KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?

Termin održavanja: 20.05.2021. Webinar

Koje su koristi od pohađanja webinara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) 
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) 
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i 
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br.  34/21)

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i udruženja za unaprijeđenje zaštite na radu) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

 • POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU I RADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU
 • AKT O PROCJENI RIZIKA 
 • INTERNI AKT O ZAŠTITI NA RADU 
 • SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA
 • NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA
 • ZDRAVSTVENI NADZOR
 • PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 
 • POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
 • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU
 • UPUSTVA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
 • REDOSLJED IMPLEMENTACIJE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Webinar je zamišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz datu temu, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 
 • Emina Kosić, inspekcijski nadzor za zaštitu na radu
 • Zuhdija Mahmutović, predsjednik Udruženja za unaprijeđenje zaštite na radu

Kotizacija

Kotizacija za webinar iznosi 180,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg. 

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS 

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu webinara i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. 

Cijene su bez PDV-a

Vrijeme održavanja webinara

U skladu sa epidemiološkom situacijom webinar „KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?  će se održati on-line preko Zoom aplikacije 20.05.2021. godine sa početkom u 09:30 h. Svi učenici će do 19.05.2021. dobiti sve neophodne detalje (Meeting ID) za učešće na webinaru.  

Rok za prijavu: 18.05.2021. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Web: www.ceteor.ba

POGLEDAJTE AGENDUPRIJAVNICA - PREUZMITE