in cooperation with OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs - und Managementsystemen) Consulting ISO 9001:2000 for Hidrogradnja (2001), in cooperation with OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs - und Managementsystemen) Promotion of plant for low-power energy co-generation (1999)
 • Realization of Phare-program with participation of nine countries of Central and Eastern Europe.

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

 • Initiative material for establishment of BH technological parks network  (V.Trninic, M. Praso, J. Sovic i A. Knezevic) (orders: Academy of science and art BH i Chamber of Commerce BH) (1999)  
 • Seminars  on methodology (1994-1997)  
 • Consulting and war damage assessment for greater number of companies in Sarajevo (1993-1996)  
 • War damage estimation on number of buildings in Sarajevo (1994-1997)  
 • War damage estimation for city of Sarajevo (Institute for development of Sarajevo Canton, 1996)  
 • Work of two CETEOR founders as experts in government commission for war damage estimation (1992-1994)  
 • Basic of BH technological development strategy (A.Knezevic), Ministry for reconstruction (1993)

TEHNOLOŠKI RAZVOJ

 • Inicijativni materijali za osnivanje mreže tehnoloških parkova BH (V.Trninić, M. Prašo, J. Sović i A. Knežević) (naručioci: Akademija nauka BH i PK BH) (1999)
 • Seminari  o metodologiji procjene ratne štete (1994-1997)
 • Konsalting i procjena ratne štete za veći broj preduzeća u Sarajevu (1993-1996)
 • Procjena ratne štete nanesena većem broju građevinskih objekata (1994-1997)
 • Procjena ratne štete nanesena privredi Kantona Sarajeva (za potrebe Kantona Sarajevo), 1996
 • Rad dva osnivača CETEOR-a u svojstvu eksperata u Vladinoj komisiji za popis i procjenu ratne štete (1992-1994)
 • Osnovi strategije tehnološkog razvoja BH (A.Knežević), Ministarstvo obnove (1993)

