CETEOR je bio angažiran od strane kompanije E Co za projekat „Procena tržišta energeijske efikasnosti u stambenom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana“, a koji je finansiran od strane Svjetske banke. Projekat je uspješno realiziran od februara do decembra 2021. godine, a uloga CETEOR-a  bila je prikupljanje i analiza podataka o energijskoj efikasnosti u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, uključujući informacije o politikama/regulativi i tržištu, energijskim  parametrima i barijerama za investiranje u ovaj sektor.