maMoS je stacionarni analizator za kontinuirano mjerenje do 4 komponente (u posebnim konfiguracijama do 8 komponenti) dimnih gasova. Modularna konstrukcija i mnogi dodaci čine ga jednostavnim za prilagodbu za specifične i individualne primjene. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039, ISO 15058 i ISO 21258 standardima.

 

Brochure

CMS-7 je uređaj za kontinuirano mjerenje emisija opremljen sa do 6 elektrohemijskih senzora (više na zahtjev) te do 3 NDIR senzora. CMS-7 se sastoji od tri modula, jedinice za napajanje, Peltier sušionika plina i analizatora. Uređaj je instalisan u metalnom robusnom kučištu na pokretnom postolju. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039 i ISO 15058 standardima.

 

Brochure

Photon S je madurov najnoviji i najsofisticiraniji uređaj za kontinuirano mjerenje emisija. Nastao je na osnovu prenosnog analizatora dimnih plinova – Photon. Uređaj prvenstveno koristi NDIR senzore kao glavnu metodu mjerenja. Može biti opremljen sa do 9 NDIR senzora dopunjeno sa 4 elektrohemijska senzora za druge plinove. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039, ISO 15058, ISO 14789, ISO 10849, ISO 7935 i ISO 21258 standardima.

 

Brochure