MJERITELJSTVO

 •  Mjerenje buke za Toplanu u Novom Travniku za UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo (2015)
 • Mjerenje buke za Klejton d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Klejton d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje buke za  Standard Furniture Company d.d. Ilijaš (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Standard Furniture Company d.d. Ilijaš (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Medimpex d.o.o. Sarajevo (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Mrkulić Company d.o.o. - hotel Hollywood Ilidža (2015)
 • Mjerenje buke za Rajz d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Rajz d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za J.U. ZZZZ žena i materinstva Sarajevo (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za bolnicu Jagomir Sarajevo (Bioenergy) (2015)
 • Mjerenja u svrhu određivanja stepena efikasnosti sistema grijanja u 4 škole u okviru projekta  “Green Economic Development- Increasing energy efficiency in public buildings” (2015)
 • Mjerenja u svrhu određivanja stepena efikasnosti kotlova u J.U. Kantonalna Bolnica Zenica u okviru ESCO Pilot projekta (2015)
 • Monitoring kvaliteta tla na dionici Lašva – Sarajevo sjever za JP Autoceste Federacije BiH (2014)
 • Mjerenje buke, izrada karata buke i akcijskog plana ublažavanja posljedica od buke nastale saobraćajem motornih vozila na autocesti A1 na dionici Bilješevo – Kakanj za JP Autoceste Federacije BiH (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo – podružnica Travnik (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za Drvoprodukt d.o.o. Ilijaš (2014)
 • Mjerenje buke za Drvoprodukt d.o.o. Ilijaš (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za Mrkulić Company d.o.o. - hotel Hollywood Ilidža (2013)
 • Mjerenje buke za KJKP Sarajevogas (2013)
 • Monitoring kvaliteta zraka i zemljišta za 2013. godinu na autocesti A1 dionica Bilješevo – Jošanica (2013)
 • Mjerenje nivoa ambijentalne buke za Medimpex d.o.o. Sarajevo (2013)
 • Mjerenje emisija u zrak za Medimpex d.o.o. Sarajevo (2013)
 • Mjerenje emisija u zrak za Marmex d.o.o. Ilidža (2013)
 • Mjerenje emisija u zrak za Mrkulić Company d.o.o. - hotel Hollywood na Ilidži (2012)
 • Mjerenje buke, izrada karata buke i akcijskog plana ublažavanja posljedica od buke nastale saobraćajem motornih vozila na autocesti A1 dionica Jošanica – Kakanj za JP Autoceste Federacije BiH (2012)
 • Mjerenje buke i izrada karata buke za BBI Centar Sarajevo (2012)
 • Monitoring buke za MHE Kaljani i Čemernica za Energonova d.o.o. Sarajevo (2012)
 • Mjerenje emisija u zrak za Klejton d.o.o. Hadžići (2012)
 • Mjerenje emisija u zrak za BAGS Energotehnika d.o.o. Vogošća (2012)
 • Mjerene emisija u zrak za Argetu d.o.o. Hadžići (2012)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Zanat d.o.o. Kakanj (2011)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Vindi Tip d.o.o. Sarajevo (2011)
 • Mjerenje kvaliteta zraka za Natron-Hayat d.o.o. Maglaj (2011)
 • Mjerenje emisija u zrak za Tvornicu cementa Kakanj (2011)
 • Mjerene emisija u zrak za Argetu d.o.o. Hadžići (2011)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za FAIN Inžinjering d.o.o. Sarajevo (2011)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Ahydron građenje d.o.o. Sarajevo (2011)
 • Mjerenje koncentracije čvrstih čestica u zraku u zraku za fabriku glinice Birač AD Zvornik (2011)
 • Mjerenje emisija u zrak za Asfaltnu bazu Bistrica za firmu Dobojputevi  d.d. (2011)
 • Mjerenje emisija u zrak za UNIS Energetika Sarajevo d.o.o. Sarajevo – podružnica Travnik (2010)
 • Mjerenje buke i analiza zemljišta za UNIS-Gal Konjic (2010)
 • Mjerenje emisija u zrak za Asfaltnu bazu Sarajevoputevi, Misoča, Ilijaš (2010)
 • Mjerenje buke za Aerodrom Sarajevo (2010)
 • Mjerenje količine taložnog praha za RKB – Rudnik krečnjaka Breza (2010)
 • Mjerenje količine taložnog praha za asfaltnu bazu Asfaltplant d.o.o. Visoko (2010)
 • Mjerenje emisija u zrak za za asfaltnu bazu Asfaltplant d.o.o. Visoko (2010)
 • Mjerenje koncentracije čvrstih čestica u zraku u zraku za betonaru Agregati i Betoni – Nexe Grupa (2010)
 • Mjerenje emisija u zrak za Argetu d.o.o. Hadžići (2010)
 • Mjerenje buke za  EFT - Rudnik i termoelektrana Stanari d.o.o. (2009)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Ahydron građenje d.o.o. Sarajevo (2009)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za FAIN Inžinjering d.o.o. Sarajevo (2009)
 • Mjerenje buke za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (2008)
 • Mjerenje buke i analiza zemljišta za Argetu d.o.o. Hadžići (2008)
 • Mjerenje buke i izrada karata buke za Termoelektranu Kakanj (2008)
 • Mjerenje emisija u zrak pogona za recikliranje starih akumulatora, topionice i rafinacije olova TESLA Brčko (2008)
 • Mjerenje buke za KJKP Sarajevogas (2007)
 • Mjerenje emisija u zrak za asfaltnu bazu Asfaltpnat d.o.o. Visoko (2005)

