Firma CETEOR pruža i usluge izrade karte buke, kao i mjerenja, analize, obrade podataka, vrednovanja i tumačenja:

  • saobraćajne buke;
  • ambijentalne buke;
  • buke koju stvaraju industrijska postrojenja;
  • ulične buke raznog porijekla

Vrednovanje i mjerenje buke se vrši prema međunarodnim standardima ISO 1996/1, ISO 1996/2 i ISO 1996/3 i zakonima koji važe u Bosni i Hercegovini. U dogovoru sa klijentom vršimo i mjerenja i vrednovanje buke i po drugim metodama i standardima. Prije svakog mjerenja vrši se kalibracija mjernog uređaja prema uputstvima proizvođača opreme. Kalibracija kalibratora (radnog etalona) vrši se najmanje jednom godišnje u laboratoriji koja je akreditovana po standardu ISO 17025 za kalibriranje ovog uređaja.

Uz svako mjerenje izrađujemo izvještaj u skladu sa važećim zakonskim odredbama.