Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) d.o.o. Sarajevo kao najstarija konsultantska firma u BiH iz oblasti zaštite okoliša, sa tradicijom dugom 25 godina, na vlastitu inicijativu, organizovala je okrugli stol “Integralno upravljanje kvalitetom zraka” u četvrtak, 19.01.2017. godine od 10.00 do 12.30 h, u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo u Sarajevu.

Cilj ovog skupa je bio da se adresiraju pitanja i uzroci vezani za prekomjernu zagađenost zraka u Kantonu Sarajevo, te u formi zaključaka iniciraju moguće kratkoročne i dugoročne mjere za poboljšanje kvaliteta zraka.

Na okruglom stolu je učestvovalo 56 predstavnika iz najrelevantnijih institucija koje se bave problematikom kvaliteta zraka, a institucije koje su se odazvale pozivu za učešće su: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Privredna/Gospodarska komora FBiH, Federalni hidrometeorološki zavod, EBRD Advice for Small Business,  Općina Ilijaš, Općina Stari grad, Općina Centar, Općina Ilidža, KJKP Toplane Sarajevo, BH Gas, KJKP Sarajevogas d.o.o., Fondacija Heinrich Boll, Eko akcija, Institut za hidrotehniku d.d., REIC, Green Council i ArchiKID, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Mašinski fakultet Sarajevo i Prirodnomatematički fakultet Sarajevo. Okrugli stol je također bio popraćen od strane više medijskih kuća, a izjave za medije su dali Dragan Ajanović, Aleksandar Knežević, Azrudin Husika i Ismar Jamaković.

Moderator okruglog stola je bio Doc.dr Azrudin Husika. Okrugli stol se sastojao od prezentacijskog dijela i diskusije. Uvodnim obraćanjem skupu se obratio direktor CETEOR-a Dragan Ajanović, nakon čega su uslijedile prezentacije koje su održali:

  • Dr. Aida Vilić – Švraka na temu: “Uticaj zagađenog zraka na zdravlje stanovnika”,
  • Prof.dr Alekandar Knežević na temu: “Historijat borbe za čist zrak u Sarajevu”,
  • Doc. dr Azrudin Husika na temu: “Ključni uzroci aktuelne zagađenosti zraka u Sarajevu i moguće mjere za poboljšanje”,
  • Ismar Jamaković, dipl.inž. mašinstva na temu: “Održivo urbanističko planiranje i unaprijeđenje energijske efikasnosti u funkciji poboljšanja kvaliteta zraka”.

Nakon uvodnih prezentacija nastupila je diskusija u koju se uključio veliki broj prisutnih. U skladu sa ciljem ovog skupa, a uzimajući u obzir komentare, prijedloge i pitanja iznešena tokom diskusije napravljeni su zaključci sa skupa, koji su dati u prilogu ovog izvještaja.

Evaluacijom okruglog stola došlo se do zaključka da bi ovakvih događaja trebalo biti više jer pružaju adekvatne i stručne informacije, te omogućavaju razmjenu mišljenja, ideja i mogućih rješenja ovog jako aktuelnog problema. Ovaj okrugli stol je i dokaz da se na jednom mjestu itekako mogu okupiti svi akteri koji se na različite načine i kroz različite uloge bave problematikom kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo.

 

Slike sa okruglog stola možete pogledati OVDJE.