METROLOGY

 • Noise measurement, report for Heating plant in Novi Travnik for UNIS Energetika d.o.o. sarajevo (2015)
 • Noise measurement, report for Klejton d.o.o. Hadžići (2015)
 • Measurement of air emissions, report for Klejton d.o.o. Hadžići (2015)
 • Noise measurement, report for Standard Furniture Company d.d. Ilijaš (2015)
 • Measurement of air emissions, report for Standard Furniture Company d.d. Ilijaš (2015)
 • Measurement of air emissions, report for Medimpex d.o.o. Sarajevo (2015)
 • Measurement of air emissions, report for Mrkulić Company d.o.o. – hotel Hollywood Ilidža (2015)
 • Noise measurement, report for Rajz d.o.o. Hadžići (2015)
 • Measurement of air emissions, report for Rajz d.o.o. Sarajevo (2015)
 • Measurement of air emissions, report for ZZZZ Žena i materinstva sarajevo (2015)
 • Measurement of air emissions, report for mental hospital Jagomir Sarajevo (Bioenergy) (2015)
 • Measurement for the purpose of determining efficiency of heating systems in four primary schools
 • Measurement for the purpose of determining boliers efficiency in Cantonal Hospital Zenica (2015)
 • Land quality monitoring on A1 highway Lašva – Sarajevo for JP Autoceste FBiH (2014)
 • Noise measurement, noise maps and action plan for mitigation of noise resulting from the traffic of motor vehicles on the highway A1  Bilješevo - Kakanj for JP Autoceste FBiH (2014)
 • Measurement of air emissions, report for UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo (2014)
 • Measurement of air emissions, report for UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo – branch Travnik (2014)
 • Noise measurement, report for Drvoprodukt d.o.o. Ilijaš (2014)
 • Measurement of air emissions, report for Drvoprodukt d.o.o. Ilijaš (2014)
 • Measurement of air emissions, report for Mrkulić Company d.o.o. – hotel Hollywood Ilidža (2013)
 • Noise measurement, report for KJKP Sarajevogas (2013)
 • Air and land quality monitoring for 2013. on A1 highway Bilješevo – Jošanica (2013)
 • Noise measurement, report for Medimpex d.o.o. Sarajevo (2013)
 • Measurement of air emissions, report for Medimpex d.o.o. Sarajevo (2013)
 • Measurement of air emissions, report for Marmex d.o.o. Ilidža (2013)
 • Measurement of air emissions, report for Mrkulić Company d.o.o. – hotel Hollywood Ilidža (2012)
 • Noise measurement, noise maps and action plan for mitigation of noise resulting from the traffic of motor vehicles on the highway A1  Jošanica - Kakanj for JP Autoceste FBiH (2012)
  • Noise measurement and noise maps for BBI Center Sarajevo (2012)
  • Noise monitoring for small hydro plant Kaljani i Čemernica for Energonova d.o.o. Sarajevo (2012)
  • Measurement of air emissions, report for Klejton d.o.o. Hadžići (2012)
  • Measurement of air emissions, report for BAGS Energotehnika d.o.o. Vogošća (2012)
  • Measurement of air emissions, report for Argeta d.o.o. Hadžići (2012)
  • Thermal imaging report for Zanat d.o.o. Kakanj (2011)
  • Thermal imaging report for Vindi Tip d.o.o. Sarajevo (2011)
  • Measurement of air emissions, report for Tvornica cementa Kakanj (2011)
  • Air quality measurement for Natron – Hayat d.o.o. Maglaj (2011)
  • Measurement of air emissions, report for Argeta d.o.o. Hadžići (2011)
  • Thermal imaging report for FAIN Inžinjering d.o.o. Sarajevo (2011)
  • Solid particles concentration measurement for alumina factory Birač AD Zvornik (2011)
  • Measurement of air emission, report for „Asfaltna baza Bistrica“ Dobojputevi d.d. (2011)
  • Report of IC thermovision test for Ahydron Građenje Sarajevo (2011)
  • Measurement of emission on solid particles report for “Dobojputevi” Maglaj (2011)
  • Measurement of air emission, report  for “Tvornica Cementa” Kakanj (2011)
  • Measurement of air emission, report  for “Natron-Hayat” Maglaj (2011)
  • Report of IC thermovision test for Ahydron Gradenje Sarajevo (2010)
  • Measurement of noise for Airport Sarajevo (2010)
  • Measurement of emission on solid particles report for “Sarajevoputevi” Sarajevo (2010)
  • Measurement of emission on solid particles report for “Asfaltplant” Visoko (2010)
  • Measurement of dust precipitation for “Asfaltplant” Visoko (2010)
  • Measurement of dust precipitation for open-pit limestone “RKB Breza” Breza (2010)
  • Measurement of noise and solid analyses for ‘’UNIS-Gal’’ Konjic (2010)
  • Measurement of emission on solid particles report for “Unis Energetika” Travnik (2010)
  • Measurement of noise for ‘’Coal mine and Thermal power plant‘’  EFT Stanari (2009)
  • Report of IC thermovision test for FAIN–inzenjering,  Sarajevo (2009)
  • Measurement of emission on solid particles report for “Unis Energetika” Travnik (2008)
  • Measurement of noise and solid analyses for ‘’Argeta‘’ Hadžići (2008)
  • Measurement of noise and noise mapping  for thermal power plant ‘’TE Kakanj’’ (2008)
  • Measurement of emission on solid particles report for facility for recycling ild batteries, smelter and refining led “TESLA” Brčko (2007)

