Vaše mišljenje je ključno za unaprijeđenje cirkularne ekonomije!

Popunite našu zanimljivu anketu i učestvujte u projektu koji razvija nove vještine za održivu budućnost!

Ova anketa je dio saradnje između vodećih fakulteta (Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet,Tehnološko-Metalurški fakultet), CIREKON-a, CETEOR-a i Privrednih komora Srbije i Crne Gore.

Vaš doprinos pomaže u unaprijeđenju modela prenosa znanja o zelenim poslovima u cirkularnoj ekonomiji!

Kliknite na link za anketu: https://www.cognitoforms.com/CIREKON/PLACEAnketaZaFirme

Hvala na učešću i podršci održivom razvoju, cijenimo to!