CETEOR je do sada svoje aktivnosti realizirao u oblastima:

 • Procjene uticaja na okolinu od strane energetskih i tehnoloških postrojenja, te saobračaja;
 • Uvođenja Sistema okolinskog upravljanja u organizacije;
 • Audita sistema okolinskog upravljanja i sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu;
 • Upravljanja kvalitetom zraka;
 • Kemikalijskom sigurnosti i
 • Upravljanja rizicima.

Svoje djelovanje u naprijed navedenim oblastima CETEOR realizira kroz slijedeće proizvode/usluge:

 • Studije i elaborati uticaja na okoliš
 • Ostale konsultantske usluge u oblasti upravljanja okolišem
 • Podršku međunarodnoj saradnji
 • Audite u oblasti upravljnanja okolišem
 • Projekte iz oblasti energetske efikasnosti
 • Usluge monitoringa i mjerenja u oblastima okoliša, industrije i drugih kapaciteta
 • Seminare
 • Izdavačku djelatnost