OPSKRBA ENERGIJOM I ENERGETSKA EFIKASNOST

 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za dva (2) javna objekta (2015):
  • JU OŠ ''Suljo Čilić'' Jablanica
  • JU Djeciji vrtic ''Pčelica'' Jablanica
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za javni objekat Zgrada Vlade BPK (2015)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za javni objekat Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne nauke (2015)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za objekat OŠ „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica (2015)
 • Detaljni energijski audit na 10 (deset) javnih objekata u Općini Gračanica ukupne površine 35.545 m2:

-          JU “Dom zdravlja”  Gračanica

-          JU “Mješovita srednja škola “Gračanica

-          JU “ II Osnovna škola” Gračanica

-          JU Opća bolnica “ dr. Mustafa Beganović”  Gračanica

-          JU osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica

-          JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica

-          JU Osnovna škola “Malešići” Malešići

-          JU Osnovna škola “Donja Orahovica” Donja Orahovica

-          JU Osnovna škola “Džakule” Džakule

-          JU Osnovna škola “Soko” Soko

 • Strateški projekt „ALTERENERGY“ IPA Jadranski program prekogranične saradnje ima za cilj širenje svijesti na nivou BiH o EE i OIE, stručne edukacije iz oblasti EE i OIE za lokalnu administraciju i tehničke eksperte, izrada Akcionog plana za održivo upravljanje energijom (SEAP), te implementacija pilot projekta iz oblasti OIE i EE u lokalnim zajednicama (Bosanski Petrovac i Čajniče).
 • Detaljni energetski pregledi za 7 (sedam) javnih objekata u Federaciji BiH u okviru projekta “Green Economic Development- Increasing energy efficiency in public buildings”:

-          OŠ Sapna

-          Druga osnovna škola Srebrenik

-          OŠ Rainci Gornji Kalesija

-          JU Mješovita srednja škola Banovići

-          JU Dom penzionera Tuzla

-          JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj

-          Zgrada UN Sarajevo

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata za stambeno-poslovni objekat Skenderpašina LAKE
 • Detaljni energijski audit za 2 (dvije) dvije škole u Ilijašu naručilac Federalno ministarstvo prostornog uređenja

-          JU OŠ ‘’Hašim Spahić’’ Ilijaš

-          JU srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata za stambeno-poslovnu zgradu Moja Malta
 • Detaljni energijski audit za 4 (četiri) javna objekta finansiran od strane „USAID Support for the World Bank Bosnia Energy Efficiency Project“

-          Osnovna škola Srednje

-          Osnovna škola Moštre-Visoko

-          Univerzitet Sarajevo  zgrada Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta u Sarajevu

-          Univerzitet Sarajevo Klinika za ortepediju i traumatologiju KCUS-a

 • Detaljni energetski pregledi za 13 (trinaest) javnih objekata u Srebreniku, Teočaku, Živinicama, Orašje, Fojnica, Busovača, Travnik i Maglaj, aktivnosti implementirane u sklopu projekta “Povećanje EE u javnom sektoru u FBiH” (2014) nakon poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu:  

-          OŠ Podorašje - Centralna škola

-          JU OŠ Duboki Potok Srebrenik

-          JZU Dom zdravlja Teočak

-          JU Djecije Obdaniste Zivinice

-          OŠ Sladna Srebrenik

-          Prva osnovna škola Srebrenik

-          Zgrada Općine Orašje

-          Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin Fojnica

-          JU Dom zdravlja Busovačaa

-          JU Bolnica za plucne bolesti i tuberkulozu Travnik

-          OŠ Maglaj

-          Prva osnovna škola Maglaj

-          OŠ Hasan Kikic Solun Olovo

 • Detaljni energijski audit za 4 (četiri) javna objekta finansiran od strane „USAID Enterprise Energy Efficiency Project“ (3E)

