Panelisti

Uskoro....


Agenda

 

PREUZMITE BROŠURU

 

Napomena: Organizator događaja zadržava pravo izmjene programa.


Contact info

For more information regarding the VII Council please contact:

 

Vedad Suljić

Project Manager of the VII Council

033 563 592 | vsuljic@ceteor.ba

 

Džana Jusufović

Technical organisation of the VII Coucnil

033 563 586 | dzjusufovic@ceteor.ba

 

Leonida Hadžimuratović

Partners of the VII Council

033 563 588 | lhadzimuratovic@ceteor.ba

 

Follow us at our Facebook page.


Kontakt podaci

Informacije vezano za organizaciju VII Savjetovanja možete dobiti putem sljedećih kontakt podataka

 

Vedad Suljić

Voditelj projekta VII Savjetovanje o energetici u BiH

033 563 592 | vsuljic@ceteor.ba

 

Džana Jusufović

Tehnička organizacija VII Savjetovanja o energetici u BiH

033 563 586 | dzjusufovic@ceteor.ba

 

Leonida Hadžimuratović

Partneri VII Savjetovanja o energetici u BiH

033 563 588 | lhadzimuratovic@ceteor.ba

 

Pratite i našu Facebook stranicu.


Lokacija

Mjesto održavanja: SARAJEVO

Lokacija: Swissotel Sarajevo

Datum: 26-27.09.2017. godine


Location

Place: SARAJEVO

Location: Swissotel Sarajevo

Date: 26-27.09.2019


Prijava na VII Savjetovanje

Prijavu za VII Savjetovanje možete poslati na dzjusufovic@ceteor.ba

 

Kotizacija za učešće iznosi 390,00 KM (195,00 EUR) bez PDV-a. Kotizacija uključuju učešće na VII Savjetovanju o energetici 7 E, ručak i osvježenja, primjerak Zbornika radova, zvanične materijale događaja. Kotizacija ne uključuje troškove smještaja.

 

PRIJAVITE SE OVDJE


Registration

You can send your application at following e-mail: dzjusufovic@ceteor.ba

 

The registration fee is 390,00 KM (195,00 EUR) VAT exclusive. The fee includes attendance, meal and refreshment, Conference Proceedings, official conference material. The registration fee does not include accommodation. 

 

REGISTER HERE


Poziv za dostavu radova

Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radova; ukazalo je da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom porastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja u Sarajevu, događaj koji se željno očekuje. 

Imajući u vidu nivo i tendencije razvoja sektora EE i OIE, ovogodišnje Savjetovanje se sastoji iz slijedećih tematskih cjelina/panela:

 • Niskokarbonski razvoj u BiH;
 • Strategija razvoja energetike BiH;
 • Komunalna energetika;
 • Zelena infrastruktura i pametne tehnologije;
 • Građanska energija;
 • Finansiranje projekata EE i OIE;
 • Primjeri iz prakse (Implementacija EE u sektoru zgradarstva).

U organizacionom okviru događaja, tradicionalno je omogućeno pisanje stručnih radova sa regionalnom recenzijom koji se objavljuju u Zborniku radova Savjetovanja.

Pozivamo sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u događaju i kroz pisanje radova.

Tematske oblasti u okviru kojih možete djelovati date su u nastavku:

 • Niskokarbonski razvoj
 • Energijski zaokret
 • Energetska strategija na nivou EU i uticaj na BiH
 • Državna i entitetske strategije
 • Zeleni gradovi/Zelena insfrastruktura i pametne/inovativne tehnologije
 • EE u zgradarstvu i certificiranje objekata
 • Dostupna javna sredstva za projekte EE i OIE
 • Kreditne linije za projekte EE i OIE
 • Međunarodni projekti iz oblasti EE i OIE
 • ESCO modeli
 • Poslovni modeli projekata OIE
 • Komunalna energetika
 • Pasivne i niskoenergijske zgrade
 • Javno privatno partnerstvo u projektima EE i OIE
 • Korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskih grijanja
 • Primjeri iz prakse na lokalnom nivou
 • Energijska efikasnost i mjerenja
 • Crowdfunding (grupno finansiranje)
 • Građanska energija i energetske zadruge
 • Održivi transport
 • Energijska efikasnost u industriji

Važni datumi:

 • Dostava prijave rada: najkasnije do 07.06.2019. god.
 • Obavijest o prihvatanju rada: do 14.06.2019. god.
 • Predaja finaliziranih naučno/stručnih radova: najkasnije do 31.07.2019. god.
 • Recenzija: do 09.08.2019. god.
 • Održavanje VII Savjetovanja: 26-27.09.2019. god.
 

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova, registriranom u NUB BiH i zavedenom u ISSN registar.