ENERGIJSKO AUDITIRANJE I ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA U FBIH u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 22/17) i podzakonskim aktima

CETEOR kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano devetnaest (19) obuka za MODUL 1, šest (6) obuka za MODUL 2 i sedam (7) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika.

POGLEDAJTE IMPRESIVNU INOGRAFIKU REALIZIRANIH MODULA

Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Trenutno je aktivan poziv za učešće svih zainteresiranih tehničkih lica koji su prethodno prošli obuku Modula 1, a žele se dodatno osposobiti za energijsko auditiranje i certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – Modul 2 ili usavršiti kroz program usavršavanja Modul 3.

Poziv za program osposobljavanja – Modul 2 i Program usavršavanja – Modul 3 možete preuzeti klikom na link: POZIV-Modul 2 i POZIV-Modul 3.

INFORMACIJA: Način održavanja programa osposobljavanja i usavršavanja u periodu COVID-19

Shodno opredjeljenju Federalnog ministarstva prostornog uređenja – FMPU (dopis FMPU br.04-19-846/20, od 15.07.2020. godine), da se Program osposobljavanja održi kao i do sada, u formi ”in situ training” što podrazumijeva fizičko održavanje obuke u hotelskoj sali uz prisustvo svih polaznika obuke u toku trajanja nastave, napominjemo da će obuka biti organizovana u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja Programa osposobljavanja biće poduzete sve mjera zaštite i socijalne distance  odnosno osigurat će se propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa i sl.

Kako se mogu registrovati za programe koji me zanimaju?

Registracija svih zainteresiranih učesnika vrši se putem prijavnog obrasca koji je dostupan u okviru poziva, na web stranici CETEOR-a www.ceteor.ba i na društvenim mrežama organizatora, ili klikom na link OVDJE. Nakon preuzimanja istog, potrebno je popunjeni obrazac proslijediti na kontakt fax: +387 33 205 725, ili e-mail: certificiranje@ceteor.ba. 

Za više informacija o pozivu, uslovima učešća, broju učesnika, vremenskom periodu trajanja obuke shodno tehničkim strukama, terminu provjere znanja, te kotizaciji, možete dobiti izravno od: MA. Džana Jusufović, dipl.ing.arh. na tel: +387 33 563 586 ili preuzimanjem poziva sa linka.