-          Gradska dvorana Živinice

-          Sportski i rekreacioni centar Srebrenik

-          Administrativna zgrada Opštine Teočak

-          Zgrada opštine i katastra, Gradačac

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata  za Distributivni – edukacijski centar JUB d.o.o. Sarajevo
 • Izrada energetskog certifikata za poslovno-administrativni objekat Međunarodni Aerodrom Sarajevo
 • Detaljni energetski pregledi za 12 (dvanaest) javnih objekata u Sarajevu, Gorazdu, Mostaru, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Novoj Biloj, Širokom Brijegu, Zenici Srebreniku i Odžaku, aktivnosti implementirane u sklopu projekta “Povećanje EE u javnom sektoru u FBiH” (2013):  

-          Osnovna škola "Fahrudin Fahro Baščelija" Goražde

-          JU Dječiji grad Djeca Sarajeva, Sarajevo

-          Osnovna škola Behaudin Selmanović, Sarajevo

-          Centar za stara lica, Mostar

-          Centar za djecu Los Rosales, Mostar

-          Mješovita elektrotehnička škola, Bihać

-          Dječije obdanište Bosanska Krupa, Bosanska Krupa

-          Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

-          Prva osnovna škola, Široki Brijeg

-          Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, Zenica

-          Osnovna škola Rapatnica, Srebrenik

-          Dom zdravlja Odžak, Odžak

 

