OBUKA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

(uz praktično obavljanje energetskog pregleda i certificiranje objekta)


CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010., odnosno Rješenjem br. 02/10, registrovan je kao Nosioc

Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata

 CETEOR Vas poziva na stručno osposobljavanje i usavršavanje

iz oblasti energetskog certificiranja objekata i obavljanja energetskih pregleda:

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Lica koja provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje objekata

 Mjesto održavanja: Sarajevo

Termini održavanja:

Modul 1: 18 – 22.10.2016. godine

Modul 3: decembar 2016. godine

S ciljem  osiguranja kvalitetnog obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energetske preglede i certifikaciju objekata, te izrađuju elaborate za poboljšanje energetskih karakteristika objekata, a prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine FBiH”, br. 28/10), lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje za tu vrstu djelatnosti od resornog ministarstva (Federalno ministarstvo prostornog uređenja – FMPU).

Uslov za sticanje ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata (Modul 1 & Modul 2) kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a. Godišnji Program usavršavanja pohađaju osobe koje su zaposlene u ovlaštenim pravnim licima koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenom pravnom licu potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate (obavezno), kao i sva lica koja su završila Modul 1 i Modul 2.

CETEOR je, kao Nosilac Programa osposobljavanja i usavršavanja, uspješno realizovao 16 obuka za Modul 1 (jednostavni sistemi), 5 obuka za Modul 2 (složeni sistemi) i 4 termina Programa stručnog usavršavanja. Edukovano je i osposobljeno 490 energetskih certifikatora mašinske, elektro, građevinske i arhitektonske struke koji mogu provoditi energetske preglede objekata sa jednostavnim i/ili složenim tehničkim sistemima, izrađivati elaborate o energetskoj efikasnosti, te kroz Pravno lice izdati energetske certifikate.

Kroz Program obuke energetskih certifikatora, pored teoretski obaveznog dijela, a vrednujući ’’praksu’’ u obuci i prenos iskustva, kao  i sticanje vještina neophodnih za provođenje energetskih pregleda objekata i izdavanje kvalitetno urađenog energetskog certifikata, provest će se i praktično obavljanje energetskog certificiranja i samostalan rad na software-u za energetsko certificiranje.

Uspješnosti obuke i kvalitetnom osposobljvanju polaznika za potrebne kompetencije, doprinijeće iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, kao i sami autori software-a za energetsko certificiranje objekata.

Više o uslovima pohađanja obuka i dodatnih informacija možete dobiti na: (033) 563 588, certificiranje@ceteor.ba.

POZIV

PRIJAVA