Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radova; ukazalo je da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom porastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja u Sarajevu, događaj koji se željno očekuje. 

Imajući u vidu nivo i tendencije razvoja sektora EE i OIE, ovogodišnje Savjetovanje se sastoji iz slijedećih tematskih cjelina/panela:

 • Niskokarbonski razvoj u BiH;
 • Strategija razvoja energetike BiH;
 • Komunalna energetika;
 • Zelena infrastruktura i pametne tehnologije;
 • Građanska energija;
 • Finansiranje projekata EE i OIE;
 • Primjeri iz prakse (Implementacija EE u sektoru zgradarstva).

U organizacionom okviru događaja, tradicionalno je omogućeno pisanje stručnih radova sa regionalnom recenzijom koji se objavljuju u Zborniku radova Savjetovanja.

Pozivamo sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u događaju i kroz pisanje radova.

Tematske oblasti u okviru kojih možete djelovati date su u nastavku:

 • Niskokarbonski razvoj
 • Energijski zaokret
 • Energetska strategija na nivou EU i uticaj na BiH
 • Državna i entitetske strategije
 • Zeleni gradovi/Zelena insfrastruktura i pametne/inovativne tehnologije
 • EE u zgradarstvu i certificiranje objekata
 • Dostupna javna sredstva za projekte EE i OIE
 • Kreditne linije za projekte EE i OIE
 • Međunarodni projekti iz oblasti EE i OIE
 • ESCO modeli
 • Poslovni modeli projekata OIE
 • Komunalna energetika
 • Pasivne i niskoenergijske zgrade
 • Javno privatno partnerstvo u projektima EE i OIE
 • Korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskih grijanja
 • Primjeri iz prakse na lokalnom nivou
 • Energijska efikasnost i mjerenja
 • Crowdfunding (grupno finansiranje)
 • Građanska energija i energetske zadruge
 • Održivi transport
 • Energijska efikasnost u industriji

Važni datumi:

 • Dostava prijave rada: najkasnije do 07.06.2019. god.
 • Obavijest o prihvatanju rada: do 14.06.2019. god.
 • Predaja finaliziranih naučno/stručnih radova: najkasnije do 31.07.2019. god.
 • Recenzija: do 09.08.2019. god.
 • Održavanje VII Savjetovanja: 26-27.09.2019. god.
 

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova, registriranom u NUB BiH i zavedenom u ISSN registar.