 • Energetski auditi objekata: JU „Općina Ključ“; JU OŠ „Srednje“, Ilijaš; JU OŠ „Dobroševići“, Sarajevo; JU „BKC“ Gračanica; JU OŠ „Osman Nakaš“; Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila, JU „Srednja Ugostiteljsko-turistička škola“
 • Izrada projekta energetske efikasnosti i  racionalne upotrebe energije objekta CP Tarčin (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta: COKP Zvirići;  COKP Drivuša;
 • CP Drivuša (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta Upravne zgrade „CIMOS TMD Casting“, Zenica (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta „BBI Centar  Sarajevo“, Sarajevo (2013)
 • Energetski audit objekta JU „Muzička akademija“, Sarajevo (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje dijela objekta (Lamela C i D) hotela Hollywood Sarajevo (2013)
 • Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sistema daljinskog grijanja u opštini Pale, Studija izvodljivosti (2013)
 • Energetski certifikati za objekte: OŠ “Banovići”, Banovići; OŠ “Prva osnovna”, Konjic; JU “Dom zdravlja”, Bosanska Krupa; Privatna kuća; Hotel Hollywood. (2012-2013)
 • Energetski audit objekta JU „Srednjoškolski centar“, Hadžići (2013)
 • Detaljni energetski audit objekta JU „Kulturni centar Srebrenica”, Srebrenica (2012)
 • Detaljni energetski audit objekta JU „Opština Srebrenica“, Srebrenica (2012)
 • Energetski auditi za objekte „Administrativni objekat Općine Doboj Jug“, Doboj Jug; OŠ „Alija Nametak”, Sarajevo; JU „Sredna tehničke škola “Hasib Hadžović”, Goražde; JU Dom zdravlja „Breza”, Breza
 • Energetski audit objekta JU „Dječije obdanište naša djeca“, Gračanica (2012)
 • Energetski audit objekta Zavoda za planiranje razvoja KS, Sarajevo (2012)
 • Energetski audit objekta JU „Dječije obdanište naša djeca“, Gračanica (2012)
 • Izrada projekta racionale upotrebe energije za objekte COKP Zvirići, ČCP Zvirići i CP Međugorje-Zvirovići (2012)
 • Energetski auditi i izrada Idejnog rješenja za projekte pod EE kreditnom linijom (NLB Razvojna a.d.) (2012)
 • Formiranje Udruženja drvne biomase u BiH (2011)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata (2011)
 • Detaljni energetski audit za objekat OŠ „Braća Jakšić“, Milići (2011)
 • Energetski audit JU “Dom zdravlja”, Travnik (2011)
 • Energetski audit objekta Opštine Zvornik, Zvornik (2011)
 • Energetski audit OŠ “Banovići”, Banovići (2011)
 • Energetski audit OŠ “Prva osnovna”, Konjic (2011)
 • Energetski audit objekta Opštine Goražde, Goražde (2011)
 • Energetski audit JU “Dom zdravlja”, Bosanska Krupa (2011)
 • Idejni projekat - Smanjenje specifične potrošnje primarne energije povećanjem kogeneracije TE Kakanj proširenjem sistema daljinskog grijanja u Kaknju (2011)
 • Izrada PDD dokumenta za projekat malih hidroelektrana u BiH (10 MW) u svrhu CDM registracije projekta  (2011)
 • Analiza opravdanosti pokretanja CDM projekta u oblasti pošumljavanja - GIKIL d.o.o. Lukavac (2011)
 • Izrada energetskog certifikata za Tuzlansku pivovaru (2011)
 • Studija optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo (2010)
 • Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini (2010)
 • Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini – izrada PDD i PoA dokumenata za projekte Livno, Gradiška i Prijedor (2010)
 • Studija - Određivanje referentnih klimatskih podataka za potrebe energijskog certificiranja objekata i izrada proračunskih metoda za energijsko certificiranje objekata (2010)
 • Trening program iz oblasti energetske efikasnosti u stambenom i javnom sektoru za UNDP SRRP (2010)
 • Studija Elektor sector Austrijanci (2010)
 • Energetski audit u industriji – Natron Hayat d.o.o. Maglaj (2010)
 • Provođenje energetskih audita u industrijskom sektoru BiH (2009/2010):
    - Alpro A.D. Vlasenica
    - Bihačka Pivovara d.d. Bihać
    - Dalekovodi Sarajevo
    - Saniteks d.d. Velika Kladuša
    - SPRIND d.d. Sarajevo
 • Studiju "Efikasnost ulaganja u smanjenje toplotnih gubitaka u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo"
 • Studija ""Elektroenergetskog i termoenergetskog sistema Bosansko-Podrinjskog Kantona Goražde za period 2008 – 2028.godina"
 • Studija snižavanja emisije iz "Termoelektrane Kakanj" (2008)
 • Studija: Mogućnosti za proizvodnju biodizela u BiH, (2007), WIHOG, WIESER HOLDING
 • ''Studija koncepta toplifikacije osnovne i srednje škole u Olovu“ za potrebe Švicarskog karitasa (2007)
 • ''Studija koncepta toplifikacije Konjica“ za potrebe UNIS Energetika, Konjic (2006.-2007.)
 • Seminar- trening „Poboljšanje energijske efikasnosti u stanogradnji“ pod organizacijom IFC-a i  MKO EKI, Sarajevo i Tuzla (2006.)
 • Izrada plana projekata i aktivnosti u cilju smanjenja energetskih gubitaka u Kantonu Sarajevo (2006) – prijedlog za Vladu Kantona Sarajevo
 • Organizacija okruglog stola: „Smanjivanje toplotnih gubitaka u zgradama u Kantonu Sarajevo“ (2006)
 • Identifikacija investicionih projekata sa okolinskim beneficijama u saradnji sa IFC-EOF-SEED (2005)
 • Projekat FP6 /RECOVER/ - Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Projekat FP6 /ACCENT/ - Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Izrada projekta “Idejno rješenje kalibracione laboratorije za baždarenje mjreča utroška toplotne energije” za potrebe KJKP Sarajevogas (2005)
 • Organizacija Konferencije “Obnovljivi izvori energije i certificiranje emisija u zrak – Prednosti za Bosnu i Hercegovinu” u saradnji sa WB-IFC-SEED (2004)
 • Studija energetike Srednjobosanskog Kantona (u okviru prostornog plana Srednjobosanskog Kantona) (2001)
 • Seminar o mjerenju utroška toplote u Sistemima centralnog grijanja Travnik (2001)
 • Organizacija tri seminara "Energetska efikasnost" (2000)
 • Phare program “Promocija kogeneracije energije u postrojenjima male snage” (1999), izvođači dr. A.Knežević, ass. Nijaz Delalić, ass. Admir Gafić)
 • Program razvoja energetike Sarajeva, u okviru Strategije razvoja Kantona Sarajevo  (1997)
 • Mišljenje o konceptu naplate zemnog gasa u Sarajevu, UBSD (1997) 

