Brošure

 • Bilten za energijski menadžment (PDF)
 • CETEOR – Radna grupa za energijsku efikasnost (PDF)
 • Protokol iz Kjota – Mogućnosti za održivi razvoj BiH (PDF)

Publikacije/Stručni radovi/Novinski članci

 • Energetski pregled i energetsko certificiranje objekata u FBiH – Samra Prašović, Sanjin Avdić (PDF)
 • Taksonomska i terminološka inovacija pojmova vezanih za energijsku efikasnost – Prof.dr. Aleksandar Knežević, Sandra Martinović (PDF bos /PDFeng)
 • Upravljanje energijom sa aspekta efikasnog korištenja energije – Prašović, Jamaković, Avdić, Adžem (PDF)
 • Energetski efikasni otvori – Prašović, Jamaković, Avdić (PDF)
 • EN 16001 Sistemi energetskog upravljanja – Ismar Jamaković diol.ing.maš. (PDF)
 • Analiza investicije u povećanje energetske efikasnosti – Sanjin Avdić dipl.ing.maš. (časopis B2B) (PDF)
 • Provođenje energetskih audita u industrijskom sektoru BiH – Samra Prašović dipl.ing.maš. (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Toplotna sanacija Sarajeva – analiza investicije – Sanjin Avdić dipl.ing.maš. (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Tvrtka pionirskih pothvatapodrške razvoju – generalni direktor Dragan Ajanovic (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • U zgradarstvu negađuli smjenjuju megađule – Prof.dr. Aleksandar Knežević (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Da li su nekarbonski izvori energije alternativni izvori? – Prof.dr. Aleksandar Knežević (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Holistički pristup komunalnoj energetici u BiH – Prof.dr. Aleksandar Knežević (PDF)
 • Energijska efikasnost na strani potrošnje – Prof.dr. Aleksandar Knežević (PDF)
 • Mehanizmi Protokola iz Kjota – Azrudin Husika dipl.ing.maš. (PDF)
 • Negavati vs. Megavati – Prof. dr. Aleksandar Knežević (PPT)

Ostalo

 • Mišljenje o Studiji energetskog sektora BiH – Prof.dr. Aleksandar Knežević (PDF)