Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da CETEOR organizuje 

 

VI SAVJETOVANJE O ENERGETICI U BIH

sa međunarodnim učešćem

Tema: Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije – put ka energetskom zaokretu

Hotel GRAND NEUM, 28-29.septembar/rujan 2017.godine

 

Nakon uspjeha dosadašnjih pet Savjetovanja sa preko 500 učesnika i blizu 200 objavljenih radova, te  uvažavajući činjenicu da su doneseni Zakoni o EE u FBiH i RS, više no ikada se ukazala potreba za razmjenom stručnih iskustava iz oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE). U ozračju pozitivnih promjena BiH u oblasti održivog razvoja, čast nam je i zadovoljstvo, najaviti održavanje VI Savjetovanja u periodu od 28-29. septembra/rujna 2017.godine u Neumu.

 

Tema ovogodišnjeg Savjetovanja nosi naziv: Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije – put ka energetskom zaokretu.

Program Savjetovanja uključuje slijedeće tematske cjeline: Strateško energetsko planiranje, Mehanizmi finansiranja projekata EE i OIE, EE i OIE u proizvodnji toplotne i/ili električne energije.

 

Aktuelnost teme prepoznata je od strane naših dosadašnjih partnera, ključnih institucija iz ove oblasti poput Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Ministarstva energije, rudarstva i indrustrije FBiH, te mnogih drugih domaćih i međunarodnih organizacija kao i uspješnih kompanija, koje su pružile svojim učešćem podršku i u samoj organizaciji i kreiranju Programa.  Ove godine očekuje se značajan angažman i podrška istih, te uspješna saradnja u implementaciji ideja i projekata iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kroz sam Program Savjetovanja.

 

Više informacija o programu Savjetovanja uskoro…

 

Kontakt informacije:

Tel: +387 33 563 588

Fax: +387 33 205 725

dzjusufovic@ceteor.ba

www.ceteor.ba

www.facebook.com/ceteor.sarajevo