Osnovna misija CETEOR-a je da on bude most između:

  • privrede,
  • nauke i univerziteta,
  • vlasti i
  • međunarodnih organizacija

 

S tim u vezi CETEOR pruža i usluge izrade zakonom propisanih Planova aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja za postojeća postrojenja u cilju dobivanja okolinske dozvole kao i zahtjeva za okolinsku dozvolu

PROCEDURALNI KORACI DOBIJANJA OKOLINSKE DOZVOLE

Procjena uticaja na okoliš/okolinu (u daljem tekstu: PUO) je sistematska identifikacija i ocjena potencijalnih uticaja predloženih postojećih i/ili novih projekata, planova, programa ili pravnih i ekonomskih odluka na fizičko-kemijske, biološke, kulturne i socio-ekonomske komponente cjelokupne okoline.  Okolinska dozvola je rezultat procesa PUO koji je u FBiH regulisan Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH, br. 33/03). 

Svi pogoni i postrojenja koji se nalaze na spisku Federalnog pravilnika navedeni u članu 4., moraju da prođu proceduru procjene uticaja na okoliš prije izdavanja okolinske dozvole od strane Federalnog ministarstva. PUO će se u skladu sa zakonom izvesti u dvije faze:

prethodna procjena uticaja na okoliš i studija o uticaju na okoliš Proceduralni koraci dobijanja okolinske dozvole prikazani su na šemi gdje su slikovito predočeni uslovi i procedure dati navedenim pravilnikom.

 

Šema – Postupak dobijanja okolinske dozvole