TRIBUTE sada ulazi u posljednji semestar trajanja projekta, a kako projekt pokazuje svoje

preliminarne rezultate, tako rastu očekivanja za njegove konačne  ishode.

U novembru 2022.godine  TRIBUTE living labs iz oblasti održive urbane mobilnosti, objavili su svoje prve izvještaje, kojima se doprinosi  tekućim aktivnostima transnacionalne mreže stakeholdera TRIBUTE (TN) u jadransko-jonskoj (UI) regiji.

Implementacija pilot mjera nastavlja se u svih 8 gradova koji su uključeni u projekat.

Grad Sarajevo radi na implementaciji ostrva mobilnosti, kao novog koncepta održive urbane mobilnosti. Ostrvo mobilnosti podrazumijeva punionicu za električna vozila, parking za bicikla i drugi mobilijar koji doprinosi urbanoj mobilnosti.

Vodeći partner, POLITECNICO di Milano, istražuje faktore koji omogućavaju provedbu i potencijalne prepreke za prenosivost pilot mjera na druge gradove u regije. Dana 16. decembra 2022. godine, organiziran je online sastanak Upravnog odbora (STC) uz prisustvo predstavnika Adrion JS-a kako bi se prilagodila potrošnja za završni izvještajni period i pripremio slijedeći STC i treći TN sastanak koji će se održati u Zagrebu od 7. Do 8. februara 2023. godine.