• Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za dva (2) javna objekta (2015):
  • JU OŠ ”Suljo Čilić” Jablanica
  • JU Djeciji vrtic ”Pčelica” Jablanica
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za javni objekat Zgrada Vlade BPK (2015)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za javni objekat Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne nauke (2015)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za objekat OŠ „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica (2015)
 • Detaljni energijski audit na 10 (deset) javnih objekata u Općini Gračanica ukupne površine 35.545 m2:

–          JU “Dom zdravlja”  Gračanica

–          JU “Mješovita srednja škola “Gračanica

–          JU “ II Osnovna škola” Gračanica

–          JU Opća bolnica “ dr. Mustafa Beganović”  Gračanica

–          JU osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica

–          JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica

–          JU Osnovna škola “Malešići” Malešići

–          JU Osnovna škola “Donja Orahovica” Donja Orahovica

–          JU Osnovna škola “Džakule” Džakule

–          JU Osnovna škola “Soko” Soko

 • Strateški projekt „ALTERENERGY“ IPA Jadranski program prekogranične saradnje ima za cilj širenje svijesti na nivou BiH o EE i OIE, stručne edukacije iz oblasti EE i OIE za lokalnu administraciju i tehničke eksperte, izrada Akcionog plana za održivo upravljanje energijom (SEAP), te implementacija pilot projekta iz oblasti OIE i EE u lokalnim zajednicama (Bosanski Petrovac i Čajniče).
 • Detaljni energetski pregledi za 7 (sedam) javnih objekata u Federaciji BiH u okviru projekta “Green Economic Development- Increasing energy efficiency in public buildings”:

–          OŠ Sapna

–          Druga osnovna škola Srebrenik

–          OŠ Rainci Gornji Kalesija

–          JU Mješovita srednja škola Banovići

–          JU Dom penzionera Tuzla

–          JU Mješovita srednja škola “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj

–          Zgrada UN Sarajevo

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata za stambeno-poslovni objekat Skenderpašina LAKE
 • Detaljni energijski audit za 2 (dvije) dvije škole u Ilijašu naručilac Federalno ministarstvo prostornog uređenja

–          JU OŠ ‘’Hašim Spahić’’ Ilijaš

–          JU srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata za stambeno-poslovnu zgradu Moja Malta
 • Detaljni energijski audit za 4 (četiri) javna objekta finansiran od strane „USAID Support for the World Bank Bosnia Energy Efficiency Project“

–          Osnovna škola Srednje

–          Osnovna škola Moštre-Visoko

–          Univerzitet Sarajevo  zgrada Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta u Sarajevu

–          Univerzitet Sarajevo Klinika za ortepediju i traumatologiju KCUS-a

 • Detaljni energetski pregledi za 13 (trinaest) javnih objekata u Srebreniku, Teočaku, Živinicama, Orašje, Fojnica, Busovača, Travnik i Maglaj, aktivnosti implementirane u sklopu projekta “Povećanje EE u javnom sektoru u FBiH” (2014) nakon poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu:  

–          OŠ Podorašje – Centralna škola

–          JU OŠ Duboki Potok Srebrenik

–          JZU Dom zdravlja Teočak

–          JU Djecije Obdaniste Zivinice

–          OŠ Sladna Srebrenik

–          Prva osnovna škola Srebrenik

–          Zgrada Općine Orašje

–          Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin Fojnica

–          JU Dom zdravlja Busovačaa

–          JU Bolnica za plucne bolesti i tuberkulozu Travnik

–          OŠ Maglaj

–          Prva osnovna škola Maglaj

–          OŠ Hasan Kikic Solun Olovo

 • Detaljni energijski audit za 4 (četiri) javna objekta finansiran od strane „USAID Enterprise Energy Efficiency Project“ (3E)

