• Inicijativni materijali za osnivanje mreže tehnoloških parkova BH (V.Trninić, M. Prašo, J. Sović i A. Knežević) (naručioci: Akademija nauka BH i PK BH) (1999)
  • Seminari  o metodologiji procjene ratne štete (1994-1997)
  • Konsalting i procjena ratne štete za veći broj preduzeća u Sarajevu (1993-1996)
  • Procjena ratne štete nanesena većem broju građevinskih objekata (1994-1997)
  • Procjena ratne štete nanesena privredi Kantona Sarajeva (za potrebe Kantona Sarajevo), 1996
  • Rad dva osnivača CETEOR-a u svojstvu eksperata u Vladinoj komisiji za popis i procjenu ratne štete (1992-1994)
  • Osnovi strategije tehnološkog razvoja BH (A.Knežević), Ministarstvo obnove (1993)