ENERGY SUPPLY AND ENERGY EFFICIENCY

 • Energy audits in ten (10) buildings (2015):
  • Medical center Gračanica
  • High school Gračanica
  • Primary school „II Osnovna škola“ Gračanica
  • Hospital „dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
  • Primary school „Hasan Kikić“ Gračanica
  • High school „dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
  • Primary school Malešići
  • Primary school Donja Orahovica
  • Primary school Džakule
  • Primary school Soko
 • Strategic Project „ALTERENERGY“ Energy sustainability for Adriatic small communities which implementation is within the cross-border Cooperation Programme IPA-Adriatic (2015)
 • Energy audits in seven (7) buildings (2015):
  • Primary school Sapna
  • Primary school Rainici Gornji – Kalesija
  • High school Banovići
  • Retirement home Tuzla
  • High school „Musa Ćazim Ćatić“
  • UN building in Sarajevo
 • Energy audit and energy certificate for residental and commercial building Skenderpašina LAKE
 • Energy audits in two buildings (2014):
  • Primary school „Hašim Spahić“ Ilijaš
  • High school „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
 • Energy audit and energy certificate for residental and commercial building Moja Malta (2015)
 • Energy audits in four buildings (2014):
  • Primary school Srednje
  • Primary school Moštre – Visoko
  • Architecture and civil engineering faculty
  • Clinic for Orthopedics and Traumatology
 • Energy audits in thirteen buildings (2014):
  • Primary school Podorašje - Central school
  • Primary school Duboki Potok
  • Helth centar Teočak
  • Kindergarten Zivinice
  • Secondary school "Musa Ćazim Ćatić"
  • Secondary school Živinice
  • Municipality building of Orašje
  • Institute for Mentally Disabled Persons "Drin"
  • Helth centar Busovača
  • Hospital Travnik
  • Primary school Maglaj
  • First primary school Maglaj
  • Primary school OŠ“Hasan Kikić” – Central school
 • Energy audits in twelve buildings (2013):
  • Primary school OŠ”Fahrudin Baščelija” Goražde
  • Kindergarten Sarajevo
  • Primary school OŠ”Behaudin Selmanović” Sarajevo
  • Center for Elderly Mostar
  • Los Rosales Mostar
  • Secondary Electro and wood school Bihać
  • Kindergarten Bosanska Krupa
  • The hospital fra Mato Nikolić Nova Bila
  • The first primary school Široki Brijeg
  • Primary school OŠ”Musa Ćazim Ćatić” Zenica
  • Primary school OŠ”Rapatnica” Srebrenik
  • Healthcare Odžak
 • Energy audits in seven buildings (2012):
  • Municipality of Ključ
  • Primary school „Srednje“ Ilijaš
  • Primary school „Dobrosevici“ Sarajevo
  • Primary school „Osman Nakaš“ Sarajevo
  • Bosnian Cultural Centre, Gračanica
  • Secondary school for catering and tourism, Sarajevo
  • Hospital “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila

 