–          Gradska dvorana Živinice

–          Sportski i rekreacioni centar Srebrenik

–          Administrativna zgrada Opštine Teočak

–          Zgrada opštine i katastra, Gradačac

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata  za Distributivni – edukacijski centar JUB d.o.o. Sarajevo
 • Izrada energetskog certifikata za poslovno-administrativni objekat Međunarodni Aerodrom Sarajevo
 • Detaljni energetski pregledi za 12 (dvanaest) javnih objekata u Sarajevu, Gorazdu, Mostaru, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Novoj Biloj, Širokom Brijegu, Zenici Srebreniku i Odžaku, aktivnosti implementirane u sklopu projekta “Povećanje EE u javnom sektoru u FBiH” (2013):  

–          Osnovna škola “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde

–          JU Dječiji grad Djeca Sarajeva, Sarajevo

–          Osnovna škola Behaudin Selmanović, Sarajevo

–          Centar za stara lica, Mostar

–          Centar za djecu Los Rosales, Mostar

–          Mješovita elektrotehnička škola, Bihać

–          Dječije obdanište Bosanska Krupa, Bosanska Krupa

–          Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

–          Prva osnovna škola, Široki Brijeg

–          Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, Zenica

–          Osnovna škola Rapatnica, Srebrenik

–          Dom zdravlja Odžak, Odžak

 

