Podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda

Politecnico di Milano, pokrenuo je Projekat TRIBUTE – Integrisane i inovativne akcije za unapređenje održive urbane mobilnosti, u okviru evropske transnacionalne saradnje programa Interreg ADRION sa 8 gradova Jadransko-jonskog regiona (Ljubljana, Maribor, Milano, Novi Sad, Patras, Podgorica Sarajevo i Zagreb)

U cilju suočavanja sa izazovima koje nameće brza difuzija novih tehnologija u sektoru transporta, te potrebom inovativnih rješenja mobilnosti za suočavanje sa nastalim socio-ekonomskim i demografskim promjenama, projektni partneri će pojedinačno razvijati 8 pilot akcija uključujući: inovativne usluge javnog prijevoza; Mreža „zelenih“ biciklističkih ruta i upravljanje veoma zakrčenim putnim koridorima.

Projekat je podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.

TRIBUTE Newsletter