SEMINAR

Zakon o zaštiti okoliša i upravljanje otpadom 06-07.oktobar 2022., Hotel „Grand“, Neum

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novim Zakonom o zaštiti okoliša kao i novim Uredbama i Pravilnicima:

  • Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš,
  • Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu.
  • Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš
  • Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera.

Kroz seminar će biti obrazloženo koje Zahtjeve i uslove treba zadovoljiti za dobijanje okolinske dozvole – proceduralni koraci dobijanja okolinske dozvole, te ko su obveznici pribavljanja okolinskih dozvola (nivo FBiH i kantona). Također, učesnici će biti upoznati sa inspekcijskim nadzorom te na brojnim primjerima iz prakse će moći provjeriti da li posluju u skladu sa Zakonskim odredbama.

Drugi dio seminara će biti posvećen upravljanju otpadom. Učesnici će se upoznati sa novim podzakonskim aktima:

  • Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava,
  • Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekograničnom prometu otpada.

Učesnici će dobiti najnovije informacije o statusu novih podzakonskih propisa u oblasti upravljanja otpadom. Na seminaru učesnici će se upoznati sa detaljima vezanim za Informacioni sistem upravljanja otpadom odnosno o tome ko je u obavezi podnositi izvještaj, način registracije i unosa podataka. Nakon seminara polaznici će dobiti informacije koje će moći primjenjivati na svom radnom mjestu.

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije te Fonda za zaštitu okoliša) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene novih Zakonskih i podzakonskih propisa.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz sektora okoliša, zaposlenim u ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima, osobama zaposlenim u privrednim subjektima koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, obveznicima izvještavanja gdje spadaju: subjekti koji upravljaju otpadom, subjekti koji plasiraju proizvode na tržište, subjekti koji produkuju otpad kao rezultat svog proizvodnog procesa i drugim zainteresiranim koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom. 

Koje su teme?

Teme su strukturirane tako da upoznaju učesnike sa novitetima koje nam je donio Zakon o zaštiti okoliša, kao i Uredbe i Pravilnici po pitanju zaštite okoliša kao i upravljanja otpadom, efikasnim metodama izvještavanja, načinu dostavljanja i obradi podataka kroz informacioni sistem.

Predavači

Predavači na seminaru su, između ostalih:

Suada Numić – Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Muvedet Šišić – Federalna uprava za inspekcijske poslove

Azra Bašić – Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ibrahim Balić – Fond za zaštitu okoliša FBiH

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 420,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg prijavljenog učesnika.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                        

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).                                                                              

U cijene nije uključen PDV 

Mjesto i vrijeme

Dvodnevni seminar „Zakon o zaštiti okoliša i upravljanje otpadom“  će se održati u hotelu „Grand“, u Neumu, u periodu od  06-07.10.2022. godine sa početkom u 09:30 h.

Cijena za smještaj u jednokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom iznosi 120,00 KM, a u dvokrevetnim sobama 90,00 KM po osobi.  Kontakt telefon hotela „Grand“ je + 387 36 880 078 ili prodaja@hotel-neum.com

Kontakt osoba: Ida Dizdar Rok za prijavu: 30.09.2022. godine
Tel: +387 33 563 591 E-mail: idizdar@ceteor.ba
Fax: +387 33 205 725 Web: www.ceteor.ba

Prijavnica Zastita okolisa i upravljanje otpadom

NAPOMENA: Broj učesnika je ograničen.