 • Energetski auditi objekata: JU „Općina Ključ“; JU OŠ „Srednje“, Ilijaš; JU OŠ „Dobroševići“, Sarajevo; JU „BKC“ Gračanica; JU OŠ „Osman Nakaš“; Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila, JU „Srednja Ugostiteljsko-turistička škola“
 • Izrada projekta energetske efikasnosti i  racionalne upotrebe energije objekta CP Tarčin (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta: COKP Zvirići;  COKP Drivuša;
 • CP Drivuša (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta Upravne zgrade „CIMOS TMD Casting“, Zenica (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta „BBI Centar  Sarajevo“, Sarajevo (2013)
 • Energetski audit objekta JU „Muzička akademija“, Sarajevo (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje dijela objekta (Lamela C i D) hotela Hollywood Sarajevo (2013)
 • Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sistema daljinskog grijanja u opštini Pale, Studija izvodljivosti (2013)
 • Energetski certifikati za objekte: OŠ “Banovići”, Banovići; OŠ “Prva osnovna”, Konjic; JU “Dom zdravlja”, Bosanska Krupa; Privatna kuća; Hotel Hollywood. (2012-2013)
 • Energetski audit objekta JU „Srednjoškolski centar“, Hadžići (2013)
 • Detaljni energetski audit objekta JU „Kulturni centar Srebrenica”, Srebrenica (2012)
 • Detaljni energetski audit objekta JU „Opština Srebrenica“, Srebrenica (2012)
 • Energetski auditi za objekte „Administrativni objekat Općine Doboj Jug“, Doboj Jug; OŠ „Alija Nametak”, Sarajevo; JU „Sredna tehničke škola “Hasib Hadžović”, Goražde; JU Dom zdravlja „Breza”, Breza
 • Energetski audit objekta JU „Dječije obdanište naša djeca“, Gračanica (2012)
 • Energetski audit objekta Zavoda za planiranje razvoja KS, Sarajevo (2012)
 • Energetski audit objekta JU „Dječije obdanište naša djeca“, Gračanica (2012)
 • Izrada projekta racionale upotrebe energije za objekte COKP Zvirići, ČCP Zvirići i CP Međugorje-Zvirovići (2012)
 • Energetski auditi i izrada Idejnog rješenja za projekte pod EE kreditnom linijom (NLB Razvojna a.d.) (2012)
 • Formiranje Udruženja drvne biomase u BiH (2011)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata (2011)
 • Detaljni energetski audit za objekat OŠ „Braća Jakšić“, Milići (2011)
 • Energetski audit JU “Dom zdravlja”, Travnik (2011)
 • Energetski audit objekta Opštine Zvornik, Zvornik (2011)
 • Energetski audit OŠ “Banovići”, Banovići (2011)
 • Energetski audit OŠ “Prva osnovna”, Konjic (2011)
 • Energetski audit objekta Opštine Goražde, Goražde (2011)
 • Energetski audit JU “Dom zdravlja”, Bosanska Krupa (2011)
 • Idejni projekat – Smanjenje specifične potrošnje primarne energije povećanjem kogeneracije TE Kakanj proširenjem sistema daljinskog grijanja u Kaknju (2011)
 • Izrada PDD dokumenta za projekat malih hidroelektrana u BiH (10 MW) u svrhu CDM registracije projekta  (2011)
 • Analiza opravdanosti pokretanja CDM projekta u oblasti pošumljavanja – GIKIL d.o.o. Lukavac (2011)
 • Izrada energetskog certifikata za Tuzlansku pivovaru (2011)
 • Studija optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo (2010)
 • Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini (2010)
 • Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini – izrada PDD i PoA dokumenata za projekte Livno, Gradiška i Prijedor (2010)
 • Studija – Određivanje referentnih klimatskih podataka za potrebe energijskog certificiranja objekata i izrada proračunskih metoda za energijsko certificiranje objekata (2010)
 • Trening program iz oblasti energetske efikasnosti u stambenom i javnom sektoru za UNDP SRRP (2010)
 • Studija Elektor sector Austrijanci (2010)
 • Energetski audit u industriji – Natron Hayat d.o.o. Maglaj (2010)
 • Provođenje energetskih audita u industrijskom sektoru BiH (2009/2010):
    – Alpro A.D. Vlasenica
    – Bihačka Pivovara d.d. Bihać
    – Dalekovodi Sarajevo
    – Saniteks d.d. Velika Kladuša
    – SPRIND d.d. Sarajevo
 • Studiju “Efikasnost ulaganja u smanjenje toplotnih gubitaka u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo”
 • Studija “”Elektroenergetskog i termoenergetskog sistema Bosansko-Podrinjskog Kantona Goražde za period 2008 – 2028.godina”
 • Studija snižavanja emisije iz “Termoelektrane Kakanj” (2008)
 • Studija: Mogućnosti za proizvodnju biodizela u BiH, (2007), WIHOG, WIESER HOLDING
 • ”Studija koncepta toplifikacije osnovne i srednje škole u Olovu“ za potrebe Švicarskog karitasa (2007)
 • ”Studija koncepta toplifikacije Konjica“ za potrebe UNIS Energetika, Konjic (2006.-2007.)
 • Seminar- trening „Poboljšanje energijske efikasnosti u stanogradnji“ pod organizacijom IFC-a i  MKO EKI, Sarajevo i Tuzla (2006.)
 • Izrada plana projekata i aktivnosti u cilju smanjenja energetskih gubitaka u Kantonu Sarajevo (2006) – prijedlog za Vladu Kantona Sarajevo
 • Organizacija okruglog stola: „Smanjivanje toplotnih gubitaka u zgradama u Kantonu Sarajevo“ (2006)
 • Identifikacija investicionih projekata sa okolinskim beneficijama u saradnji sa IFC-EOF-SEED (2005)
 • Projekat FP6 /RECOVER/ – Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Projekat FP6 /ACCENT/ – Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Izrada projekta “Idejno rješenje kalibracione laboratorije za baždarenje mjreča utroška toplotne energije” za potrebe KJKP Sarajevogas (2005)
 • Organizacija Konferencije “Obnovljivi izvori energije i certificiranje emisija u zrak – Prednosti za Bosnu i Hercegovinu” u saradnji sa WB-IFC-SEED (2004)
 • Studija energetike Srednjobosanskog Kantona (u okviru prostornog plana Srednjobosanskog Kantona) (2001)
 • Seminar o mjerenju utroška toplote u Sistemima centralnog grijanja Travnik (2001)
 • Organizacija tri seminara “Energetska efikasnost” (2000)
 • Phare program “Promocija kogeneracije energije u postrojenjima male snage” (1999), izvođači dr. A.Knežević, ass. Nijaz Delalić, ass. Admir Gafić)
 • Program razvoja energetike Sarajeva, u okviru Strategije razvoja Kantona Sarajevo  (1997)
 • Mišljenje o konceptu naplate zemnog gasa u Sarajevu, UBSD (1997)