 • Energy audit & certification of the Administration building of CIMOS TMD Casting, Zenica, BiH (2013)
 • Energy audit & certification of the BBI Centre, bussnies-shoping center, Sarajevo, BiH (2013)
 • Energy Audit & Energy Certification of Building COKP Zvirići (2013)
 • Energy audit of building Music academy Sarajevo (2013)
 • Expansion, rehabilitation and modernization of the district heating system in municipality of Pale, Bosnia and Herzegovina, Feasibility Study (2013);
  • Energy certificates for five facilities (public and private) (2012-2013)
  • Energy audit of Secondary school in Hadžići, Bosnia and Herzegovina (2013);
  • Detailed energy audits in two public institutions (2012);
  • Ten energy audits in different public and private institutions (2012);
  • Study on rationalization of energy use of COKP Zvirići, ČCP Zvirići i CP Međugorje-Zvirovići (highway monitoring and management facilities) (2012)
  • Energy audits and conceptual designs for projects under EE loans (NLB Razvojna a.d.) (2012)
 • Reduction of specific consumption of primary energy by increasing cogeneration in TPP Kakanj by expansion of district heating system in city Kakanj, BiH - Feasibility study, Conceptual and Preliminary Design (2012)
  • Facilitation of biomass association development and enhancement of advocacy capacities within the woody Biomass sector of B&H (2011)
  • Authorized training program for persons who perform energy audits and energy certification of buildings (2011)
  • Energy audit “Health centre”, Travnik (2011)
  • Energy audit of the municipality building Zvornik (2011)
  • Energetski audit - Primary school in Banovići (2011)
  • Energetski audit - Primary school in Konjic (2011)
  • Energy audit of the municipality building Goražde
  • Energy audit “Health centre”, Bosansa Krupa (2011)
  • PDD development for small hydro power plants in BiH (10 MW) for CDM registration purposes (2011)
  • CDM afforestation investment feasibility analysis - GIKIL d.o.o. Lukavac (2011)
  • Energy certification of Brewery Tuzla (2011)
  • Achieving optimal energy supply in Canton Sarajevo (2010)
  • Developing GHG reduction projects in the heating sector in Bosnia and Herzegovina (2010)
  • Developing GHG reduction projects in the heating sector in Bosnia and Herzegovina – PDD and PoA drafting for Livno, Gradiska and Prijedor projects (2010)
  • Study on Determination of reference climate data for building energy certification and drafting analytical methods for the energy certification of buildings (2010)
  • Training in energy efficient housing to local stakeholders within the Srebrenica Regional Recovery Programme (UNDP SRRP) (2010)
  • Energy audit in Natron Hayat d.o.o. Maglaj (2009)
  •   Alpro A.D. Vlasenica (2009)
  • Bihacka Pivovara d.d. Bihac (2009)
  • Dalekovodi Sarajevo (2009)
  • Saniteks d.d. Velika Kladusa (2009)
  • SPRIND d.d. Sarajevo (2009)
  • Study on the energy supply of Bosansko-Podrinjski Canton (2009)
  • Industrial energy audit training (2008)
  • Efficiency investment studies in reducing heat loss in the residential  sector in Canton Sarajevo (Municipality of Novi Grad and Novo Sarajevo) with a proposal folders outcome for financial support through a flexible financial mechanism CDM in frame of the Kyoto Protocol I document for an application for the CDM (2008)
  • I Energy Council of Bosnia and Herzegovina (2008)
  • “Possibilities for biodiesel production in Bosnia and Herzegovina” for WIHOG, Wieser Holding (2007)
  • Concept of heating in elementary and secondary school in Olovo by replacing coal and fuel oil boilers with biomass boilers (2007)
  • Conceptual design of household heating of the Konjic City (2007)
  • Energy efficiency improvement in housing for IFC/World Bank Group (2006-2007)
  • Project FP6 /RECOVER/ - Renewable Energy Co-ordinate Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
  • Project FP6 /ACCENT/ - Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
  • Identification of Project Investment Opportunities with Environmental Benefits in cooperation with IFC-EOF-SEED (2005)
  • Organization of Conference “Renewable Energies and Emission Certificates- An opportunity for Bosnia and Herzegovina” in cooperation with IFC - SEED (2004)
  • Study on the energy supply of Central-Bosnia Canton (in the frame of the physical plan for Central-Bosnia Canton) (2001)  
  • Seminar on energy consumption measuring in central heating systems Travnik (2001)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • Sustainable development of Sarajevo Canton, study, 1997  
 • Seminars on sustainable development in Sarajevo, Zenica i Tuzla (1995-1999)  
 • Sustainable development program of Electrocommerce BiH (1993)

ODRŽIVI RAZVOJ

 • Održivi razvoj Kantona Sarajevo, studija u okviru izrade Strategije razvoja Kantona, 1997
 • Seminari o održivom razvoju u Sarajevu, Zenici i Tuzli (1995-1999)  
 • Program održivog razvoja Elektroprivrede BiH (1993)