U Mostaru, u INTERA Tehnološkom parku, 18. i 19. novembra 2015. godine uspješno je realiziran četvrti Program profesionanog razvoja inženjera.
Riječ je o aktivnosti projekta Green economic development, koju realizira UNDP u partnerstvu sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša i ambasadom Švedske, a pod tehničkom podrškom organizacija CETEOR d.o.o. Sarajevo i CRP Tuzla.

Ova dvodnevna stručna edukacija pobudila je veliki interes među inženjerima iz mostarstke regije, koji su kroz svoje profesionalne pozive orjentirani na energetiku/energiju, energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Link za slike:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1067933656559081.1073741877.118396994846090&type=3