Međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”

u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja

 

U organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja 14.09.2022. godine, u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu, održana međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”.

CETEOR i VIA MEDIA bili su angažirani od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za pripremu i organizaciju ovog značajnog događaja. Kao kompanija sa velikim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti, CETEOR je bio zadužen za stručni dio konferencije.

Događaj je okupio ključne aktere u oblasti  energetske efikasnosti u BiH, upravo kako bi razgovarali o temama od značaja za energetsku efikasnost, sa fokusom na modele finansiranja i izgradnju kapaciteta s ciljem uklanjanja postojećih prepreka za daljnji razvoj tržišta i povećanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada.

Prisutnima je prezentirana vizija razvoja u oblasti  energetske efikasnosti javnih zgrada u nadolazećim desetljećima, s osvrtom na ostvarene rezultate i prepreke vezano za obnovu zgrada tokom prethodnih godina, te ukazano na značaj uspostavljanja inventara javnih zgrada i održivih mehanizama financiranja, kao i mobilizacije privatnog kapitala.

Konferencija je bila prilika za razmjenu mišljenja i iskustava, te prezentaciju primjera dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti u EU i zemljama okruženja. Događaj je poslužio kao platforma za prezentiranje novih ideja i rješenja, koja će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu ispunjavanja zahtjeva iz Ugovora o Energetskoj zajednici i pristupanja EU.

Zaključci konferencije će u formi smjernica biti dostavljeni svim nadležnim institucijama u BiH, s ciljem promptnog djelovanja kako bi se u narednih godinu dana kreiralo stimulirajuće okruženje za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te pokrenule nove investicije za energetsku obnovu javnog sektora.

Sveobuhvatna energetska obnova javnih zgrada prilika je za nove investicije i upošljavanje građevinske operative – Beep

Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini | Federalno ministarstvo prostornog uređenja (fmpu.gov.ba)