U hotelu HOLLYWOOD u Sarajevu, 11. i 12. oktobra 2016. godine uspješno je realiziran treći Program profesionanog razvoja inženjera.
Obuci je prisutvovalo oko 100 inžinjera, mašinske, elektro, arhitektonske i građevinske struke. Baziran na višegodišnjem iskustvu u oblasti energijske efikasnosti, te vidljivim rezultatima, UNDP sa svojim partnerima na projektu Green Economic Development (GED) i dalje nastavlja promovirati i raditi na povećanju energijske efkasnosti u javnom sektoru kroz različite projektne aktivnosti na lokalnom i državnom nivou. Organizatorski okvir Programa čine UNDP u partnerstvu sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i ambasadom Švedske u BiH, pod tehničkom asistencijom organizacija CETEOR Sarajevo, CRP Tuzla i Udruženja termoenergetičara BiH.

Ova dvodnevna stručna edukacija pobudila je veliki interes među inženjerima iz sarajevske regije, koji su kroz svoje profesionalne pozive orjentirani na energetiku/energiju, energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Link za slike: https://www.facebook.com/ceteor.sarajevo/photos/?tab=album&album_id=1293599363992508